Українські землі XVIII - XIX ст

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Україна XVIII – XIX ст.

PowerPoint Presentation:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

PowerPoint Presentation:

135. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «На початку 1765 р. прибуває в Глухів. Першим же його кроком стало проведення ревізії людей, худоби, землі, споруд, підприємств. Ревізія тривала п’ять років. Її результати були узагальнені майже в тисячі томах і отримали назву «Генерального опису Малоросії». А К. Розумовського Б С. Вельямінова В В. Голіцина Г П. Рум’янцева Друга Малоросійська комісія 1765 – 1786рр 1725 – 1796рр

PowerPoint Presentation:

Австрія 1 1772р Унаслідок Першого поділу Речі Посполитої до володінь Австрійської монархії приєднано А Волинь. Б Закарпаття. В Східну Галичину. Г Північну Буковину

PowerPoint Presentation:

Укажіть цифру, якою позначено на карті українські землі, що увійшли до складу Російської імперії внаслідок поділів Речі Посполитої упродовж 1772—1795 рр: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

PowerPoint Presentation:

136. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того, щоб вони... перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом 1 запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних кавалерійських полків. 2 організації Донського та Чорноморського козачого військ замість ліквідованої Запорозької Січі. 3 придушення Коліївщини та гайдамацького руху. 4 остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української старшини з російським дворянством. А 1, 4 Б 1, 2 В 2, 3 Г 3, 4

PowerPoint Presentation:

137. Друга Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що А на Лівобережній Україні відновлено інститут гетьманства. Б до складу Російської імперії включено Правобережну Україну. В російські війська остаточно знищили Запорозьку (Нову) Січ. Г завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України. 1764 – 1786 рр

PowerPoint Presentation:

138. У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони А Правобережної України. Б Лівобережної України. В Слобідської України. Г Південної України Іван Гонта Максим Залізняк

PowerPoint Presentation:

139. «Жалувана грамота дворянству» (1785 р.) імператриці Катерини ІІ передбачала А закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України. Б початок роздачі дворянству земель ліквідованої Запорозької Січі. В дарування дворянству права відпускати кріпосних селян на волю. Г зрівняння в правах української старшини з російським дворянством

PowerPoint Presentation:

140. На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої. Результати якого з поділів відображено на карті? А тільки Першого Б Першого та Другого В тільки Другого Г Другого та Третього Австрія 1 1772р Росія 2 1793р

PowerPoint Presentation:

141. Унаслідок проведення в 1770 – 1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії А змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви. Б посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів. В Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край – Королівство Галіції і Лодомерії. Г українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті.

PowerPoint Presentation:

142 . Яку із зображених на фото пам’яток архітектури збудовано у XVIII ст.? А Б В Г

PowerPoint Presentation:

143 . Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «У 1812 р., під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817 – 1821 рр. – директор Полтавського театру» А С. Гулака-Артемовського Б І. Карпенка-Карого В І. Котляревського Г М. Садовського 1769 – 1838 рр .

PowerPoint Presentation:

144 . Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку: «Д. Бортнянський – І. Григорович-Барський – М. Березовський – А. Ведель»? А Д. Бортнянський Б І. Григорович-Барський В М. Березовський Г А. Ведель композитор, диригент композитор, співак композитор, співак архітектор

PowerPoint Presentation:

145 . Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела? «Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...» А «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського Б «Сад божественних пісень» Г. Сковороди В «Енеїда» І. Котляревського Г «Кобзар» Т. Шевченка 1863р 1757р 1798р 1840р

PowerPoint Presentation:

146. Які з указаних нижче подій відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.? 1. Заснування Кирило-Мефодіївського братства. 2. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії. 3. Видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая». 4. Спорудження залізниці від Балти до Одеси. 5. Утворення «Товариства об’єднаних слов’ян». 6. Скасування панщини на західноукраїнських землях. 7. Упровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти . А 1, 2, 4, 5 Б 2, 4, 6, 7 В 1, 3, 5, 6 Г 2, 4, 5, 7 1846р 1770-80рр 1837р 1865р 1823р 1848р 1864р

PowerPoint Presentation:

147. Селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814 – 1835 рр. очолював А У. Кармелюк. Б І. Гонта. В О. Довбуш. Г М. Залізняк Коліївщина, 1768р Опришки, 1738-1745рр Коліївщина,1768р 1787 – 1835рр

PowerPoint Presentation:

