РУЇНА

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Українські землі у другій половині XVII – першій половині XVIII ст.

PowerPoint Presentation:

Українські землі у другій половині XVII – першій половині XVIII ст. Віленське перемір я 1656 р.

PowerPoint Presentation:

Серед козацької старшини тривали суперечки щодо можливого зовнішньо - політичного партнерства: залишатися з Москвою, повернутися до Речі Посполитої чи шукати союзника серед інших держав. Становище Української держави після смерті Б.Хмельницького 1657 р. Містечка потрапили під владу місцевої старшини й мали сплачувати мито за торгівлю, тоді як козаки були від нього звільнені. Підтверджені права монастирів на землі, обов’язок селян нести трудові повинності на користь церкви. Селянські повинності на користь Війська Запорозького: забезпе чення транспортними засобами, провізією, сплата податків. Старшина перетворилася на земельних магнатів, що спричинило конфлікти з козацькою біднотою. Селяни здобули особисту свободу, право розпоряджатися власним майном, переселятися куди і коли завгодно. Польську шляхту як панівний клас замінило козацтво.

Поняття Руїни:

Поняття Руїни Зміст Причини Період від смерті Б.Хмельницького до початку гетьманування Івана Мазепи характеризувався внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу та іноземним вторгненням Відсутність загальнонаціонального лідера після смерті Б.Хмельницького. Розкол серед української еліти з питань внутрішньої та зовнішньої політики: частина орієнтувалася на Москву, частина – на Річ Посполиту. Переваги особистих інтересів старшини над державними. Гострі соціальні конфлікти, небажання рядового козацтва й селянства підпорядковуватися будь-якому уряду. Втручання з боку Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії та Кримського ханства. Підходи до визначення Руїни Період 1657 – 1687 р.р . 1663 – 1687 р.р . Територія Лівобережна та Правобережна Україна Правобережна Україна Зміст Розпад Української держави Спустошення Правобережної України

PowerPoint Presentation:

Гетьманування Івана Виговського 1557 – 1559рр Активізував зв’язки з Кримом, Швецією, домовився про перемир’я з Польщею. Зміцнив становище козацької старшини та православної шляхти, роздаючи землі, що призводило до зростання соціальної напруженості. Придушив повстання полтавського полковника М.Пушкаря та кошового отамана Я.Барабаша(1658р .) Підписав Гадяцький договір (1658 р.) із Річчю Посполитою Не зміг приборкати промосковськи налаштовану старшину , тому російська армія в 1659 р., підтримуючи заколотників, захопила Лівобережжя України. У жовтні 1659 р. зрікся гетьманської булави, передав її вже обраному новому гетьманові Ю.Хмельницькому та виїхав до Польщі.

PowerPoint Presentation:

Гадяцький договір 1658 р. Гетьманщина як Велике князівство Руське входить разом із Польщею та Великим князівством Литовським до Речі Посполитої як рівноправна держава. Король Речі Посполитої обирається на загальному сеймі. Велике князівство Руське очолює гетьман, обраний довічно козацтвом, шляхтою та духівництвом і затверджений королем. Вища законодавча влада у Великому князівстві Руському належить обраним Національним зборам. Велике князівство Руське має незалежну фінансову, податкову й судову системи, власні гроші, збройні сили; правочинство ведеться українською мово. Козакам гарантуються права та вольності. Передбачене скасування унії на території Великого князівства Руського, православні урівнюються у правах з католиками. Польські феодали повертаються в Україну, відновлюються велике землеволодіння, кріпацтво, повинності й податки селян і міщан, що існували до 1648 р. Гетьман утрачає право на самостійні міжнародні зв’язки. Києво-Могилянська колегія урівнюється у правах із Краківським університетом; заплановано заснувати в Україні академію, школи та друкарні.

