14 :ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΩΝ HERSHEY&CHASE

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 Σελ. 1 4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό Hershey & Chase

OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ:

O ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Από τα κλασικά πειράματα του Hershey & Chase το 1952 Μελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου (ιός των βακτηρίων) Τ2 Ιχνηθέτησαν τους φάγους με ραδιενεργό 35S Ενσωματώνεται μόνο στις πρωτεΐνες Ραδιενεργοί φάγοι μόλυναν μια βακτηριακή καλλιέργεια Γίνεται ανάδευση της καλλιέργειας για να απομακρυνθούν οι φάγοι από τα βακτήρια

OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ:

O ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Από τα κλασικά πειράματα του Hershey & Chase το 1952 Το υλικό περνά από φυγοκέντρηση για να χωρίσουμε τα βακτήρια από τους φάγους Η ραδιενέργεια ανιχνεύεται στο υλικό που περιέχει τους φάγους Οι πρωτεΐνες δεν εισήλθαν στα βακτήρια άρα κάτι άλλο εισήλθε και έδωσε τις πληροφορίες για να πολλαπλασιαστούν οι φάγοι

OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ:

O ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Από τα κλασικά πειράματα του Hershey & Chase το 1952 Μελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου (ιός των βακτηρίων) Τ2 Ιχνηθέτησαν τους φάγους με ραδιενεργό 32P Ενσωματώνεται μόνο στ o D ΝΑ Ραδιενεργοί φάγοι μόλυναν μια βακτηριακή καλλιέργεια Γίνεται ανάδευση της καλλιέργειας για να απομακρυνθούν οι φάγοι από τα βακτήρια

OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ:

O ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Από τα κλασικά πειράματα του Hershey & Chase το 1952 Το υλικό περνά από φυγοκέντρηση για να χωρίσουμε τα βακτήρια από τους φάγους Η ραδιενέργεια ανιχνεύεται στο υλικό που περιέχει τα βακτήρια Το DNA εισήλθε στα βακτήρια άρα αυτό έδωσε τις πληροφορίες για να πολλαπλασιαστούν οι φάγοι

authorStream Live Help