e-trgovina-lekcija 7

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

E-trgovina Glava 7 OGLAŠAVANJE U e-trgovinI:

E -trgovina Glava 7 OGLAŠAVANJE U e-trgovinI Petar Kočović

Video oglasi: ciljaj, klikni, kupi:

Video oglasi : ciljaj , k lik ni , kupi Koje prednosti imaju video oglasi u odnosu na tradicionalne baner oglase? Kako se sajtovi kao što je YouTube uklapaju u marketinšku strategiju video oglašavanja? Koji su izazovi i rizici ubacivanja video oglasa na veb? Šta mislite o Internet korisnicima koji ost”slepi” na video oglase?

Marketinške komunikacije:

Marketin ške komunikacije Dva osnovna cilja: Prodaja – promocionalna prodajna komunikacija Br endiranje — komunikacija br e ndi ranja Onl ajn marketin ška komunikacija Pojavljuje se u više oblika Onl ajn oglasi , e-mail, PR, veb sajtovi

Onlajn oglašavanje:

Onl ajn oglašavanje $37.3 milijardi u 2012 Prednosti : Internet je tamo gde se publika kreće C iljano oglašavanje Veće mogućnosti za interaktivnost Mane : C ena naspram dobiti Kako da adekvatno merimo rezultate Snabdevanje potrošača robom

Onlajn oglašavanje 2004–2016:

Onl ajn oglašavanje 2004–2016

Oblici onlajn oglašavanja:

Oblici onlajn oglašavanja Displeji ( baneri i pop- upovi ) Oglasi bogatih medija Video oglasi Oglašavanje preko pretraživačkih mašina Lokalno oglašavanje i oglašavanje preko mobilnih uređaja Oglašavanje preko društvenih mreža : društvene mreža , blogovii igre Sponzorstva Reference ( preko poznanika ) E-mail marketing

Displej oglasi:

Displ ej oglasi Ban eri M ogu da uključe animaciju To je link ka veb sajtu oglašivača Mogu da pronađu korisnika IAB (Interactive Advertising Bureau – www.iab.com) smernice P op-up oglasi Pojavljuju se a da se ne pozovu Izazivaju negativna osećanja kod potrošača Duplo efikasniji od normalnih baner oglasa

Prvi baner:

Prvi baner

Tipovi displej oglasa:

Tipovi displej oglasa

Pop-up oglasi:

Pop-up oglasi

Rich Media oglasi:

Rich Media oglasi Koristi Flash, HTML5, Java, JavaScript Oko 5% onl ajn troškova za oglašavanje Teže da predstavljaju brend Povećavaju svesnost brenda za 10% Mnogo efektivniji nego baneri Interstitials Puna stranica oglasa između veb stranica https://www.youtube.com/watch?v=WZmBLm9UPHg

Interstitial oglas:

Interstitial oglas

Video oglas:

Najbrže rastući oblik onlajn oglašavanja IAB standard i Linear ni video oglas N e linear ni video oglas Video oglas u baneru Video oglas u tekstu Specializ ovane mreže za video oglašavanje Maloprodajni sajtovi su najveći korisnici video oglasa Zappos — video za svaki od 100,000 pro izvoda Video oglas https://www.youtube.com/watch?v=uarmfQa6EWs

Oglašavanje preko pretraživačkih mašina:

Oglašavanje preko pretraživačkih mašina 46.5% onlajn potrošnje 2012 T ipovi : Plaćene ključne reči O glašivačke ključne reči M režne ključne reči ili kontekstno oglašavanje Skoro idealno ciljanje tržišnih grupa

Oglašavanje preko pretraživačkih mašina 2004-2016 (milijarde USD):

Oglašavanje preko pretraživačkih mašina 2004-2016 (milijarde USD)

Oglašavanje preko pretraživačkih mašina (nast):

Oglašavanje preko pretraživačkih mašina (nast) Društveno pretraživanje Pregledi predloga drugova , pretraživanja , Like -ovi , i posete veb sajtovima Pitanja u vezi pretraživačkih mašina : I skustva u vezi plaćenih uključivanja i smeštaj F a rme linkova Farme sadržaja Klik na krivotvoreni sadržaj

Mobilno i lokalno oglašavanje:

Mobil no i lokalno oglašavanje 122 mil iona korisnika pristupaju informacijama sa pametnih telefona i tableta Slanje poruka V rlo efikasno za lokalno oglašavanje Displ ej oglas Pretraživanje Video Lo kalno oglašavanje Omogućeno na mobilnim platformama 50% mobilnog oglašavanja

Oglašavanje preko mobilnih uređaja:

Oglašavanje preko mobilnih uređaja

Društveno oglašavanje:

Društveno oglašavanje Društveno oglašavanje Koristi društveni graf da promoviše poruku Model više-na-više Oglašavanje preko društvenih mreža Sajtovi društvenih mreža su platforme za oglašavanje Korporativne Facebook stranice Twitter oglasi Promot ivni t vitovi Promot ivni trend ovi Promot ivni računi

Društveno oglašavanje (nast.):

Društveno oglašavanje ( nast .) Blog oglašavanje Vrhovne taktike 72 mil iona ljudi čita blog Čitaoci bloga predstavljaju idealnu demografiju Oglašavanje u igicama Bilbord displej oglas u igrici Brendirana virtuelna roba Sponzorisani baneri