148. У результаті російсько-турецьких воєн 1806 – 1812 та 1828 – 1829 рр. А утворено Задунайську Січ. Б відновлено козацький устрій Слобідської України. В включено до складу Росії землі з українським населенням. Г припинено існування Кримського ханства. территория Пруто-Днестровского междуречья, получившая затем статус Бессарабской обл. восточного побережья Чёрного моря и дельта Дуная 1775-1828рр 1783р

PowerPoint Presentation:

150. Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала А повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту. Б установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави. В скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду. Г ліквідацію станового ладу та встановлення рівності всіх громадян перед законом. П. Пестель

PowerPoint Presentation:

149. Знищення Задунайської Січі спричинено А включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр. Б участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806 – 1812 рр. на боці Туреччини. В відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко-російській війні 1812 – 1814 рр. Г переходом задунайських козаків на бік Росії під час російсько-турецької війни 1828 – 1829 рр. 1775 – 1828рр (1500 козаків на чолі з кошовим Йосипом Гладким)

PowerPoint Presentation:

151. На відміну від «Руської правди» Південного товариства декабристів Статут Кирило-Мефодіївського братства передбачав А ліквідацію монархії. Б скасування кріпосного права. В установлення рівності всіх громадян перед законом. Г об’єднання всіх слов’янських народів у федерацію республік.

PowerPoint Presentation:

152. Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку: «М. Шашкевич – Я. Головацький – М. Драгоманов – І. Вагилевич»? А М. Шашкевич Б Я. Головацький В М. Драгоманов Г І. Вагилевич 1841 – 1895рр “Руська Трійця” 1833-1837рр “Руська Трійця” Історік, “Стара громада”, Київ, 1870-х рр “Руська Трійця”

PowerPoint Presentation:

153. У якому році стараннями Я. Головацького було видано альманах «Русалка Дністровая»? А 1837 р. Б 1848 р. В 1863 р. Г 1875 р. Скасування кріпацтва у Зах. України Валуєвський циркуляр

PowerPoint Presentation:

154. Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності: «...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»? А Південне товариство декабристів Б Кирило-Мефодіївське братство В Братство тарасівців Г Руська трійця 1846 – 1847 рр 1821 – 1825рр 1891 – 1898рр 1833 – 1837рр

PowerPoint Presentation:

155. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії…писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про... можливість існування України як окремої держави. ...за підбурливий дух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його потрібно визнати одним з найнебезпечніших злочинців... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус». Кого влада вважала «найнебезпечнішим злочинцем»? А М. Костомарова Б Б. Грінченка В Т. Шевченка Г І. Франка

PowerPoint Presentation:

156. У якому регіоні відбулися описані нижче події? «Приводом до масового виступу селян у 1831 р. стали обмеження (карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв’язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей». А Закарпаття Б Галичина В Поділля Г Волинь

PowerPoint Presentation:

157. В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок А селянського руху під проводом Л. Кобилиці. Б реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ. В селянських «холерних бунтів». Г революції 1848 – 1849 рр. 1843-44 , 1848-49 рр 1770-80- х рр 1831р “Весна народів”

PowerPoint Presentation:

158. У якому регіоні відбулася описана нижче подія? «У травні 1848 р. утворюється Головна руська рада, яка у своєму маніфесті висловила ідею розподілу регіону на дві провінції – польську та українську з окремими адміністраціями». А Закарпаття Б Підляшшя В Галичина Г Буковина

PowerPoint Presentation:

159. Унаслідок революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії А польські та українські національно-представницькі інституції досягли порозуміння щодо майбутнього Галичини. Б представники українського населення стали залучатися до парламентської діяльності. В українці здійснили збройні повстання в Галичі та Львові проти польського панування в Галичині. Г відбувся територіально-національний поділ Галичини на польську та українську автономні провінції.

PowerPoint Presentation:

160. Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.? 1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків. 2. Викуп селянами польових наділів. 3. Скасування селянської земельної общини. 4. Наділення селян землею та визначення за неї повинностей. 5. Безоплатне наділення селян землею з державного фонду. 6. Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних. А 1, 2, 4 Б 1, 4, 5 В 2, 3, 6 Г 3, 5, 6

PowerPoint Presentation:

161. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії? 1. Формування високого рівня концентрації виробництва. 2. Завершення промислового перевороту. 3. Витіснення іноземного капіталу національним. 4. Формування ринку вільнонайманої праці. 5. Подолання селянського малоземелля та безземелля. 6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства . А 1, 4, 5 Б 2, 3, 6 В 1, 2, 4 Г 3, 5, 6

