teknik mengajar

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

kaedah pengajaran dan pembelajaran

Comments

Presentation Transcript

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA : 

1 ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA Oleh:En. JAMALUDDIN BIN HASSIM ppa,pps PANEL PAKAR INDUSTRI NEGARA JPKPEGAWAI PENGESAH LUARAN (PPL /PPL-PLV) PEGAWAI PERUNDING SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (DSE)PEGAWAI PENILAI PENCAPAIAN TERDAHULU (PP-PPT)&PEGAWAI PENGESAH DALAMAN KOLEJ SEGI PENANG(PPD)&PEGAWAI PEMANTAU PERSIJILAN KEMAHIRAN KOLEJ NEGERI SEREMBAN&PANEL PENASIHAT MAHKAMAH JUVANABERASAL: TAIPING PERAKBERKAHWIN: 4 CAHAYAMATA TEL : 05-8802975 / 019-5414673email: jamaluddinbinhassim@yahoo.com

Slide 2: 

2 TEKNIK PENYAMPAIAN & TANGUNGJAWAB PENGAJAR / JURULATIH KEMAHIRAN TAJUK

SKOP TAKLIMAT : 

3 SKOP TAKLIMAT TUGAS & TANGUNG JAWAB SEBAGAI PP/PENGAJAR/ JURULATIH BAGI PROGRAM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA MODIUL 6 (INSTRUCTIONAL DELIVERY)

Slide 4: 

4 Setiap manusia merupakan pemimpin samada Pemimpin negara, pensyarah, guru, keluarga, pun diri Sendiri. Seorang pemimpin memerlukan keyakinan diri untuk Lebih berdedikasi, berpengetahuan dan berketarmpilan. Oleh yang: Mereka perlu membentuk keperibadian Yang tinggi, membina keyakinan diri sebagai Seorang pemimpin serta meningkatkan disiplin diri Dan sebagai contoh “role model kepada pelatih”

Slide 5: 

5 OBJEKTIF 1. MENINGKATKAN DISIPLIN DIRI DALAM KALANGAN PEGAJAR. 2. MEMBINA KEYAKINAN DIRI YANG TINGGI DALAM DIRI PEGAJAR. 3. MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN TEKNIK-TEKNIK PENYAMPAIAN DALAM PEMBELAJARAN 4. MEMBIMBING PARA PEGAJAR MENJADI PEMIMPIN YANG BERWIBAWA, BERKETRAMPILAN DAN BERETIKA.

CIRI-CIRI SEORANG PENGAJAR : 

6 CIRI-CIRI SEORANG PENGAJAR Amanah Jujur Ikhlas Berdisiplin Kreatif Penyayang Kesabaran Ceria Berfikiran yang positif Beretika

BERETIKA : 

7 BERETIKA Etika didefinisikan sebagai, suatu koleksi unsur kelakuan serta perangai manusia, dimana orang ramai menerima sebagai suatu “moral”. Dalam erti kata yang lain, diterjemahkan sebagai suatu nilai murni atau kelakuan yang baik.

PERANAN SEORANG PENGAJAR : 

8 PERANAN SEORANG PENGAJAR FUNGSI WATAK BAHAGIAN/TUGAS MELAKONKAN PENGAJAR....PP..PPD...CIKGU....COACH..???? Kejayaan seseorang pelajar bergantung kepada cara atau pun pendekatan seseorang pengajar...

TANGGUNGJAWAB……..? : 

9 TANGGUNGJAWAB……..? Kewajipan yang perlu dipikul oleh seseorang Contohnya: Kepada keluarga, agama,bangsa,negara….Organisasi… …Kolej.. Ayah/emak,abang,kakak, peminpin,imam, pekerja/buruh…. Khasnya – anda..(Pengajar….)

