Ρατσισμός

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ρατσισμός:

Ρατσισμός Αίτια, συνέπειες, τρόποι αντιμετώπισης

Μορφές ρατσισμού:

Μορφές ρατσισμού Φυλετικός ρατσισμός ανωτερότητα φυλής καθαρότητα κυριαρχία εθνικισμός σοβινισμός

Μορφές ρατσισμού:

Μορφές ρατσισμού Κοινωνικός ρατσισμός πολιτική ιδεολογία πολιτιστικό επίπεδο οικονομική κατάσταση γυναίκες άτομα με ειδικές ανάγκες μειονότητες κοινωνικές ομάδες

Μορφές ρατσισμού:

Μορφές ρατσισμού Θρησκευτικός ρατσισμός διαφορές δογμάτων

Αίτια ρατσισμού:

Αίτια ρατσισμού Οικονομικοί λόγοι φθηνά εργατικά χέρια περισσότερες ώρες εργασίας

Αίτια ρατσισμού:

Αίτια ρατσισμού Έλλειψη παιδείας προπαγάνδα ετεροκαθορισμός φανατισμός του λαού

Αίτια ρατσισμού:

Αίτια ρατσισμού Κοινωνικοί λόγοι υποβάθμιση αστικής ζωής αποξένωση βία-έγκλημα ανεργία >ρατσιστική στάση απέναντι σε εργαζόμενους στη χώρα άλλων εθνικοτήτων

Αίτια ρατσισμού:

Αίτια ρατσισμού Ηθικοί λόγοι απανθρωποποίηση εκμετάλλευση καταναλωτική βουλιμία «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»

Αίτια ρατσισμού:

Αίτια ρατσισμού Πολιτικοί λόγοι πολιτικές φιλοδοξίες (περίπτωση Χίτλερ) απόσπαση προσοχής από δυσεπίλυτα προβλήματα

Αίτια ρατσισμού:

Αίτια ρατσισμού Εθνικιστικά αίτια φόβος μικρών λαών για αφομοίωση από ισχυρότερους υπερτονισμός πολιτιστικών στοιχείων (για άμυνα)>ανωτερότητα ξενοφοβία

Αίτια ρατσισμού:

Αίτια ρατσισμού Προκαταλήψεις από φορείς κοινωνικοποίησης οικογένεια εκπαίδευση (ιστορία , θρησκευτικά)

Αίτια ρατσισμού:

Αίτια ρατσισμού Θεωρία του ανικανοποίητου και της επίθεσης εμποδιζόμαστε να κάνουμε αυτά που θέλουμε ανικανοποίητο >επιθετικότητα βρίσκουμε υποκατάστατο για διοχέτευση της επιθετικότητας «αποδιοπομπαίος τράγος»

Συνέπειες ρατσισμού:

Συνέπειες ρατσισμού οικονομική εκμετάλλευση ατόμων και λαών κοινωνική δυσλειτουργία επικράτηση δικαίου ισχυρότερου φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας περιθωριοποίηση φαλκίδευση δημοκρατικών θεσμών (παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων) δημιουργία ψυχολογικών προβλημάτων

Συνέπειες ρατσισμού:

Συνέπειες ρατσισμού χρεοκοπία ηθικών αξιών δυσχέρεια επικοινωνίας μεταξύ των λαών (αδυναμία επίλυσης παγκόσμιων προβλημάτων) Ζαν πωλ Σαρτρ: «Φτάνει να μισήσει ένας άνθρωπος έναν άλλο άνθρωπο για ν’ απλωθεί, σιγά σιγά, το μίσος σ’ ολάκερη την ανθρωπότητα»

Τρόποι αντιμετώπισης ρατσισμού:

Τρόποι αντιμετώπισης ρατσισμού Ανθρωπιστική παιδεία ευαισθητοποίηση ατόμων απέναντι σε προβλήματα των συνανθρώπων τους

Τρόποι αντιμετώπισης ρατσισμού:

Τρόποι αντιμετώπισης ρατσισμού υπεύθυνη πολιτική από τις εκάστοτε εξουσίες απέναντι σε μειονότητες και άτομα με ειδικά χαρακτηριστικά ενίσχυση δημοκρατικών θεσμών διαμόρφωση σωστής εθνικής συνείδησης (πραγματική διάσταση εθνικής ταυτότητας, κατανόηση συμπληρωματικότητας πολιτισμών, αποβολή ξενοφοβίας)

Τρόποι αντιμετώπισης ρατσισμού:

Τρόποι αντιμετώπισης ρατσισμού συμβολή Μ.Μ.Ε. και πνευματικών ανθρώπων πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών επαναπροσδιορισμός αξιών (απομάκρυνση από το άρμα του υλικού ευδαιμονισμού) ο ρόλος της οικογένειας καταδίκη του ρατσισμού από τους διεθνείς οργανισμούς

Εργασία:

Εργασία «Οι νέοι στην εποχή μας, περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας, δε διακατέχονται από προκαταλήψεις και διάφορες μορφές ρατσισμού, που δυσχεραίνουν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων και λαών». Να διερευνήσετε τα αίτια που συντελούν στη διαμόρφωση της νοοτροπίας αυτής των νέων και να αναφερθείτε στη σημασία της.

authorStream Live Help