PowerPoint Presentation:

162. Земська реформа 1864 р. не поширювалася на А Лівобережну Україну. Б Слобідську Україну. В Південну Україну. Г Правобережну Україну 1911 р

PowerPoint Presentation:

163. Укажіть прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст. 1. Д. Яворницький 2. І. Франко 3. М. Шашкевич 4. М. Кропивницький 5. Ю. Бачинський 6. Ю. Федькович А 1, 2, 6 Б 2, 5, 6 В 3, 4, 6 Г 1, 3, 5 Франко Бачинський Федькович

PowerPoint Presentation:

164. Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали А москвофіли. Б хлопомани. В народовці. Г радикали. Д. Зубрицький народницько-культурна течія української інтелігенції на Правобережній Україні 1850—60-ті рр.19 ст., яка прагнула зближення з народом. українці — це окрема нація, яка проживала на території від Кавказу до Карпат, виступали за єдність українців ґрунтовні зміни тих чи тих державних або суспільних стосунків. 1890 р – УРП (Драгоманов, Франко, Павлик)

PowerPoint Presentation:

165. Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців, називали А москвофіли. Б хлопомани. В народовці. Г радикали.

PowerPoint Presentation:

166. 1863 р. і 1876 р. в історії України пов’язані з А упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти. Б заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка. В забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою. Г утворенням перших гуртків хлопоманів і народників. Олександр II П. Валуєв Емський указ 1876р Валуєвський циркуляр 1863р

PowerPoint Presentation:

167. Ким запроваджено викладені нижче заборони? « Не допускати ввозу в межі імперії... яких би то не було книг і брошур, що видаються закордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів іперекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...» А імператрицею Катериною ІІ Б імператором Олександром ІІ В імператрицею Марією-Терезією Г імператором Миколою І Олександр II Ви зволитель 1855 – 1881рр 1762 -1796рр 1876р, Емський указ 1740 – 1780рр 1825 – 1855рр

PowerPoint Presentation:

168. Поява Емського указу (1876 р.) імператора Олександра ІІ пов’язана з А активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад. Б участю українців у польському національно-визвольному повстанні. В викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства. Г виданням українського альманаху «Русалка Дністровая». Михайло Володимирович Юзефович

PowerPoint Presentation:

169. Емський указ (1876 р.) імператора Олександра ІІ спричинив А закриття недільних шкіл і журналу «Основа». Б ліквідацію університетів на Наддніпрянській Україні. В розпуск Загальної української безпартійної організації. Г закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. 1973 – 1876рр, Київ ( В. Антонович, М. Драгоманов, М. Лисенко, О. Русов) .

PowerPoint Presentation:

170.У яких містах розташовані пам’ятники садово-паркового мистецтва «Софіївка» та «Олександрія»? А Київ, Ялта Б Ялта, Умань В Умань, Біла Церква Г Біла Церква, Кам’янець-Подільський “Софіївка” м.Умань “Олександрія” м. Біла Церква

PowerPoint Presentation:

171. Відкриття Харківського університету пов’язано з ім’ям А М. Остроградського. Б М. Максимовича. В В. Антоновича. Г В. Каразіна. Василь Каразін 1772 – 1842рр 1805р

PowerPoint Presentation:

172. У якому мистецькому стилі збудовано зображені на фото пам’ятки архітектури України? А класицизм Б неореалізм В бароко Г модерн

PowerPoint Presentation:

173. З ім’ям Іллі Мечнікова пов’язано А створення першої в Росії (другої у світі) бактеріологічної станції. Б винайдення ліків проти інфекційних хвороб – пеніциліну. В відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини. Г відкриття Новоросійського університету. І. Мечников, 1886р

PowerPoint Presentation:

174. Об’єднання української інтелігенції – громади – відновили свою діяльність у А 1860-х рр. Б 1870-х рр. В 1880-х рр. Г 1890-х рр. Драгоманов Михайло Петрович

PowerPoint Presentation:

175. Укажіть прізвища активних учасників громадівського руху 1870 – 1890-х років? 1. Т. Шевченко 2. В. Антонович 3. Ю. Бачинський 4. М. Драгоманов 5. І. Франко 6. Ф. Вовк 7. О. Потебня А 1, 2, 4, 5 Б 2, 3, 4, 7 В 1, 3, 5, 6 Г 2, 4, 6, 7 Антонович Драгоманов Вовк Потебня

PowerPoint Presentation:

176. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Вважаючи себе соціалістом, заперечував теорію К. Маркса про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату як помилкову і шкідливу для українства. Саме під його впливом в Україні ширилися ідеї соціалізму, автономії України, перебудови Росії на федеративну державу». А М. Костомарова Б М. Максимовича В М. Міхновського Г М. Драгоманова

PowerPoint Presentation:

177. Ю. Бачинський у своїй книзі « Ukraina irredenta» вперше висловив А ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, Угорщини, Польщі та України. Б переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній незалежній державі. В пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро-Угорського Союзу. Г ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний коронний край.