Sponzorstvo i reference:

Sponzorstvo i reference Sponzorstvo Plaćeni napor da se izjednači ime oglašivača sa određenom informacijom, događajem ili lokacijom u smislu da se ističe brend u pozitivnom komerijalnom maniru Refer ence M a rketing koji bazira na preporukama Omogućava firmama da postavi logo ili baner na veb stranici druge firme, što omogućava dolazak na sajt posredno

E-mail marketing i eksplozija spama:

E-mail m arketing i eksplozija spama Dire ktni e-mail marketing Primar ni trošak je kupovina adresa Spam: neželjeni komercijalni e-mail P ribližno 72% svih e-mailova Napori da se kontroliše spam: Technology ija ( softver za filtriranje ) Regulacija vlade (CAN-SPAM i državni zakoni ) Volonterska samoregulacija od strane indusrije (DMA )

Procenat e-mailova koji je spam:

P rocenat e-mailova koji je spam

Ciljanje okruženja:

Ciljanje okruženja Korišćenje potrošačkog oflajn i onlajn okruženja za modifikaciju oglašivačke poruke Lične informacije se prodaju oglašivačima trećih strana, koji isporučuju oglase bazirane na profilu Upiti prema pretraživačkim mašinama, istorija pretraživanja, podaci društvenih mreža, oflajn podaci Razmena oglasa : O mogućavaju oglašivačima da ponovo naciljaju oglase nakon što su ih korisnici već pretražili

Mešanje oflajn i onlajn marketinških komunikacija:

M ešanje oflajn i onlajn marketinških komunikacija Najuspešnije marketinške kampanje uključuju zajedno i onlajn i oflajn taktike O flajn marketing P okreću saobraćaj na veb sajtovima P ovećavaju svest i grade ima brenda Okruženje potrošača povećava višekanalnost 80% potrošača pretražuju onlajn pre nego što kupe oflajn

Onlajn marketinška metrika: leksikon:

Onlajn marketinška metrika: leksikon Veličina audijencije ili udeo na tržištu Impresija Click-through rate (CTR) Vievt -through-rate (VTR) Hit Pregledanih strana Trajanje Jedinstvenio posetioci Lojalnost Dostupnost Poslednja poseta Konverzija u potrošače Odnos akvizicije Odnos konverzije Odnos browse-to-buy Odnos view-to-cart Odnos konverzije potrošačke korpe Odnos konverzije odjave Odnos odustajanja Procenat povratka Procenat onih koji se ne vraćaju

Onlajn marketinška metrika:

Onl ajn marketinška metrika Društveni marketing Tačke rangiranja na veliko Odnos aplauza Odnos konverzije Pojačanje Odnos sentimenta Trajanje angažmana E-mail metrika Odnos otvorenosti Odnos isporuke Click-through-rate ( za e-mail) Odnos neisporučenih e- mailova Odnos otkazivanja pretlate Odnos konverzije ( za e-mail)

Onlajn potrošački kupovni model:

Onl ajn potrošački kupovni model

Koliko dobro funkcioniše onlajn oglašavanje?:

Koliko dobro funkcioniše onlajn oglašavanje ? Koristi se ROI za merenje uspešnosti kampanje N a jviši click-through odnos: oglasi na preteraživačkim amšinama , dozvoljene e-mail kampanje Bogati mediji , visok nivo video interakcije Onl ajn kanali u poređenju sa tradicionalnim N a jmoćnije marketinške kampanje koriste višestruke kanale, uključujući onlajn, kataloge, TV, radio, novine, radnje

Upoređivanje ROI:

Upoređivanje ROI

Cena onlajn oglašavanja:

Cena onlajn oglašavanja Modeli cena Barter Cost per thousand (CPM) Cost per click (CPC) Cost per action (CPA) Isključivo onlajn prihodi Prodaja bi trebalo da bide direktono u korelaciji I onlajn i oflajn prihodi Oflajn kupovina često nije u vezi sa onlajn kampanjama Uopšteno, onlajn marketing je mnogo skuplji na CPM bazi, ali je mnogo efektivniji

Analiza aktivnosti na veb sajtu:

Analiza aktivnosti na veb sajtu

Veb sajt kao marketinški komunikacioni alat:

Veb sajt kao marketinški komunikacioni alat Efektivna upotreba zahteva A dekvatno ime domena Adekvatan dizajn veb sajta Optimizacija pretraživačke mašine Registracija na pretraživačkim mašinama Ključne reči u opisu veb sajtova Metatagovi i ključne reči naslova Link ovi na ostale sajtove

Funkcionalnost veb sajta:

Funkcionalnost veb sajta Glavni faktori u efikasnosti interfejsa prilagodljivost J ednostavnost korišćenja Glavni faktori u kredibilitetu Veb sajtova I zgled dizajna I nformacioni dizajn/struktura Informa cioni fokus Za nove korisnike, organizacija je ključna stvar Za povratnike: informacija je glavni faktor

Faktori u kredibilitetu vab sajtova:

F aktori u kredibilitetu vab sajtova

E-trgovina Glava 7 OGLAŠAVANJE U e-trgovinI:

E -trgovina Glava 7 OGLAŠAVANJE U e-trgovinI Petar Kočović

authorStream Live Help