Польсько-Литовська доба

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Історія України Зразки завдань № 2

PowerPoint Presentation:

Польська – Литовська доба

PowerPoint Presentation:

Діячі Любарт – син великого князя литовського Ґедиміна , після смерті Юрія ІІ у 1340 р. зайняв галицько-волинський престол. Ольґерд – син великого князя литовського Ґедиміна , Великий князь Литовський (1345–1377 рр.). Правив разом зі своїм молодшим братом Кейстутом . Після приєднання більшості українських земель до Литви у Києві посадив удільним князем свого сина Володимира. Кейстут – син великого князя литовського Ґедиміна . Володів землями у Західній Литві і правив у Великому князівстві Литовському разом зі старшим братом Ольґердом . Вітовт – син Кейстута Ґедиміновича , великий князь литовський (1392–1430 рр.). Виступав проти умов Кревської унії, боровся за політичну незалежність Литви від Польщі. За угодою, укладеною 1392 р. в Острозі, був визнаний польським королем Ягайлом довічним правителем Литовського князівства. Ягайло – син Ольґерда Ґедиміновича , великий князь литовський (1377–1392 рр.) і польський король (1386–1434 рр.). Уклав Кревську унію 1385 р. У 1387 р. захопив і приєднав до Польщі галицькі землі. Засновник династії Ягеллонів . Свидригайло – син Ольґерда Ґедиміновича , молодший брат Ягайла. Після смерті Вітовта проголошений великим князем литовським. У 1432 р. внаслідок змови литовських і польських можновладців на чолі зі Сигізмундом Кейстутовичем Свидригайла усунено з великокнязівського престолу. Вів тривалу боротьбу зі Сигізмундом за владу у Великому князівстві Литовському, в якій його підтримували українські князі. У 1435 р. війська Свидригайла зазнали поразки від військ Сигізмунда у Вількомирській битві.

PowerPoint Presentation:

Діячі Князь Василь (Костянтин) Острозький (1526-1608) - український князь, "некоронований король Русі-України", захисник православ’я, одна з найвпливовіших політичних постатей того часу. Від 1559 р. був київським воєводою та володарем українського прикордоння. Видатний культурно- освітній діяч. Наприкінці 16 ст. - найбільший після короля землевласник Речі Посполитої. Після смерті польського короля Стефана Баторія (1586 р.) Василь-Костянтин Острозький вважався одним із можливих претендентів на престол. Гедеон Балабан - львівський єпископ (1565-1607). З 1590 р. брав участь у підготовці унії із Римом, однак напередодні Берестейського собору зайняв позицію князя Костянтина Острозького, ставши противником ідеї об'єднання церков. Мав напружені стосунки з Львівським ставропігійним братством. Кирило Терлецький - церковний діяч, з 1572 р. - єпископ пінський і турівський . З 1585 р. - луцький і острозький. У 1589 р. разом з Іпатієм Потієм їздив до Риму, зустрічався з папою Римським і визнав його зверхність над українською православною церквою. Михайло Рогоза - один з організаторів Берестейської унії (1596). З 1590 р. як київський митрополит вів таємні переговори з польським королем про унію православної церкви з католицькою.

PowerPoint Presentation:

Хронологія 1340 - Похід польського короля Казимира на Львів. Початок боротьби за галицько-волинські землі 1340–1385 - Князювання на Волині Любарта Ґедиміновича 1349 - Захоплення польським королем Казимиром III більшості земель Галицько-Волинської Русі 1362 – Битва на Синіх Водах. Приєднання Київщини, Переяславщини і частини Чернігово-Сіверщини до Великого князівства Литовського 1363–1394 - Князювання Володимира Ольґердовича в Києві 1385 - Укладення Кревської унії 1387 - Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства 1392 - Підписання польським королем Ягайлом і литовським князем Вітовтом Острівської угоди 1392–1430 - Князювання Вітовта у Великому князівстві Литовському 1434 - Утворення Руського воєводства Польщі. Включення Західного Поділля до складу польської корони 1432–1435 - Боротьба українських та білоруських князів на чолі з Свидригайлом за незалежність від Польщі. Утворення “Великого князівства Руського” та поразка Свидригайла під Вількомиром 1452 - Ліквідація Волинського удільного князівства 1455–1470 - Князювання Семена Олельковича 1471 - Ліквідація Київського удільного князівства і перетворення його на воєводство 1481 - "Змова руських князів" 1508   - Виступ князя Михайла Глинського

PowerPoint Presentation:

Хронологія 1558-1583 рр. - Лівонська війна. Війна Московії проти Лівонського ордену німецьких лицарів, а після його розпаду (з 1561 р.) - проти Великого князівства Литовського, Польщі (з 1569 р. - Речі Посполитої), Данії та Швеції за вихід до Балтійського моря. 1569 р . - Люблінська унія. Об'єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського в Річ Посполиту. Приєднання Польщею Київщини, Брацлавщини, Волині та Підляшшя. 1582 р . - Запровадження в Речі Посполитій нового - григоріанського календаря. 1586 р . - Затвердження статуту Львівського братства Антіохійським патріархом Йоакимом . 1596 р. - Православний та уніатський собори в Бересті. Утворення на уніатському соборі греко-католицької церкви.