PowerPoint Presentation:

178. З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»? А І. Франко, М. Лисенко Б М. Лисенко, П. Чубинський В П.Чубинський, М. Вербицький Г М. Вербицький, Л. Українка П.Чубинський М. Вербицький

PowerPoint Presentation:

Героїчна оборона Севастополя тривала під час російсько-турецької війни А 1700 – 1713 рр. Б 1787 – 1791 рр. В 1806 – 1812 рр. Г 1853 – 1856 рр. Російсько-турецька війна Російсько-турецька війна Кримська війна (Кримська війна) Оборона Севастополя 250 днів

PowerPoint Presentation:

Історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво, як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу, знали також і західноукраїнські землі Галичина й Буковина». На основі аналізу якого явища зроблено такий висновок ? А «ходіння в народ» Б «рух опришків» В «холерні бунти» Г «похід у Таврію за волею» рух російського народництва 1860 — 70-х років народно-визвольна боротьба XVI – п/п XIX ст. виступи селян на Закарпатті у 1810-1815 рр. та 1831р похід селян в 1856р

PowerPoint Presentation:

Укажіть ознаки кризи в сільському господарстві Наддніпрянської України в першій половині ХІХ ст. 1. Низька товарність господарства. 2. Посилення кріпосницького гніту. 3. Зменшення плати кріпакам за їхню роботу. 4. Зростання кількості безземельних селян. 5. Переведення всіх кріпаків із відробіткової ренти на грошову. 6. Падіння цін на сільськогосподарську продукцію в зв’язку з її перевиробництвом. А 1, 2, 4 Б 3, 5, 6 В 1, 4, 5 Г 2, 3, 6

PowerPoint Presentation:

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела? «Місцем його заснування було обрано місто..., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...» А Новоросійський університет Б Чернівецький університет В Київський університет Г Харківський університет 1865р, Одеса 1875р 1834р, ім. Св. Володимира 1805р

PowerPoint Presentation:

Які з указаних нижче фактів біографії належать Володимиру Антоновичу? А Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.). Б Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.). В Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.). Г Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада». В. Антонович Костомаров Микола М. Костомаров В. Каразін М. Драгоманов В. Каразін М. Драгоманов

PowerPoint Presentation:

Яка організація в ході революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну – українську та західну – польську? А Головна руська рада Б Руська трійця В Руський собор Г Центральна рада народова 2 травня 1848р 1833 – 1837рр 23 травня 1848р (польська) 13 квітня 1848р (польська )

PowerPoint Presentation:

Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні 1860 – 1880-х рр. був спрямований на А об’єднання українського, польського та російського рухів в єдиний визвольний рух. Б перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності. В організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек. Г створення підпільних терористичних організацій. Громадівський рух

PowerPoint Presentation:

Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди? «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів , відкидаючи мовні , літературні , релігійні та етнічні зв’язки , що єднають нас з усім російським світом ...» 2. « Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова ...» 3. « Якщо нам судилося потонути , то краще зробити це в російському морі , ніж у польському болоті ...» А москвофілів Б хлопоманів В народовців Г радикалів народницько-культурна течія української інтелігенції на Правобережній Україні 1850-ті—60-ті рр.19 ст., яка прагнула зближення з народом. українці — це окрема нація, яка проживала на території від Кавказу до Карпат, виступали за єдність українців ґрунтовні зміни тих чи тих державних або суспільних стосунків. 1890 р – УРП (Драгоманов, Франко, Павлик)

PowerPoint Presentation:

Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»? А Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р. Б Оприлюднення Емського указу 1876 р. В Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р. Г Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р. 12 листопада 1905р Заборона української мови Заборона української мови Падіння кріпатства в Російської імперії Революція 1905 – 1907рр, демократичні свободи

PowerPoint Presentation:

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4. Робота з картою Укажіть цифру, якою позначено на карті місто, де у 1833—1837 pp . діяло громадсько-культурне об'єднання «Руська трійця»: Львів