TUGASAN PENGAJAR : 

10 TUGASAN PENGAJAR Patuh kepada arahan Senarai semak Fail meja Jangka masa tugasan Perancangan kerja Peningkatan mutu kerja Kerja berkumpulan Permasalahan pelajar

RUJUK BORANG MLVK/1031/3D-1(PENILAIAN PENGAJAR) : 

11 RUJUK BORANG MLVK/1031/3D-1(PENILAIAN PENGAJAR)

DEFINASI CIRI-CIRI DAN KANDUNGAN SESUATU PELAJARAN : 

12 DEFINASI CIRI-CIRI DAN KANDUNGAN SESUATU PELAJARAN

Slide 13: 

13 Merupakan “kenderaan” yang digunakan oleh pengajar untuk memindahkan kemahiran & pengetahuan mereka kepada pelatih bagi menghasilkan kecekapan dalam pembelajaran. Satu segmen pelajaran yang lengkap dimana pengajar menyampaikan pengajaran kemahiran manipulatif dan kemahiran pengetahuan secara berterusan. CIRI-CIRI DAN KANDUNGAN PELAJARAN

Slide 14: 

14 PROSIDUR PENGAJARAN 1. Mengajar satu perkara dalam satu masa. 2. Langkah demi langkah aktiviti. 3. Satu perkara yang hendak diajar adalah salah satu kandungan bagi suatu pelajaran. 4. Setiap pelajaran mengandungi butir-butir yang mana akan membentuk satu segmen pengajaran yang lengkap pada akhirnya.

KAEDAH PENGAJARAN UNTUK PELBAGAI SUASANA PEMBELAJARAN : 

15 KAEDAH PENGAJARAN UNTUK PELBAGAI SUASANA PEMBELAJARAN

Slide 16: 

16 TUJUAN Untuk memberi kesan efektif terhadap pelatih dengan kaedah pembelajaran yang sesuai pada pelbagai suasana pembelajaran. KAEDAH PENGAJARAN UNTUK PELBAGAI SUASANA PEMBELAJARAN

Slide 17: 

17 a. Bengkel di industri b. Bengkel di Pusat Latihan c. Bengkel simulasi d. Bilik Darjah e. Pusat Sumber KAEDAH PENGAJARAN HARUS DISESUAIKAN DENGAN 1. KEADAAN TEMPAT / PERSEKITARAN

Slide 18: 

18 a. Bilangan pengajar b. Tempoh kursus c. Alat dan kelengkapan d. Bahan pengajaran e. Peruntukan. 2. BILANGAN PELATIH

Slide 19: 

19 Kumpulan Perbincangan Demonstrasi Penyelesaian masaalah Simulasi Projek Lawatan Syarahan Ceramah bengkel 10. Tuturial (kelas perbincangan yg diadakan dgn bimbingan seorang) KAEDAH PENGAJARAN YANG BOLEH DIGUNAKAN

KUMPULAN : 

20 KUMPULAN

Slide 21: 

21 BERLANDASKAN KEPADA PRINSIP-PRINSIP Aktiviti kumpulan mesti ada tujuan Tangungjawab pengajar mengenalpasti tajuk Penglibatan pelajar secara aktif Semangat bekerja sama harus dipupuk Kelebihan pengajaran secara kumpulan membolehkan pelajar dapat mengenalpasti, analisis dan menyelesai masaalah

PERBINCANGAN : 

22 PERBINCANGAN

Slide 23: 

23 1. Merupakan proses perhubungan dua Hala diantara pengajar dan pelatih. 2. Proses pertukaran pendapat. 3. Cara dimana pelatih mengambil bahagian secara aktif. a. Memikir, memahami dan mengingati b. Menyelesaikan masalah

Slide 24: 

24 KEGUNAAN PERBINCANGAN 1. Untuk merangsang pelatih. 2. Untuk mengeluarkan idea dan Pengalaman pelatih. 3. Untuk memperbaiki pendapat dan sikap pelatih. 4. Untuk memajukan kefahaman. 5. Mengurangkan tekanan. 6. Menguatkan daya ingatan.

Slide 25: 

25 KEBAIKANYA 1. Membolehkan pembelajaran secara terus. 2. Membolehkan pengajar memeriksa tahap kefahaman pelatih. 3. Mengembangkan pengetahuan.

Slide 26: 

26 KEBURUKAN 1. Berkemungkinan perbincangan terkeluar dari tajuk. 2. Banyak masa diperlukan. 3. Pelatih yang tak agresif tidak mengambil Bahagian walaupun ia mempunyai pandangan yang bernas. 4. Pelatih yang agresif akan menonjol. 5. Berkemungkinan gagal mencapai matlamat.