PowerPoint Presentation:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

PowerPoint Presentation:

Укажіть назву держави, у складі якої перебували заштриховані на карті українські землі у XV ст.: А. Велике князівство Литовське; Б. Молдовське князівство; В. Польське королівство; Г. Угорське королівство.

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть відображену на карті подію історії України першої половини XVII ст. А. Походи кримських татар на українські землі Б. Дії польських військ для придушення козацьких повстань В. Походи запорізьких козаків на турецькі володіння Г. Дії козаків під час повстань

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть цифру, якою позначено на карті українські землі, передані від Великого князівства Литовського до Польського Королівства внаслідок Люблінської унії А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4

PowerPoint Presentation:

58. Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля до середини XVI ст. перебували в складі А Молдавського князівства. Б Польського королівства. В Угорського королівства. Г Великого князівства Литовського.

PowerPoint Presentation:

59. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського». У якій угоді були зазначені ці умови? А Кревській унії 1385 р. Б Городельській унії 1413 р. В Люблінській унії 1569 р. Г Берестейській унії 1596 р. Ягайло

PowerPoint Presentation:

60. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «Після смерті короля Казимира цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь». Якою цифрою на карті позначено «цей край»? А 1 Б 2 В 3 Г 4 1387р

PowerPoint Presentation:

61. Прочитайте уривок з тексту Привілею малярському цеху у Львові та виконайте завдання. «Постановляємо, що всі товариства художні [Львова], коли вони не створені згідно з приписами і в послухові католицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства хизматиків порушують цеховий лад і підривають послух римському костьолу...» Зміст Привілею є свідченням А прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво. Б дискримінації ремісників, що сповідували православ’я. В встановлення державного контролю над цехами. Г ліквідації цехової організації в місті.

PowerPoint Presentation:

62. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання «Після смерті Вітовта, Ягайло у 1431 р. Розпочав воєнні дії проти Литви. Чергове протистояння закінчилося перемир’ям, за яким західна частина земель відходила Польщі, а східна залишалася під контролем Литви». Якою цифрою на карті позначено землі, що відійшли до Польщі? А 1 Б 2 В 3 Г 4

PowerPoint Presentation:

63. У якому столітті відбулися описані події? «...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король Сигізмунд... послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших у полон взяли». А XІV ст. Б XV ст. В XVІ ст. Г XVІІ ст. Портрет князя Василия-Константина Острожского

PowerPoint Presentation:

64. Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено А конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи. Б неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян. В зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі. Г зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках.

PowerPoint Presentation:

65. Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом, називався А віче. Б рада. В дума. Г сейм.

PowerPoint Presentation:

66. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «...навчався в Краківському університеті. Викладав медицину, філософію та астрономію в Болонському університеті, упродовж 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року». А С. Оріховського Б І. Вишенського В Ю. Дрогобича Г С. Кленовича (Юрій Михайлович Котермак з Дрогобича),

PowerPoint Presentation:

67. З ім’ям Швайпольта Фіоля пов’язано А друкування в Кракові слов’янських книг кириличним шрифтом. Б створення в Луцьку «слов’яно-греко-латинської» школи. В організація у Львові першого єзуїтського колегіуму. Г отримання Київським братством права ставропігії. 1491р 1576 р. 1608 – 1661 рр 1620 р

PowerPoint Presentation:

У якому з уривків, узятих з історичних джерел, йдеться про Юрія Дрогобича? А «Український першодрукар. Засновник друкарні в Кракові. У 1491 р. надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою...» Б «Волинський князь, «некоронований король Русі». 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського. Здобув перемогу над ординцями в битві під Вишневцем...» В «...Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року». Г «Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею у м. Володимир. Титулував себе «королем Русі, князем Лодомерії». Його правління було періодом розквіту держави...» Юрій I Львович Василь-Костянтин Острозький (Швайпольта Фіоля)

PowerPoint Presentation:

68. У якому році утворилася Річ Посполита? А 1385 р. Б 1410 р. В 1569 р. Г 1596 р.

PowerPoint Presentation:

69. Коли відбулася описана нижче подія? «Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчили справу унії між Великим князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів». А перша половина XVI ст. Б друга половина XVI ст. В перша половина XVII ст. Г друга половина XVII ст. 28 червня 1569 р. м. Люблін

PowerPoint Presentation:

70. На карті заштриховано територію А Київського та Подільського удільних князівств, об’єднаних Володимиром Ольгердовичем після Грюнвальдської битви 1410 р. Б Великого князівства Руського часів князя Свидригайла Ольгердовича після битви під Вількомиром 1435 р. В українських земель, що ввійшли до складу Польського королівства внаслідок укладення Люблінської унії 1569 р. Г української козацької держави – Гетьманщини – відповідно до умов Зборівського мирного договору 1649 р.

