nh1-12a2-btql-ttt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

bai toan quan ly - csdl

Comments

Presentation Transcript

Bài toán quản lý học sinh đầu vào:

Bài toán quản lý học sinh đầu vào NHÓM 1 NGÔ NGỌC THI LÊ NGUYỄN THÚY QUỲNH NGUYỄN TIẾN ĐẠT HUỲNH THỊ XUÂN HIỀN NGUYỄN HOÀNG YẾN BÙI THỊ Ý NHI

Slide3:

Để tổng hợp điểm thi đầu vào , xếp lớp và nắm bắt được lý lịch của học sinh Mục tiêu của bài toán quản lí ?

Slide4:

Nhiệm vụ của bài toán quản lý Thu thập , nắm bắt , lưu trữ thông tin thí sinh đầu vào Xử lý , lấy ra kết quả của thông tin để quản lý chất lượng học sinh đầu vào Vai trò của bài toán quản lý Cần thiết Có được đầy đủ thông tin để phục vụ cho việc giám sát , để biết danh tính Quan trọng Để thông báo đúng người , đúng địa chỉ ,… khi có thông tin nhập học

Slide5:

Cách mà hoạt động quản lý thực hiện Dạng bảng có tên QUANLYHOCSINHDAUVAO Tiêu chí thông tin: ngày sinh , số báo danh , họ và tên , điểm của từng môn , điểm cộng , tổng điểm Mỗi dòng là thông tin của một học sinh ( một cá thể , một trường hợp riêng )

KHAI THÁC:

KHAI THÁC Những bạn có điểm XL THCS là 20? Phổ biến , tìm kiếm Những bạn có tên bắt đầu bằng T? Phổ biến , thống kê , tìm kiếm Lập danh sách những bạn có điểm môn Anh trên 5? Phổ biến , tìm kiếm trích kết quả , lập báo cáo Lập danh sách những bạn không có điểm cộng ? Phổ biến , tìm kiếm , lập báo cáo

KHAI THÁC:

KHAI THÁC Phân ra những bạn có ngày sinh là số chẵn lao động ở dãy nhà hiệu bộ và số lẻ lao động tại lớp ? Riêng , tìm kiếm Lập danh sách những bạn có cùng phòng thi để chọn tham gia các lớp học bồi dưỡng các môn khác nhau Riêng , tìm kiếm , thống kê , lập báo cáo

Cảm thầy và các bạn đã theo dõi bài thuyết trình:

Cảm thầy và các bạn đã theo dõi bài thuyết trình

authorStream Live Help