Internet Marketing - lekcija 3-e-marketing plan-ver 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

E-MARKETING PLAN : 

Internet Marketing 1 E-MARKETING PLAN Naziv predmeta: INTERNET MARKETING Predavanje br. 03 Čas: Trajanje: XX min Nastavna tema: E-marketing plan Pripremio: Petar Kočović

Ciljevi : 

Internet Marketing Ciljevi Diskutovati prirodu i važnost e-marketing plana i prikazati 7 koraka za izradu e-marketing plana Prikazati kako se kreiraju e-marketing ciljevi i kako se izrađuje matrica ciljevi-strategije Opisati poslove koje trgovci moraju da kompletiraju da bi kreirali e-marketing strategije Pobrojati ključne prihde i troškove koji se mogu identifikovati za vreme procesa planiranja i budžetiranja.

Slide 3: 

Internet Marketing 3 “Uvek kada jedan sat cepam drva, potrošim 30 minuta da naoštrim sekiru“, Abraham Linkoln (Abraham Lincoln, 12. februar 1809 – 15. april 1865, 16 predsednik SAD)

Slide 4: 

Intenet Marketing 4 „Avanture se događaju samo onima koji su nesposobni da planiraju ekspediciju!“ – američki botaničar Ričard Ivens Šultes (Richard Evans Schultes, 12. januar 1915 – 10. april 2001)

Playboy : 

Internet Marketing Playboy CEO Christie Hefner revitalizovala je kompaniju 1990-tih dodavanjem multimedijalnog sadržaja časopisu Playboy.

Playboy (nast) : 

Internet Marketing Playboy (nast) Playboy.com je izašao onlajn 1994. Marketing plan, prethodno generisan, predviđao je da se prihod generiše iz: oglašavanja Elektronske trgovine Onlajn igara Onlajn događaja

Playboy (nast) : 

Internet Marketing 7 Playboy (nast) Onlajn video igre. Onlajn kockanje je dozvoljeno u 2/3 svih zemalja na svetu i procenjuje se da je to globalno tržište od oko $3 biliona. (konjske trke -šalju se e-mailovi registrovanim korisnicima kako bi se ovi obavestili kada se njihovi konji takmiče). Savete daju popularne Playboy zečice. Oglašavanje. Pozvala je svoje oglašivače da se pozicioniraju na nova onlajn tržišta E-commerce. Onlajn prodaja Playboy proizvoda i drugih usluga Onlajn događaji. Cyber klub - po ceni od 60 USD godišnje i pristup sadržaju koji se nalazi “iza scene”.

Playboy (nast) : 

Intenet Marketing 8 Playboy (nast) 45 procenata od celokupnog prihoda časopisa 100,000 korisnika se učlanilo u Cyber klub. Do 2005 godine kompanija je gubila pare u svojoj onlajn diviziji (manji od konkurencije)

Pregled e-marketinškog procesa planiranja : 

Internet Marketing Pregled e-marketinškog procesa planiranja e-marketing plan je nacrt za marketinšku stratešku formulaciju i implementaciju Plan služi kao putokaz koji vodi firmu, alocira njene resurse i donosi odluke

Izrada e-marketinškog plana : 

Internet Marketing 10 Izrada e-marketinškog plana Gartner predvideo propast 75 procenata svih e-business projekata izrađenih pre 2002. Razlog – loše planiranje. Neke od najboljih firmi su otkrile uspešne e-commerce taktike i onda su iskoristile ova iskustva da izgrade kompleksnije sisteme koji su objedinjavali sisteme manje složenosti. (Charles Schwab, eSchwab – najveću kompaniju za prodaju deonica)

Dva tipa e-marketing plana : 

Dva tipa e-marketing plana

Plan na salveti : 

Internet Marketing Plan na salveti Crtanje ideja na salvetama za vreme ručkova ili koktela. Sledeći korak - traženje finansijera („just do it“) Primer: student za vreme raspusta predlaže gazdi ski radnje da napravi Internet sajt od 500 evra i još 50 evra za godišnje hostovanje. Ovakvi planovi izazvali pad za vreme dot-com buma

Na bazi procene rizičnog kapitala : 

Internet Marketing 13 Na bazi procene rizičnog kapitala Yahoo! počeo knjigom Džerija Janga (Jerry Yang): „Džerijev vodič za World Wide Web“ Kad je posao krenuo morali su da naprave ozbiljan plan Bez jasnog plana – ne bi preživeli dot-com krah