PowerPoint Presentation:

71. Одним із наслідків укладення Люблінської унії стало А відновлення удільних князівств на українських землях. Б збереження литовського сейму та руської мови в діловодстві. В входження українських земель до складу Польського королівства. Г скасування Литовських статутів і впровадження польського судочинства. Львов Київ

PowerPoint Presentation:

Одне з рішень Люблінського сейму 1569 р. – це А запровадження єдиного сейму та єдиної грошової одиниці в межах нової держави – Речі Посполитої. Б збереження в новоутвореній Речі Посполитій Київського та Волинського удільних князівств. В ліквідація Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства. Г визнання владою Речі Посполитої догмату про сходження Духа Святого не тільки від Бога-Отця, а й від Бога-Сина.

PowerPoint Presentation:

8. Чи правильне твердження ? На карті заштриховано територію : українських земель, які ввійшли до складу Польського королівства внаслідок укладення Люблінської унії 1569 р.; 2) української козацької держави - Гетьманщини - відповідно до умов Зборівського мирного договору 1649 р. тільки 1-й варіант правильни й

PowerPoint Presentation:

72. У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст. перебували А Закарпаття, Буковина. Б Галичина, Східне Поділля. В Холмщина, Підляшшя. Г Волинь, Полісся.

PowerPoint Presentation:

73. Перелік яких термінів і понять потрібно в икористовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI – середині XVIІ ст.? А Козацтво, цех, магістрат, вотчинне землеволодіння. Б Шляхта, помісне землеволодіння, закупи, полюддя. В Магнатське землеволодіння, фільварки, панщина, кріпацтво. Г Бюргери, покозачення, князівське землеволодіння, мануфактура.

PowerPoint Presentation:

74. «Середньовічні цехи» – це А виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар. Б корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей. В підприємства, що виробляли необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію. Г установи, де існував поділ ремісничої праці, використовувалася наймана робоча сила.

PowerPoint Presentation:

Поширення Магдебурзького права в XIV – XVII ст. на українських землях сприяло А витісненню з органів міського самоврядування іноземців (поляків, німців тощо). Б захисту населення міст від сваволі королівських намісників і великих землевласників. В поглибленню спеціалізації ремісничого виробництва та утворенню цехів. Г утвердженню панівного становища українського населення в містах. Ратуша Магдебург a

PowerPoint Presentation:

Укажіть напрями діяльності православних міщанських братств у другій половині XVI – першій половині XVII ст. Обмеження впливу церковних ієрархів . 2. Розбудова храмів , заснування друкарень і шкіл . 3. Оборона українських земель від татарських набігів . 4. Організація взаємодопомоги , шпиталів для хворих . 5. Установлення взаємовідносин із православними країнами . 6. Пропагування ідеї об’єднання православної та католицької церков . А 1, 4, 5 Б 1, 2, 4 В 3, 5, 6 Г 2, 3, 6

PowerPoint Presentation:

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. – архімандрит Києво-Печерського монастиря. У 1632 р. домігся від королівської влади визнання вищої православної церковної ієрархії. Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків заснував Лаврську школу...» А П. Могилу Б Ф. Прокоповича В Й. Кондзелевича Г В.-К. Острозького 1596 – 1647 рр

PowerPoint Presentation:

Затвердження в 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало політичним і правовим А об’єднанням інтересів польської шляхти та козацтва. Б завершенням польсько-українського протистояння. В припиненням масового покозачення селян і міщан. Г визнанням козацтва як нового соціального стану. 1572 г. По универсалу Сигизмунда II Августа — 300 человек

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення відповідності А 1

PowerPoint Presentation:

75 . Установіть відповідність між назвами держав та українськими землями, які їм належали до середини XVI ст. 1 Велике князівство Литовське 2 Польське королівство 3 Московське царство 4 Молдавське князівство (васал Османської імперії) А Буковина Б Закарпаття В Галичина, Холмщина, Західне Поділля Г Чернігово-Сіверщина Д Київщина, Волинь, Підляшшя, Східне Поділля Д В Г А ( Угорщина, XIII ст.)

PowerPoint Presentation:

76. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 1 Фільварок 2 Община 3 Панщина 4 Слобода А Відробіткова форма селянських повинностей на користь феодала. Б Податок вільних селян за право безстрокового спадкового користування землею. В Територіальне самоврядівне об’єднання людей, у спільному володінні якого були земля й угіддя. Г Господарство, засноване на праці кріпосних селян і орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж. Д Поселення, яке отримувало на певний час пільги на виконання повинностей. Г В А Д

PowerPoint Presentation:

77. Установіть відповідність між подіями та роками. 1 Видання Ш. Фіолем у Кракові кирилицею «Часослова», «Октоїха». 2 Створення Пересопницького Євангелія. 3 Видання І. Федоровим у Львові «Апостола» та «Букваря». 4 Перше видання друкарнею Києво-Печерської лаври «Синопсису». А 1574 р. Б 1674 р. В 1556 – 1561 рр. Г 1581 р. Д 1491 р. 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення правильної послідовності 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

78. Установіть хронологічну послідовність подій. А Похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу. Б Поява та поширення в Україні «Літопису Самовидця». В Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові. Г Видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря». 2 …… 1616р 1 …… 1574р 3 …… 1686р 4 …… 1702р

authorStream Live Help