Nie aborcji!

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: filip1807 (85 month(s) ago)

dobreee

Presentation Transcript

Slide 1: 

Aborcja..

Slide 2: 

Aborcja – usunięcie ciąży. Termin medyczny i potoczny, który stosuje się w przypadku zamierzonego, przedwczesnego zakończenia ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, np. działań lekarskich. W efekcie dochodzi do obumarcia tkanki ciążowej, zarodka lub płodu. Wybór metody zależy od stopnia zaawansowania ciąży i obejmuje metodę farmakologiczną, próżniową (odessanie zawartości jamy macicy) lub chirurgiczną. Wykonywanie aborcji jest regulowane prawnie. Aborcja legalna, czyli wykonana w zgodzie z obowiązującymi w danym państwie ustawami i przez dyplomowanego lekarza.

Slide 5: 

Warunki dopuszczalności przerywania ciąży wynikające z ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”: Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: # ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, # badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, # zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. PRAWO :

Slide 6: 

V. Przykazanie: "Nie zabijaj". Katechizm Kościoła Katolickiego: "2270 Życie ludzkie od chwili poczęcia winno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia (...) 2271 Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. (...) Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym." KOŚCIÓŁ :

Slide 7: 

Jan Paweł II: "Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako "okropne przestępstwa" (...) Przerwanie ciąży jest - niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie dokonane - świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem, a narodzeniem. Ciężar moralny przerwania ciąży ukazuje się w całej prawdzie, jeśli się uzna, że chodzi tu o zabójstwo, a zwłaszcza jeśli rozważy się szczególnie okoliczności, które je określają. Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób uznać jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego! Jest ona słaba i bezbronna do tego stopnia, że jest pozbawiona tej znikomej obrony, jaką stanowi dla nowo narodzonego dziecka jego błagalne kwilenie i płacz. Jest całkowicie powierzona trosce i opiece tej, która nosi ją w swoim łonie." (Evangelium Vitae, 58) "... od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej ludzkiej istoty, która rozwija się samoistnie. Nie stanie się nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest nim od tego momentu. Tę oczywistą prawdę, zawsze uznawaną, nowoczesna genetyka potwierdza cennymi dowodami. Ukazała ona, że od pierwszej chwili istnieje dokładny program tego, kim będzie ta żywa istota: człowiekiem, tym konkretnym człowiekiem, którego cechy szczególne są w pełni określone. Od zapłodnienia rozpoczynają się dzieje człowieka, choć potrzeba czasu, aby każda z jego potencjalnych zdolności w pełni się ukształtowała i mogła być wykorzystana." (EV 60)

Slide 8: 

Matka Teresa z Kalkuty: "Największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać Ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?"

Slide 15: 


Slide 19: 

WYRZUTY SUMIENIA POJAWIAJĄ SIĘ ZAWSZE !!!

Slide 23: 

A MOGŁO BYĆ TAK PIĘKNIE..

Slide 25: 

ciąża..

Slide 26: 

niemowlęcie

Slide 27: 

miłość

Slide 31: 

rodzina

Slide 32: 

dzieci już idą do szkoły

Slide 33: 

..i ją kończą

Slide 34: 

Nasze dziecko bierze ślub..

Slide 35: 

..a teraz już jestesmy dziadkami..

Slide 36: 

PAMIĘTAJ !!! wybór nalezy do CIEBIE ..

Slide 37: 

KLAUDIA WILK kl. III e Dziękuję, za obejrzenie mojej prezentacji..

authorStream Live Help