PowerPoint Presentation:

Укажіть цифру, якою позначено на карті землі, які наполеонівська Франція планувала передати Австрійської імперії після перемоги над Росією Робота з картою А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть цифру, якою позначено на карті місто, де було відкрито першій університет у Наддніпрянської України А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Харків 1805р 1834р

PowerPoint Presentation:

Укажіть подію антикріпосницького руху на ук раїнських землях першої половині XIX ст. тери торію поширення якої заштриховано на карты Робота з картою А. рух опришк ів 1810-1825рр (М. Штолюк) Б. селянське повстання 1813- 1835рр (У. Кармалюк) В. селянське повстання 1843- 1844р (Л. Кобилиця) Г. виступ козацьких полків 1817р (П. Бабиченко, Г. Гетманенко)

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть галузі промисловості, які найшвидше розвивалися в губернії, територію якої заштриховано на карті А. Хімічна, цукрова, нафтопереробна Б. деревообробна, харчова, текстильна В. нафтова, залізнорудна, деревообробна Г. металургійна, вугільна, машинобудівна

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть подію суспільно-політичного життя на українських землях другої половини XIX ст., територію поширення якої заштриховано на карті А. культурно-просвітницький рух хлопоманів Б. польське національно-визвольне повстання В. культурно-просвітницька діяльність громад Г. організоване народниками “ходіння в народ” 1850 – 1860-х рр. 1863 – 1864рр. 1859 – 1870-х рр. 1860 - 1870-х рр.

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть город де вчені І. Мечников і М. Гамалія відкрили першу в Росіі й другу в світі ( після Пастерівської в Парижі) бактеріологічну станцію  А. Київ Б. Херсон В. Одеса Г. Сімферополь І. Мечников М. Гамалія 1886р

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення відповідності А 1

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між назвами державних інституцій і результатами їхньої діяльності. 1 Перша Малоросійська колегія (1722 – 1727 рр.) 2 «Правління гетьманського уряду» (1734 – 1750 рр.) 3 Генеральна канцелярія гетьмана К. Розумовського (1750 – 1764 рр.) 4 Друга Малоросійська колегія (1764 – 1786 рр.) А Установлено контроль за Лівобережною та Слобідською Україною; посилено втручання з боку російського уряду у внутрішні справи Гетьманщини; обмежено функції полкових канцелярій. Б Остаточно ліквідовано рештки автономного устрою Гетьманщини; повністю підпорядковано управління українськими землями загальноросійським державним органам; збільшено податки до царської казни. В Відокремлено гетьманський скарб від державного; проведено Генеральне слідство щодо законності володіння маєтками; відновлено зовнішньо-політичну діяльність Гетьманщини. Г У становлено контроль за діяльністю гетьмана та козацької старшини; збільшено стягнення податків до царської казни, провіанту для російської армії; розгляд апеляцій на судові рішення; роздача земельних володінь офіцерам і старшинам. Д Повернуто під владу гетьмана Запорізьку Січ і Київ; проведено судову реформу – створено станові шляхетські суди (земський, підкоморський, гродський); реформовано козацьке військо. Г А Д Б

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії. 1 Г. Сковорода 2 І. Григорович-Барський 3 М. Березовський 4 Й. Пінзель А Співак італійської оперної трупи в Орієнбаумі, член Болонської філармонічної академії, автор опер «Демофонт», «Іфігенія». Б Працював у Львові, Монастириську, Бучачі. Автор трьох кам’яних статуй на фасаді собору Св. Юра у Львові (кінна статуя Св. Юрія, постаті Святих Анастасія та Лева). В Навчався в Києво-Могилянській академії, служив у придворній хоровій капелі імператриці Єлизавети Петрівни, викладав у колегіумах Переяслава та Харкова, автор збірки «Сад божественних пісень». Г Брав участь у побудові собору Різдва Богородиці в Козельці, забудові Кирилівського монастиря в Києві, підготував проект розбудови Покровської церкви в Києві. Д Навчався співу в Італії, автор багатьох хорових концертів, романсів, перший композитор у Росії, музичні твори якого виходили друком, заклав підвалини багатоголосного хору в Росії. Б Г А В

PowerPoint Presentation:

179. Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися. 1 Діяльність у Львові гуртка «Руська трійця». 2 Реформи Олександра ІІ в Російській імперії. 3 Оборона Севастополя під час Кримської війни. 4 Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії. А 1854 – 1855 рр. Б 1832 – 1837 рр. В 1770 – 1780-ті рр. Г 1892 – 1893 рр. Д 1860 – 1870-ті рр. Б Д А В