Na bazi procene rizičnog kapitala (nast) : 

Internet Marketing Na bazi procene rizičnog kapitala (nast) Detaljni planovi kada preduzetnici traže rizični kapital na pozajmicu Izvori finansiranja Privatni fondovi (rodbina, prijatelji) Investori - andjeli Rizični kapitalisti (VC)

E-Marketing plan od 7 koraka : 

Internet Marketing E-Marketing plan od 7 koraka Analiza situacije E-Marketing strateško planiranje Ciljevi plana E-Marketing strategija Implementacija plana Budžet Ocena plana

Korak 1: Analiza situacije : 

Internet Marketing Korak 1: Analiza situacije Identifikovati faktore okruženja Pravne činioce Tehnološke činioce Tržišne činioce SWOT analiza Strengths (Jake strane) Weaknesses (Slabosti) Opportunities (Mogućnosti) Threats (Pretnje)

SWOT Analiza vodi do e-marketing ciljeva : 

Internet Marketing SWOT Analiza vodi do e-marketing ciljeva

Ključne sposobnosti potrebne u e-business svetu : 

Internet Marketing 18 Ključne sposobnosti potrebne u e-business svetu

Korak 2: Strateško planiranje u E-Marketingu : 

Internet Marketing Korak 2: Strateško planiranje u E-Marketingu Tržišne strategije i strategije proizvoda – Strategije klase 1 Segmentacija Određivanje ciljeva Diferencijacija Pozicioniranje Trgovci rade analize da bi odredili strategije. Analizu mogućnosti Analizu potražnje Analizu segmenta Analizu ponude

Korak 3: Ciljevi : 

Internet Marketing Korak 3: Ciljevi Posao (koji treba da se završi) Merljive količine Vremenski okvir (do kada)

Višestruki ciljevi e-marketing planova : 

Internet Marketing 21 Višestruki ciljevi e-marketing planova Povećati udeo na tržištu Povećati prodaju (merenu u evrima, dolarima ili komadima) Smanjiti troškove (distribucija, troškovi promocije) Dostići ciljeve brendiranja (povećanje prisutnosti brenda) Unaprediti baze podataka Dostići CRM ciljeve (povećano zadovoljstvo kupca, frekvencija nabavke, iznos povratka kupca) Poboljšati upravljanje snabdevanjem (povećana koordinacija između članova, dodavanje partnera ili optimizacija nivoa zaliha)

Korak 4: E-Marketing Strategije : 

Internet Marketing Korak 4: E-Marketing Strategije Trgovci koriste 4P strategije i upravljanje odnosima za dostizanje ciljeva Strategije proizvoda Strategije cena Strategije distribucija Tržišne komunikacione strategije Strategije upravljanja odnosima Ovo su strategije klase 2

Koraci 2, 3 i 4 E-Marketing plana : 

Internet Marketing Koraci 2, 3 i 4 E-Marketing plana

Ponuda: strategije proizvoda : 

Internet Marketing 24 Ponuda: strategije proizvoda Onlajn prodaja Onlajn aukcija Prvi model za internet prodaju napravio je Dell

Vrednost: stretegije cena : 

Internet Marketing 25 Vrednost: stretegije cena Dinamičko dodeljivanje cena Onlajn ponuda

Distribucione strategije : 

Internet Marketing 26 Distribucione strategije Direktni marketing – prodaja direktno kupcima – bez posrednika E-business modeli na bazi agenata (ebay.com, etrade.com)

Korak 5: Plan implementacije : 

Internet Marketing Korak 5: Plan implementacije Taktike koje se koriste kako bi se ostvarili ciljevi planiranja Marketing mix (4 P) taktike Taktike upravljanja odnosima (Relationship management tactics) Taktike organizacije marketinga Taktike za prikupljanje informacija

Korak 6: Budžet : 

Internet Marketing Korak 6: Budžet Ovaj plan mora da identifikuje očekivani povratak od investicija u marketing Prognoza prihoda Nevidiljiva dobit Ušteda troškova E-Marketing troškovi Tehnologija Dizajn sajta Plate Drugi troškovi razvoja Marketinška komunikacija

Korak 7: Plan ocene : 

Internet Marketing Korak 7: Plan ocene Uspeh marketinškog plana zavisi od kontinualne ocene. Elektronski trgovci moraju da imaju sisteme za merenje uspešnosti Današnje firme posluju po modelu ROI

authorStream Live Help