Bai-6-Bieu-mau-12cl-nh1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Bai-6-Bieu-mau-12cl-nh1 is ppt of students

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Bài 6: Biểu Mẫu

Slide2:

Biểu mẫu là một loại đối tượng trong Access được thiết kế để: Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu. Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh. 1- Khái niệm: Bài 6: BIỂU MẪU

Slide3:

Để làm việc với biểu mẫu, trong CSDL ta chọn đối tượng Forms Bài 6: BIỂU MẪU

Slide4:

2- Tạo biểu mẫu mới: C1: Create form in Design view C2: Create form by Using Wizard Có 2 cách: Bài 6: BIỂU MẪU

Slide5:

- Bước 1 : Nháy đúp vào Create form by using Wizard - Bước 2 : Trong hộp thoại Form Wizard, ta xác định : + Tại mục Tables/Queries : ta chọn bảng (mẫu hỏi). + Tại mục Available Fields : ta chọn trường để đưa vào biểu mẫu, chọn Next. - Bước 3 : Trong các màn hình tiếp theo: - Bước 4 : Gõ tên biểu mẫu. Sau đó chọn vào nút Finish để kết thúc. Tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ: Chọn cách bố trí biểu mẫu Chọn kiểu cho biểu mẫu 2- Tạo biểu mẫu mới

Slide6:

Có 2 chế độ làm việc: 3- Các chế độ làm việc với biểu mẫu Chế độ biểu mẫu Chế độ thiết kế Bài 6: BIỂU MẪU

Slide7:

3- Các chế độ làm việc với biểu mẫu * Chế độ biểu mẫu: Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta thực hiện: Cách 1 : Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu. Bài 6: BIỂU MẪU

Slide8:

3- Các chế độ làm việc với biểu mẫu * Chế độ biểu mẫu Cách 2 : Chọn biểu mẫu rồi nháy vào Open. Bài 6: BIỂU MẪU

Slide9:

3- Các chế độ làm việc với biểu mẫu * Chế độ biểu mẫu Cách 3 : Nháy nút lệnh nếu đang ở chế độ thiết kế.. Bài 6: BIỂU MẪU

Slide10:

3- Các chế độ làm việc với biểu mẫu * Chế độ thiết kế Cách 1 : Chọn biểu mẫu rồi nháy vào Design. Bài 6: BIỂU MẪU

Slide11:

3- Các chế độ làm việc với biểu mẫu * Chế độ thiết kế: Cách 2 : Nháy nút Design nếu đang ở chế độ biểu mẫu. Bài 6: BIỂU MẪU

authorStream Live Help