bai thuc hanh sinh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Chào Mừng Cô Và Các Bạn

Slide2:

Thực Hành : Tìm Hiểu Biện Pháp Bảo Vệ Nguồn nước

Slide3:

Trong những năm gần đây nước ta đã và đang đô th ị hóa v ới tốc độ nhanh, điều đó cũng đồng nghĩa với môi trường ở nước ta bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng môi trường nước. chúng ta đưa ra vấn đề nghiên cứu “Thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở địa phương hiện nay và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của thủ đô”. Thực trạng

Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước:

Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước Do rác thải : Bao ni-lông, thức ăn thừa, xác chết gia súc , gia cầm, phế liệu Nước thải : Khu công nghiệp: Khu dân cư Hóa chất ,thuốc bảo vệ thực vật Do các hoạt động tự nhiên như : Động đất , sóng thần, bão … Do hoạt khai thác khoáng sản bừa bãi Sự ô nhiễm nước do nitrat và phosphat từ phân bón hóa học các nguồn thải đô thị phân, nước rữa của các nhà máy đường, giấy...

Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Nguồn Nước:

Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Nguồn Nước Xử lí nước thải Xử lí rác thải Hạn chế sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật Tái chế rác thải Hạn chế o nhiễm do thiên tai

Slide16:

Tái chế rác thải

Slide17:

Thu gom rác dưới sông hồ

Slide18:

Sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật

Lợi Ích Của Việc Bảo Vệ Nguồn Nước:

Lợi Ích Của Việc Bảo Vệ Nguồn Nước Phục vụ sản xuất tưới tiêu nuôi trồng Có nước sạch cho sinh hoạt Góp phần làm ổn định vật chất Giúp ta có môi trường sống xanh Giúp chúng ta sinh tồn và phát triển

Slide21:

Hãy chung tay góp sức bảo vệ môi trường của chúng ta

:

Thành phần : 1/Hòa 2/Tú 3/Lộc 4/Hùng 5/Thùy Duyên 6/Hoàng Nhiệm vụ: -Hùng ;Lộc :Kỹ thuật máy -Hoàng ;Tú : Nội dung -THùy Duyên: Tìm tài liệu -Hòa :Thuyết trình Nhóm 5

Slide23:

Cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi bài trình chiếu của nhóm em

authorStream Live Help