Η ιστορία του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Μερικές χιλιάδες χρόνια πριν, για υπολογισμούς χρησιμοποιούσαμε τον Άβακα Σημεία Εκατομμύρια εκατοντάδες μονάδες δεκαδικά Χιλιάδες Δεκάδες

PowerPoint Presentation:

Το 1622 ήρθε ο λογαριθμικός κανόνας που χρησιμοποιούσε τις ιδιότητες των λογαρίθμων.

PowerPoint Presentation:

Το 1642, Η μηχανή υπολογισμού του Πασκάλ

PowerPoint Presentation:

Το 1672, η αριθμομηχανή του Leibniz έκανε τις 4 πράξεις και έβγαζε τετραγωνικές ρίζες.

PowerPoint Presentation:

Το 1801, ο Joseph Marie Jacquard, μελέτησε τον μηχανισμό του αργαλειού και κατάφερε να ελέγχει την ύφανση χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα γραμμένο σε διάτρητες κάρτες.

PowerPoint Presentation:

Το 1890, ο Hermann Hollerith, για να διευκολύνει την απογραφή που γινόταν στις ΗΠΑ, ανέπτυξε ένα μηχανισμό βασισμένο στην εφεύρεση με τις διάτρητες κάρτες του Jacquard.

PowerPoint Presentation:

Διάτρητη κάρτα

PowerPoint Presentation:

Το 1896, η επιτυχία του Hollerith δημιουργεί την Εταιρία μηχανικής πινακοποίησης (Κατάταξης σε πίνακα). Την Tabulation Machine Company , που μαζί με δύο άλλες εταιρίες σχηματίζουν την Εταιρία καταγραφής και επεξεργασίας πινάκων. Την Computing Tabulation Recording Company .

PowerPoint Presentation:

Το 1924, η CTRC αλλάζει το όνομά ης σε IBMC, Internacional Business Machine Corporation.

PowerPoint Presentation:

Το 1943, η IBM κατασκευάζει για το Αμερικάνικο ναυτικό την εξ ολοκλήρου ηλεκτρομηχανική συσκευή Mark 1 . (17 m. μήκος , 2,5 m ύψος και 5 τόνους βάρος. )

PowerPoint Presentation:

Για χρήση στρατιωτικών σκοπών, ο πρώτος υπολογιστής περιείχε 750.000 εξαρτήματα συνδεδεμένα με περίπου 80 χιλιόμετρα καλώδιο .

PowerPoint Presentation:

Το 1946, δημιουργείται ο υπολογιστής ENIAC. Το 1948, ο Claude Shannon, αναπτύσσει ένα σύστημα βασισμένο στους δυαδικούς αριθμούς και εισάγει την έννοια του "bit".

PowerPoint Presentation:

Εμφάνιση του μαγνητικού τύμπανου μνήμης . Γλωσσάριο της δυαδικής μέτρησης. (Γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή) - Το bit (binary digit) που μπορεί να είναι 0 ή 1 είναι η μικρότερη μονάδα πληροφορίας επεξεργάσιμη από τον υπολογιστή. Το byte που αποτελείται από 8 bits. Πολλαπλάσια : 1 kilobyte (KB) = 1.024 bytes, ή 8192 bits 1 Mega byte (MB) = 1.048.576 bytes 1 Gigabyte (GB) = 1.073.741.824 bytes

PowerPoint Presentation:

1954. Υπολογιστές IBM 650

PowerPoint Presentation:

1956. Σκληρός δίσκος 5 ΜΒ

PowerPoint Presentation:

Η εποχή των προσωπικών υπολογιστών Κασέτα ταινίας για την αρχειοθέτηση δεδομένων 1967 - 1980 Δίσκος 8 ιντσών με 79,7 KB

PowerPoint Presentation:

Το 1969, κατά την διάρκεια του ‘Ψυχρού πολέμου» μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ , η ARPA, “Advanced Research Projects Agency”, τμήμα του υπουργείου άμυνας των ΗΠΑ , δημιουργεί ένα δίκτυο στο οποίο κυβερνητικές πληροφορίες μοιράζονται σε διαφορετικούς χώρους και όχι μόνο σε μια υπηρεσία. Αυτή είναι η αρχή του Internet.

PowerPoint Presentation:

Σκληρός δίσκος το 1980 : 1 GB et 250 kg. κόστος : 81.000 $

PowerPoint Presentation:

Πάνω: Η / Υ 1981 Το 1983, το ARPANET άλλαξε το NCP της (Network Control Protocol) σε TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Το 1985 εμφανίζεται το FTP (File Transfer Protocol). Διαδικασία μεταφοράς αρχείων.

PowerPoint Presentation:

Το CERN, «Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire» (Ευρωπαϊκό συμβούλιο για την Πυρηνική έρευνα) προώθησε την ιδέα και δημιούργησε το « World Wide Web », ένα δίκτυο που συνδέει πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα στα οποία οι χρήστες έχουν ενσωματωθεί από τις αρχές του 90.

PowerPoint Presentation:

1981 δισκέτα 5”1/4 360 KB 1985 δισκέτα 3” ½ 1,44 MB 1986 640 MB 2003 32 GB Εξέλιξη μέσα σε 20 χρόνια στην χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων.

PowerPoint Presentation:

Σε 50 χρόνια, η μετάβαση από τον υπολογιστή στο φορητό.

PowerPoint Presentation:

Η νέα εξέλιξη της ανθρωπότητας. Αυτοκρατορία χωρίς βασιλιά ή βασίλισσα που δεν ξέρει ακόμα τη δύναμη της

PowerPoint Presentation:

La plus rapide conquête connue qui relie les peuples, les groupes et les individus, indépendamment de la race, de l'espèce de la religion et des coutumes. Η πιο γρήγορη κατάκτηση που ξέρουμε. Συνδέει ανθρώπους, ομάδες και ιδιώτες, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία και τα έθιμα.

authorStream Live Help