PowerPoint Presentation:

Конотопская битва Русско-польская война 1654 – 1667 гг. 28 июня 1659 г Противники: Кр ы мское ханство Московская держава Речь Посполитая Казаки Ивана Беспалого Силы сторон : Мехмед IV Гирей (35 тис) Русские полки (28600) Иван Выговский (16 тис) Казаки (6660) Гарнизон Конотопа (4 тис) Наемники (3 тис) Потери сторон: 6000 крымских татар 4769 ратников 4000 казаков 2000 казаков Итог: Победа крымско-польской коалиции

PowerPoint Presentation:

І этап боя 12302 7333 6472 1770

PowerPoint Presentation:

II этап боя 4700 16000 3000 найманці

PowerPoint Presentation:

Гетьманування Юрія Хмельницького (1659 – 1663 рр.) Переяславські статті 1659 р. з Москвою Російські війська розташовуються у всіх великих містах. Козакам заборонено вести війни й підтримувати зовнішні відносини без дозволу царя. Обрання гетьмана й старшини має відбуватися тільки з ухвали московського царя. Козаки мають брати участь у московських війнах. Українська церква підпорядковується московському патріархові . Слободищенський трактат 1660 р. з Польщею Відновлюється Гадяцькиц договір 1658 р. Велике князівство Руське не створюється, Україна отримує лише автономію на чолі з гетьманом Українська армія зобов’язується взяти участь у воєнних діях проти Московської держави. Наказним гетьманом Лівобережної України був обраний Я.Сомко.

PowerPoint Presentation:

Гетьмани розділеної України Правобережна Україна Павло Тетеря (1663-1665 рр .) Петро Дорошенко ( 1665-1677 рр .) Юрій Хмельницький ( 1677-1681 рр .) Лівобережна Україна Іван Брюховецький (1663-1668 рр .) Дем’ян Многогрішний (1669-1672 рр .) Іван Самойлович (1672-1687 рр .)

PowerPoint Presentation:

1663 – 1668 рр Батуринські статті 1663 р. Підтверджуються умови Березневих статей 1654 р. і Переяславських статей 1659 р. Гетьманщина забезпечує продовольством московські війська в Україні. Україна повертає московським поміщикам селян-утікачів . Українським купцям забороняється ввозити і продавати тютюн і горілку в Московській державі , а хліб – на правобережжі та в Кримському ханстві. Московські статті 1665 р. Українські землі переходять під безпосередню владу московського царя. Вибори гетьмана – тільки з дозволу царя. Збільшується кількість московських військ в Україні. Збирання податків, які надходили до царської скарбниці, покладається на царських урядовців. Гетьман не має права надавати містам самоврядування. Гетьманові забороняється вступати в дипломатичні відносини. Київський митрополит підпорядковується московському патріархатові. Намагався встановити контроль над Правобережжям. Підписав Андрусівське перемир’я 1667 р. Побоюючись утратити гетьманство через загальне невдоволення, заявив про вихід України з-під влади Москви й перехід під турецький протекторат (1668 р.) Був убитий козаками.

PowerPoint Presentation:

1665 – 1677 рр. Гетьман Правобережної України після зречення булави П.Тетерею. Спирався на підтримку київського митрополита. Щоб не залежати від старшини, створив 20-тисячний корпус найманців-сердюків. Установив нову митну лінію на українському кордоні, почав карбувати власну монету. Проводив колонізацію незаселених прикордонних зі степом земель. Домагався поновлення Гадяцького договору, укладеного І.Виговським. У 1668 р. об’єднав Ліво- і Правобережжя, щоб протистояти антигетьманському заколоту. На Лівобережжя залишився наказним гетьманом Д.Многогрішний, який за відсутності П.Дорошенка був проголошений гетьманом Лівобережжя. У 1669 р. уклав із Туреччиною союзний договір ( Корсуньські статті) із метою відновлення єдності України. Наслідком війни україно-турецько-татарської армії з Річчю Посполитою стало укладення Бучацького договору (1672 р.): Польща відмовилася від претензій на Правобережну Україну. Пограбування Правобережжя татарами й турками, наступ польської армії та лівобережного гетьмана І.Самойловича призвели до його відставки.