Slide 27: 

27 DEMONSTRASI Kaedah asas penyampaian pembelajaran yang menggunakan Kemahiran Manipulatif (Psychomotor) dan Kemahiran Mental (Cognitive) bagi suatu bidang kemahiran.

Slide 28: 

28 Kegunaannya Kemahiran Manipulatif Demonstrasi diberi kepada kumpulan pelatih yang kecil atau secara individu. Sebabnya 2. dapat mendengar dan melihat dengan lebih jelas. 1. perbezaan individu.

Slide 29: 

29 Kemahiran Mental Demonstrasi diberi kepada keseluruhan pelatih di dalam bilik teori pada waktu yang sama. 1. Membaca dan menterjemahkan lukisan kejuruteraaan manual dan sebagainya. Sebabnya 2. Penggunaan prinsip-prinsip saintifik dan teknologi yang berkaitan. 3. Penggunaan teknik alat dan kelengkapan. 4. Menyelesaikan masalah mathematik & berkaitan dengannya.

Slide 30: 

30 Menunjukkan (showing) Kaedah bagi melakukan kemahiran manipulatif atau mental 2 1 3 DEMONSTRASI ADALAH Menerangkan (Showing) - Apa, mengapa dan bagaimana sesuatu kemahiran itu dilakukan Latihan pelatih (Trainee practice) Memberi peluang kepada pelatih untuk melakukan sesuatu kemahiran dengan ‘Membuat’

Slide 31: 

31 1. Pelatih bersedia, berminat & menumpukan sepenuh perhatian secara aktif. KEBAIKAN DEMONSTRASI 2. Gambaran yang jelas dan terperinci.. 3. Mudah memahami fakta-fakta & prinsip-prinsip pembelajaran. 4. Disesuaikan dengan tahap pelatih.

Slide 32: 

32 1. Perancangan dan persediaan yang cermat, rapi dan berkesan pada peringkat awal. KEBURUKAN DEMONSTRASI 2. Pelatih lebih menumpukan kepada perkakas,peralatan dan bahan yang digunakan. 3. Berlakunya kekurangan peralatan atau kurang keupayaan untuk berfungsi.

PENYELESAIAN MASAALAH : 

33 33 PENYELESAIAN MASAALAH Merupakan proses mantal yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif

Slide 34: 

34 34 Untuk membina kebolehan pelatih untuk menyelesaikan masalah yang timbul! TUJUAN

Slide 35: 

35 35 1. Kenalpasti masalah yang timbul. 2. Senaraikan sebab-sebab terjadinya masalah. 3. Cari kemungkinan penyelesaianya. 4. Pilih penyelesaian yang terbaik. Bertindak melaksanakan penyelesaianya. LIMA LANGKAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH

Slide 36: 

36 36 1. Menggunakan minat semulajadi pelatih untuk menyelesaikan masalah yang timbul. 2. Membantu perkembangan pemikiran pelatih secara analisa kritikal, logik dan kreatif. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengajar dan pelatih. KEBAIKAN PENYELESAIAN MASALAH

SIMULASI : 

37 SIMULASI Satu gambaran situasi yang sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan bagi menyelesaikan sesuatu masaalah isu

PROJEK : 

38 PROJEK Satu kaedah yang mana pelajar menjalankan aktiviti dalam keadaan sebenar dan menghasilkan sesuatu . Aktiviti dijalankan didalam atau pun diluar kelas

LAWATAN : 

39 LAWATAN Merupakan satu aktiviti sokongan terutama lawatan ke industri atau pun tempat kerja

SYARAHAN ( LECTURE ) : 

40 SYARAHAN ( LECTURE )

Slide 41: 

41 DEFINISI Syarahan boleh diiktirafkan sebagai satu “Percakapan “ rasmi yang dibacakan atau dihantarkan kepada pendengar untuk tujuan pembelajaran atau menyampaikan beberapa subjek.

Slide 42: 

42 Pengucapan yang berkesan. Isyarat gerak badan. Teknik menyoal. 1. TEKNIK SYARAHAN PENGAJARAN Teknik perbincangan. Teknik penggunaan papan tulis.

