Λογισμικό φυσική γυμνασίου

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Λογισμικό: Φυσική Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου. :

Λογισμικό: Φυσική Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου.

PowerPoint Presentation:

Είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον με … πολυμεσικό υλικό προσομοιώσεις δοκιμασίες διαθεματικές παρουσιάσεις υπερμεσικές εφαρμογές

Κατηγοριοποίηση λογισμικού και παροχές:

Κατηγοριοποίηση λογισμικού και παροχές Υπερκείμενα και Ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Περιέχει βιογραφίες επιστημόνων, λεξικό όρων, φωτογραφίες , κινούμενα σχέδια , υπερσυνδέσμους Συστήματα προσομοιώσεων Περιέχει προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων, διεργασιών και πειραμάτων

Συνοδευτικά εγχειρίδια για…:

Συνοδευτικά εγχειρίδια για… Χρήση Εγκατάσταση Πληροφορίες για τις απαιτήσεις του λογισμικού στην αρχική οθόνη

Ενότητες λογισμικού:

Ενότητες λογισμικού Πίεση στα αέρια Τήξη - Πήξη 3. Βρασμός 4. Εξάτμιση 5. Υγροποίηση Συμπύκνωση 6. Η διαστολή του νερού 7. Διάδοση Θερμότητας με Αγωγή 8. Διάδοση Θερμότητας με Μεταφορά 9. Διάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία 10. Ηλέκτριση - Φόρτιση με τριβή 12. Ηλέκτριση-Φόρτιση με επαφή 13. Ηλέκτριση από απόσταση (επαγωγή-πόλωση) 14. Τι είναι η αντίσταση σε έναν μεταλλικό αγωγό; 15. Το ηλεκτρικό κύκλωμα 16. Αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα 17. Μηχανισμοί ραδιενεργών διασπάσεων 18. Πυρηνική Σχάση - Σύντηξη

PowerPoint Presentation:

Η διαχείριση κάθε θέματος γίνεται μέσα από δυο επάλληλους κύκλους . Κύκλος «Επιστήμη και καθημερινή ζωή» Κύκλος «Διερεύνησης»

Επιπλέον εργαλεία για….:

Επιπλέον εργαλεία για…. Κατασκευή γραφικών παραστάσεων Ερωτήσεις αξιολόγησης Εργαλείο σύνθεσης ερωτήσεων

authorStream Live Help