L3-Informatica Postomoderna-Apple i Google-kompanije koje ce promeniti

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Apple i Google – kompanije koje će promeniti mobilnu budućnost:

Apple i Google – kompanije koje će promeniti mobilnu budućnost Petar Kočović Čas: 3 Trajanje: 45 min

PowerPoint Presentation:

Mobilni uređaji + pretplata Mobilni uređaji + pretplata + Platforma + Aplikacije + Sadržaj + Mobilni uređaji + pretplata + Platforma + Aplikacije + Sadržaj + Multikasting aplikacije + TV + društvene mreže + Prenos + društvo + Video + LBS + oglašavanje + plaćanje +… Hardver + pretplatničko poslovanje Hardver + pretplata+apps i sadržaji Višestruki poslovni modeli gde je oglašavanje kritično

Potražnja za sadržajima u 2011:

Potra žnja za sadržajima u 2011

PowerPoint Presentation:

SOC – društv. mreže PAY — plaćanje PLA — vlasništvo mobilne platform e (Android, iOS) TV — TV sadržaj VID — vlasništvo video zaje dnice ( YouTube, MAP ) MAP — mape i navigacija ADV -oglašavanje – location based service (LBS) DVE- vlasništvo razvojnog ekosistema za mobilne platform e

PowerPoint Presentation:

Mobilne strategije : sopstven i Kindle i uspeha u e-book oblasti n ajavljen je tablet novi sadržaj i (m ediji , aplikacij e) osta ti nezavistan od drugih dobavljač a i platformi I novacioni stil : relativno spor i pažljiv Kompanijska strategija : nije dobavljač kompanijama i ne očekuje se da to bude čitači knjiga i tableti će biti ubačeni u kompanije preko konzumerizacije

PowerPoint Presentation:

Mobilne strategije : postavlja standarde za performanse i upotrebljivost balans unutrašnjih , funkcionalnih i reflektivnih vrednosti kontrola HW , SW , posl . modela računarstva u oblaku šire nje oblasti zabave i kućne elektronike Inovacioni stil : v isoko kontrolisani , preferira fluidno eksperimentisanj e Kompanijska strategija : minimalna. Konzumerizacija odrađuje ostatak.

PowerPoint Presentation:

Mobilne strategije : da se emulira Google razvoj sopstvenog Androida i pretraživača razvija se na jakom pretraživanju i oglašavanju počinje da gradi LBS mogućnosti Inovacioni stil : sledbenik Kompanijska strategija : ne prodaje rešenja kompanijama , a i ne očekuje se da to radi

PowerPoint Presentation:

Mobilne strategije : najšire - za bilo kog dobavljača akvizicija Motorole zabrinula Androidove proizvodne partnere mobilnsot - podizanje poslovanja u medijima i oglašavanju Inovacioni stil : fluidan , agilan sa puno eksperimentisanja eksperti u isporuci mogućnosti za nadogradnju ponekad inoviraju , a da potrošači to ne prihvataju : ( privatnost ) Kompanijska strategija : preduzeća nisu njihov prioritet , partneri popunjavaju pukotine

PowerPoint Presentation:

Mobilne stretegije : snažna alijansa sa Nokiom za pametne telefone i uređaje Windows 8 će biti važan faktor u prostoru tableta trenutno su slabi u podršci ne-Windows platformi Inovacioni stil : sledbenik Kompanijske strategije : W indows Phone je platforma orijentisana ka potrošačima Windows 8 će biti značajan za korporacije jaka podrška razvojnih inženjera

PowerPoint Presentation:

Mobilne strategije : partnerstvo sa Microsoftom za pametne telefone snažna tržišna platforma , proizvodi i usluge ( mobilna plaćanja (m-payment) ) jaki kartografski kapaciteti Inovacioni stil : fokus na smanjenje troškova ogranič ava kratkotrajne inovacije 2011 - fokusirana na tržišta u razvoju Kompanijske strategije : nema rešenje za tablet; zavisiće od Windows telefona Symbian ide u penziju

Apple i Google – kompanije koje će promeniti mobilnu budućnost:

Apple i Google – kompanije koje će promeniti mobilnu budućnost Petar Kočović Čas: 3 Trajanje: 45 min

authorStream Live Help