ANDRES BONIFACIO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ANDRES BONIFACIO : 

ANDRES BONIFACIO “Ama Ng HIMAGSIKAN” 1863 – 1897 Kapanganakan: Nobyembre 30, 1863 Tondo, Maynila Kamatayan: Mayo 10, 1897 Maragondon, Kabite Ibang Pangalan: SUPREMO

ANDRES BONIFACIO : 

Noyembre 30, 1863 nang isinilang sa Tondo Panganay siya sa anim na anak nina Santiago at Catalina Bonifacio Ang mga kapatid niya ay sina Procopio, Ciriaco, Troadio, Esperidiona at Maxima. ANDRES BONIFACIO

ANDRES BONIFACIO : 

Labing-apat na taon si Andres nang naulila sa magulang kaya halos katumbas lamang ng ikalawang taon sa hay-iskul ang inabot niya sa pag-aaral. Pero bukod sa mahilig siya sa pagbabasa, matatas bumigkas ng Tagalog si Andres at marami ang hanga sa kaniyang sulat-kamay. Kahit hindi mataas ang pinag-aralan, sinikap ni Andres na turuan ang sarili. Natuto siyang magbasa ng Espanyol at ng kaunting Ingles. ANDRES BONIFACIO

ANDRES BONIFACIO : 

Tinuruan din niyang magbasa ang mga kapatid. Libangan din ni Andres ang pagkanta. Paborito niya ang mga awiting Troubador, La Constancia at Abanico. Dahil sa pagbabasa, maraming natutuhan si Andres sa simpleng panggagamot. Itinuring siyang “manggagamot” o herbolaryo ng kanilang mga kapitbahay. Para buhayin ang mga kapatid, tulong-tulong sila sa paggawa ng mga tungkod at pamaypay. Inilalako ni Andres ang mga tinda sa patyo ng simbahan para madagdagan ang kita niya. ANDRES BONIFACIO

ANDRES BONIFACIO : 

Pumasok din siyang mensahero sa Fleming and Company. Naging bodegero siya ng Fressel and Company. Isa sa iniingatang aklat ni Andres ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Nang pagpulong si Jose para itatag ang La Liga Filipina, sumapi siya kasama ni Apolinario Mabini. Pero hindi nagtagal ang Liga dahil ipinatapon si Jose sa Dapitan. ANDRES BONIFACIO

ANDRES BONIFACIO : 

Gabi ng Hulyo 7, 1892 ng itinatag ni Andres, ang Katipunan, “Kataastasan,Kagalang-galang na Katipunan ng mga Anak ng Bayan” (KKK), isang lihim na kapisanang mapanghimagsik. Kasama ni Bonifacio ay sina Valentin Diaz, Deodato Arellano (bayaw ni Marcelo H. del Pilar), Teodoro Plata (bayaw ni Bonifacio), Ladislao Diwa, at ilang mangagawa ang pagtatag ng Katipunan sa Calle Azcarraga (ngayon ay Avenida Claro M. Recto) malapit sa Calle Candelaria (ngayon ay Kalye Elcano). ANDRES BONIFACIO

ANDRES BONIFACIO : 

Hindi tulad ng kilusan ng mga nakapag-aral na Filipino na humihingi lamang ng reporma o pagbabago mula sa Espanya, layunin ng Katipunan ang paghiwalay ng Filipinas mula sa Espanya. Dahil lihim ang kilusan, lubhang maingat ang Katipunan sa pagtanggap ng mga kasapi. May tatlong tanong na ipinasasagot sa nagbabalak sumapi: Ano ang kalagayan ng Filipinas bago dumating ang mga Espanyol? Ano ang kalagayan ngayon? Ano ang kalagayan sa hinaharap? Sa simula, mabagal ang pagdami ng mga miyembro ng Katipunan. ANDRES BONIFACIO

ANDRES BONIFACIO : 

Binago ng Katipunan ang paraan ng pagtanggapng mga kasapi. Nang maging miyembro si Emilio Jacinto, siya ang naging patnugot ng pahayagan. Nang malathala ang Kalayaan, bumilis ang pagdami ng mga kasapi ng Katipunan. Tumanggap din sila ng mga kasaping babae. Ang maybahay ni Andres, si Gregoria de Jesus, ang naging tagapagtago ng mga dokumento at armas ng Katipunan. ANDRES BONIFACIO

ANDRES BONIFACIO : 

Dahil sa pagdami ng mga Katipunero, naghinala ang mga awtoridad. Samantala, maraming miyembro naman ang nainip sa pag-aalsa. Buwan ng Agosto, 1896, nang matuklasan ang Katipunan. Marami ang hinuli, ikinulong at pinahirapan. Kahit tag-ulan, nagpulong ang natirang miyembro sa Balintawak. Nagpunit sila ng sedula bilang tanda ng kahandaang magrebolusyon. Inilunsad ng Katipunan ang himagsikan. ANDRES BONIFACIO

ANDRES BONIFACIO : 

Habang nagaganap ang mga labanan, nagpunta si Andres sa Cavite para ayusin ang gulo ng dalawang kampo ng Katipunan, ang Magdalo at Magdiwang. Dahil bistado na ang Katipunan, nagpasiya sila kung paano pamumunuan ang rebolusyon. Nahalal na presidente ng republika si Emilio Aguinaldo (lider ng Katipunang Magdalo). Nahalal naman sa mababang posisyon na kalihim na panloob si Andres. Pero nainsulto si Andres sa mga pangyayari at pandaraya ng Magdalo, kaya ipina- walambisa ni Andres ang pulong. ANDRES BONIFACIO

ANDRES BONIFACIO : 

Lumayo siya ngunit ipinahuli rin ng pamahalaan ni Aguinaldo. Kinasuhan si Andres ng pagtataksil sa republika. Matapos litisin, hinatulan si Andres ng kamatayan. Noong Mayo 1897, dinala siya ng grupo ni Lazaro Makapagal sa Bundok Tala at pinaslang. ANDRES BONIFACIO

authorStream Live Help