PowerPoint Presentation:

Гетьманування Дем’яна Многогрішного Обраний гетьманом Лівобережної України за відсутності П.Дорошенка. Підписав із Москвою Глухівські статті 1669 р.: московські воєводи залишалися тільки в п’ятьох містах; козацький реєстр становив 30 тис. осіб; гетьман мав право на наймане військо (1 тис. осіб) податки збиралися козацькою старшиною; обмежений перехід селян у козацтво; гетьманові заборонялося вступати в зовнішні відносини; резиденція гетьмана переносилася до Батурина. Домігся, щоб Київ залишився за Московською державою. Прагнув послабити роль старшини на користь гетьманської влади. Провадив таємні переговори з П.Дорошенком про можливість переходу Лівобережної України під протекторат Туреччини. Був заарештований за доносом козацької старшини, відправлений на заслання за звинуваченням у державній зраді. 1669 – 1672 рр.

PowerPoint Presentation:

Гетьманування Івана Самойловича 1672 – 1687 рр. Обраний гетьманом Лівобережної України після доносу на Д.Многогрішного. Підписав із Москвою Конотопські статті 1672 р. гетьманові заборонено підтримувати зовнішні відносини без царської згоди, особливо і П.Дорошенком; заборонено допомагати П.Дорошенку в його боротьбі з Річчю Посполитою; гетьман не мав права карати та позбавляти старшину посад без згоди старшинської ради; розпущені наймані гетьманські війська. У 1674 р. проголосив себе гетьманом усієї України, у 1676 р. фактично об’єднав Україну. Організував “Великий згін 1677-1678 рр . ” – переселення українців із Правобережжя на Лівобережжя, щоб підірвати Економіку підвладної П.Дорошенку території. Брав участь в обороні Чигирина, у російському поході на Крим (1687 р.) За його правління підписано Вічний мир (1686 р.) За доносом козацької старшини (Івана Мазепи) заарештований , відправлений на заслання.

PowerPoint Presentation:

Останнє гетьманування Юрія Хмельницького 1677-1681 рр. Ставленик Туреччини, яка прагнула зберегти контроль над Україною, васал турецького султана. Здійснив із турецько-татарською армією Чигиринські походи (1677, 1678 рр.) з метою завоювання Правобережної України “Гетьман і князь сарматський Малої Росії-України, вождь Війська Запорозького” Після підписання Бахчисарайського мирного договору 1681 р. (Московська держава і Османська імперія) позбавлений гетьманської булави та страчений турками. Туреччина отримала Південну Київщину, Брацлавщину й Поділля. Кордон між державами установлено по Дніпру. Землі між Дніпром і Бугом залишалися незаселеними 20 років. Татари, козаки й населення могли вільно полювати в південних степах обох берегів Дніпра, рибалити на Дніпрі та його притоках і в Чорному морі.

PowerPoint Presentation:

Поділ України між Московською державою та Річчю Посполитою Андрусівське перемир’я 1667 р. Правобережна Україна відходила Польщі, Лівобережна Україна залишалася за Московською державою. Київ тимчасово контролював лівобережний гетьман, згодом він мав відійти Польщі . Запорозька Січ перебувала під спільним контролем обох держав. Вічний мир 1686 р. Кордон між Річчю Посполитою та Московською державою пролягав по Дніпру. Південна Київщина та Брацлавщина залишалися нейтральною зоною. Запорожжя відходило Москві. Річ Посполита за викуп відмовлялася від Києва. Спільна боротьба з Туреччиною та Кримським ханством.

Результати й наслідки Руїни:

Результати й наслідки Руїни Правобережна Україна розорена й спустошена Активне заселення Слобідської України переселенцями з Правобережжя Туреччина зазнала поразки від Священної ліги, що призвело до її занепаду у XVIII ст. Московська держава вийшла з Руїни ослабленою, її внутрішнє становище вимагало перетворень. Почалася суспільна криза Речі Посполитої, що завершилася загибеллю Польської держави наприкінці XVIII ст. Московська держава укріпила позиції в Україні.

authorStream Live Help