Presentation MSI Group

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Branschstandard för mobil fordonskommunikationMSI – Mobile Stationary Interface : 

Branschstandard för mobil fordonskommunikationMSI – Mobile Stationary Interface Per Olof Arnäs TRB Sverige/MSI Group

Slide 2: 

2010-06-18 : 2 Uppdaterad 2009-09-17 Ett resurs- och kompetensföretag 16 delägare som… Omsätter 13,5 miljarder Förfogar över 7 900 fordon: 5 900 bilar 2 000 arbetsmaskiner Sysselsätter 10 500 personer Utgör nästan 20% av svensk åkerinäring Hanterar 2,5 miljoner order åt 80 000 kunder Äger drygt 30 godsterminaler och mer än 80 berg- och grustäkter

LBC-företag : 

LBC-företag Medlemsägda Regionalt fokuserade Transportvaruhus Bygg- och anläggning Renhållning och återvinning Fjärrtransporter, distribution och bud Tank och bulk Skogstransporter Industritransporter 3PL-tjänster (lagerhållning, kitting etc.) 2010-06-18 : 3

Medlemmar i MSI Group : 

Medlemmar i MSI Group 2010-06-18 : 4 Updated 2010-05-08

Historik : 

www.msigroup.se Historik Vid Viktoriainstitutet 2002: Analys av IT-användning 2003: Projektet ”Nyttoskapande IT föråkeriverksamhet” – finansierad av Vinnova 2004-2005: Första prototypen utvecklas 2006: Tester och ytterligare utveckling 2007: MSI Group bildad 2010-06-18 : 5

Komponenter och aktörer : 

Komponenter och aktörer www.msigroup.se 2010-06-18 : 6

Från order till faktura : 

Från order till faktura 2010-06-18 : 7 Basdata Från/Till/Var/När? Ägare: Kunden Resurstilldelning Vilket fordon? Ägare: Trafikledare Lastinformation Lastad mängd? Ägare: Leverantör Leveransbekräftelse Tid/datum/underskrift Ägare: Förare Prissättning Ägare: Ekonomiavd. Information tillräcklig för faktura/avräkning Alla dessa steg kostar pengar!

Tillväxtens baksida : 

Tillväxtens baksida En ökning av antalet order medför en automatisk kostnadsökning 2010-06-18 : 8 Mål: Bli av med beroendet mellan ordervolym och administrationskostnader Hantera avvikelser istället för transaktioner

Fordonets roll i ett informationssystem : 

Fordonets roll i ett informationssystem Datakonsument: Orderdata Administrativ data Trafikdata Dataproducent: Orderdata Administrativ data Trafikdata Driftsdata Idag sker det mesta med hjälp av papper, penna och mobiltelefon! På 70-talet användes radiokommunikation, i övrigt har inget hänt... För att möta framtida kundkrav måste all denna dataöverföring ske elektroniskt! 2010-06-18 : 9

Trafikledningssystem : 

Trafikledningssystem Kontorsbaserat Orderhantering Trafikledning Prissättning Fakturering Fordonshantering 2010-06-18 : 10 TMS – Transport Management System TMS

Mobildataleverantör : 

Mobildataleverantör Jämför med ”internetlevernatör” Förser en mobil enhet med funktionalitet Trådlös kommunikation Orderhantering Datainsamling Meddelandefunktioner Navigering Etc. En ”landbaserad” server 2010-06-18 : 11 TSP – Telematics Service Provider TSP

MSI-standardens fokus : 

MSI-standardens fokus Kommunikations- gränssnitt 2010-06-18 : 12

”Mobil?” – Ja! ”Kommunikation?” – Nja... : 

”Mobil?” – Ja! ”Kommunikation?” – Nja... Jag kan inte prata med dig eftersom du är av ett annat fabrikat. Dessutom har du fel operatör. What? I can’tunderstand you! You are not from Nokia, are you? And you have a strange operator as well... ? 2010-06-18 : 13

Idag – olika gränssnitt : 

Idag – olika gränssnitt 2010-06-18 : 14

Stora integrationskostnader : 

Stora integrationskostnader 2010-06-18 : 15

Det är dags att sätta standarden! : 

Det är dags att sätta standarden! I Sverige finns ca 10-15 leverantörer av mobila IT-system (plus ett antal konsulter) Antalet ökar Aktörer från hela Europa närmar sig De ”stora” har börjat inse den svenska marknadens potential Ju fler kockar… Om vi väljer att inte standardisera nu kommer en av två saker att inträffa 2010-06-18 : 16

Alternativ 1:”Microsoft”-modellen : 

Alternativ 1:”Microsoft”-modellen En aktör blir tillräckligt dominerande för att tvinga fram deras eget format som en de facto-standard Detta gynnar i huvudsak denna aktör 2010-06-18: 17

Alternativ 2: Kaosmodellen : 

Alternativ 2: Kaosmodellen Ingen standard finns Transportföretag utsätts för ständigt ökande integrationskostnader Marknaden för mobila informationssystem minskar Kunderna bedömer investeringsrisken som hög Ju fler leverantörer, desto svårare blir det att standardisera 2010-06-18 : 18

Idag – olika gränssnitt : 

Idag – olika gränssnitt 2010-06-18 : 19

Imorgon – ett gränssnitt : 

Imorgon – ett gränssnitt 2010-06-18 : 20

Nödvändiga komponenter : 

Nödvändiga komponenter 2010-06-18 : 21

organisationen : 

organisationen www.msigroup.se 2010-06-18 : 22

MSI Group – hur vi arbetar : 

MSI Group – hur vi arbetar Tydliga regler Hur beslut fattas Hur utveckling sker Standarddokumentationen skall göras tillgänglig för icke-medlemmar MSI Group kommer att erbjuda certifiering av produkter www.msigroup.se 2010-06-18 : 23

MSI Group - organisation : 

MSI Group - organisation Föreningenbildadesijuli, 2007 Allaägerlikamycket Styrelse Budget, marknadsföring, strategiskafrågor Tekniskprojektledning Utveckling Underhållavstandarddokumentation Workshops Omröstning via nätet Kansli Korrespondens Mötesadministration Redovisning Välkomnaattansökaommedlemskap! 2010-06-18 : 24

MSI Group-medlem : 

MSI Group-medlem Medlemsinsats = 10000 kr Årsavgift = 1000 kr Serviceavgift = 19000 kr Påverkautvecklingenavstandarden: Föreslå, utvecklaochröstaomförändringaravstandarden Ettmedlemskap = en röst Tidigtillgång till framtidaversioneravstandarden www.msigroup.se 2010-06-18 : 25

Tack för visat intresse! : 

Tack för visat intresse! www.MSIGROUP.se Per Olof Arnäsper-olof.arnas@trb.se

Exempel:Den uppkopplade vågen : 

Vågleverantör Position Kundnummer Övriga våglev Trafikledningssystem Mobildatasystem GPS-signal Exempel:Den uppkopplade vågen Position, Enhetsnr. Vikt Vikt Vikt Vikt 2010-06-18: 27

authorStream Live Help