PowerPoint Presentation:

180. Установіть відповідність між роками та основним змістом реформ, запроваджуваних у ці роки. А Створення виборних місцевих органів самоврядування – земств – у лівобережних та південних губерніях України. Б Скасування обов’язкової земельної общини та надання селянинові права отримати землю в приватну власність (відруб). В Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування. Г Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів. Д Скасування рекрутської повинності та впровадження загальної військової повинності строком до 6 – 7 років 1 1861 р. 2 1864 р. 3 1870 р. 4 1874 р. 2 …1864р 3 …1870р 1 …1861р 4 …1874р 1906р, П. Столипін

PowerPoint Presentation:

181. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії. А Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада». Б Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.). В Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член- кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.). Г Працював викладачем Московського університету, директором ботанічного саду, перший ректор Київського університету Св. Володимира (1834 – 1835 рр.). Д Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.). 1 М. Костомаров 2 В. Антонович 3 М. Драгоманов 4 М. Максимович М. Драгоманов А - 3 В - 1 М. Костоиаров Г - 4 М. Максимович Д - 2 В. Антонович В. Каразін

PowerPoint Presentation:

182. Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії). А Художник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок». Б Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик». В Живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким». Г Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм». Д Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда». 1 М. Лисенко 2 М. Пимоненко 3 С. Гулак-Артемовський 4 М. Леонтович Д - 1 М. Лисенко Г - 3 С. Гулак-Артемовський А - 2 М. Пимоненко М. Леонтович Б - 4

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення правильної послідовності 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

Установіть послідовність подій державно-політичного життя XVIII ст. А Ухвалення «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького». Б Початок діяльності Першої Малоросійської колегії. В Зруйнування за наказом Петра I Чортомлицької Січі. Г Обрання гетьманом І. Скоропадського. 3 1710 р 4 1722 – 1727рр 2 1708 – 1722рр 1 1708р

PowerPoint Presentation:

Установіть послідовність подій суспільного життя XIX cт. А Видання альманаху «Русалка Дністровая». Б Видання збірки поезій «Кобзар» Т. Шевченка. В Вихід трьох частин «Енеїди» І. Котляревського. Г Публікація брошури « Ukraina irredenta» Ю. Бачинського. 1837р 1840р 1798р 1895р 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

183. Установіть хронологічну послідовність подій. А Видання в Петербурзі українського часопису «Основа». Б Утворення у Львові літературно-просвітницького гуртка «Руська трійця». В Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії. Г Утворення Кирило-Мефодіївського братства. 4 …1861-1862 рр 2 …1833 – 1837рр 1 …1770– 1780-х рр 3 …1846 – 1847рр

PowerPoint Presentation:

184. Установіть хронологічну послідовність подій, відображених у цитованих документах. А «Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник «Основа». Б «Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у якій бути головним... графу Рум’янцеву». В «Тут же склався гурток із чотирьох душ... Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шевченка... Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні та все життя оддати їй...» Г «...Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало обстоювати перед центральним правительством... національні потреби українців; його органом стала газета «Зоря Галицька». 2 …1848 – 1857рр 4 …1891р 1 …1765р 3 …1861р

PowerPoint Presentation:

185. Установіть хронологічну послідовність подій. А Написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна». Б Видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» у Львові. В Перше видання трьох частин «Енеїди» І. Котляревського в Петербурзі. Г Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзі. 3 …1862р 1 …1798р 2 …1840р 4 …1900р

PowerPoint Presentation:

186. Установіть хронологічну послідовність подій. А Кримська війна. Б Діяльність в Україні Правління гетьманського уряду. В Селянський рух під проводом У. Кармалюка на Поділлі. Г Діяльність в Україні Другої Малоросійської колегії на чолі з графом П. Рум’янцевим 4 …1853 – 1856рр 3 …1813 – 1835рр 2 …1764 – 1786рр 1 …1734р

PowerPoint Presentation:

187. Установіть послідовність здійснення російських реформ 1860 – 1870-х років. А Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування. Б Уведення нової системи комплектування армії на основі загальної військової повинності замість рекрутських наборів. В Упровадження місцевого (земського) самоврядування в лівобережних і південних губерніях Наддніпрянської України. Г Скасування кріпосного права на Наддніпрянській Україні. 1 …1861р 2 …1864р 3 …1870р 4 …1874р

authorStream Live Help