Slide 43: 

43 2. Menggunakan alat bantuan Mengajar (AVA) 3. Menggunakan tambahan bahan pengajaran bertulis.

TUJUAN SYARAHAN : 

44 TUJUAN SYARAHAN 1. Memperkenalkan topik baru. 2. Menjelaskan sesuatu pengenalan. 3. Menerangkan fakta-fakta teori dan prinsip. 4. Mendorong pelatih meminati pelajaran.

Slide 45: 

45 Boleh diberikan kepada kumpulan yang ramai. KEBAIKAN SYARAHAN Boleh meliputi banyak idea dalam masa yang singkat. Menjimatkan masa belajar pelatih.

Slide 46: 

46 KEBURUKAN SYARAHAN 1. Sesuai untuk tajuk-tajuk yang tertentu sahaja. 2. Melibatkan penggunaan deria yang minima. 3. Boleh mengelirukan pelatih. 4. Tidak dapat mengukur Kecekapan pelatih.

CERAMAH DALAM BENGKEL : 

47 CERAMAH DALAM BENGKEL

Slide 48: 

48 ( SHOPTALK ) Adalah cara pengajaran dimana pelatih dapat melihat perkara yang diajar itu ada kaitan secara langsung dengan keperluan mereka. Satu ceramah pendek yang diberi di dalam bengkel oleh pengajar untuk menerangkan sebahagian teknologi penting yang mempunyai kaitan secara langsung dengan aktiviti pelatih. CERAMAH DALAM BENGKEL

Slide 49: 

49 KEBAIKANYA 1. Dapat menarik perhatian, penumpuan dan minat pelatih kerana mereka dapat melihat kaitanya secara langsung. 2. Membuatkan pelatih mudah faham. 3. Membantu membina sikap kerja yang baik.

Slide 50: 

50 KEBURUKANYA 1. Mungkin mengganggu pelajaran disebabkan persekitaran tidak sesuai. 2. Mungkin menghadapi kesukaran dalam Membuat persediaan dan perancangan.

TEKNIK-TEKNIK MENYOAL(QUESTIONING TECHNIQUES) : 

51 TEKNIK-TEKNIK MENYOAL(QUESTIONING TECHNIQUES)

TUJUAN MENYOAL : 

52 TUJUAN MENYOAL Diantara tujuan menyoal adalah : Merangsang dan menggerakkan fikiran pelatih Menimbulkan minat pelatih

Slide 53: 

53 Memberi peluang pada pelatih menunjukkan kebolehan Bertindak sebagai pendorong untuk perbincangan lanjut Membantu pengajar untuk

Slide 54: 

54 MENGENDALI JAWAPAN

Slide 55: 

55 JAWAPAN YANG BETUL a. hargai dan sahkan b. pastikan semua pelatih dengar jawapan c. pelatih perlu bercakap dengan jelas

Slide 56: 

56 JAWAPAN YANG SALAH a. mungkin soalan yang diberi salah ; betulkan dan soal semula b. pelatih tidak dengar soalan ; ulangi soalan tetapi berhati-hati pada yang tidak diberi perhatian c. pelatih mempunyai pengetahuan terdahulu yang salah; betulkan dan ulangi soalan

Slide 57: 

57 iii. JAWAPAN YANG DITEKA a. soalan yang diberi salah; betulkan b. sikap pelatih; ambil tindakan untuk tidak menggalakkan meneka jawapan iv. SOALAN SEPARUH BETUL a. sahkan jawapan yang separuh betul b. soal soalan tambahan untuk memperolehi jawapan yang lengkap

Slide 58: 

58 SOALAN DARI KUMPULAN a. Jangan menjawab soalan mengenai tajuk pembelajaran yang akan datang b. Jawab soalan yang tiada kaitan dengan pelajaran secara peribadi atau di luar kelas

Slide 59: 

59 WATAK BINATANG UNTUK PEDOMAN Bangau ohh bangau Ular makan aku

Slide 60: 

60 SEKIAN WASSALAM SELAMAT BERJAYA! YAKIN PADA DIRI SENDIRI… TERUSKAN USAHA… KEJAYAAN DALAM GENGGAMAN… BERSANGKA BAIK… TAWAKKAL…TERIMAKASIH…

authorStream Live Help