Luyen thi olympic tieng Anh lop 4 vong 12

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Mời thầy cô và các bạn xem cácgiáo án dànhcho giáo viên tiểu học có tại http://englishgoonline.com Thầy cô có được nhiều giáo án Tiếng Anh tại trangnày teaching English For Children In Primary school is the best

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Vòng 12 Vào thi Đề thi olympic tiếng Anh lớp 4

Slide 2:

SAFE DRIVING Có 10 câu hỏi, bạn dùng chuột click vào câu trả lời đúng, nếu bạn chọn đúng xe sẽ chuyển bánh,chọn sai xe đứng yên. Khi xe dừng bạn chọn chữ Go để qua câu tiếp theo. Làm bài 1

Slide 3:

When … you have Maths ? do are is see Go

Slide 4:

… do you do during Music lessons ? What While When Does Go

Slide 5:

There ... seven days in a week. are have am is Go

Slide 6:

Do you … Maths today ? have it has are Go

Slide 7:

Maths … difficult. is as are does Go

Slide 8:

… you like Music ? Do What is Does Go

Slide 9:

I … English lessons on Monday. have am has does Go

Slide 10:

I do n go to chool on Sunday. ot it ut et Go

Slide 11:

I like to sing … dance. and in but so Go

Slide 12:

During M lesson, I learn about numbers. Maths Vietnamese Music English Go

Slide 13:

COOL PAIR MATCHING Có 20 miếng ghép, 10 miếng ghép chứa chữ tiếng Anh, 10 miếng chứa hình ảnh ứng với nghĩa của từ tiếng Anh,bạn điền số thích hợp vào miếng ghép chứa hình thể hiện nghĩa của từ. Ví dụ : Miếng ghép thứ 1 chứa từ book, bạn dùng chuột click vào ô trống trong miếng ghép có chứa hình quyển sách và đánh vào số 1, như vậy ta được cặp thứ nhất 1-book và 1-hình quyển sách. Làm tương tự như vậy cho đến khi đủ 10 cặp. Để làm bài bạn bấm vào chữ làm bài 2. Làm bài 2

Slide 14:

vase 1 2 3 4 1 1 1 1 5 9 10 waste basket 6 7 8 guitar glass park spoon duck plate comb movie theatre Làm bài 3

Slide 15:

LEAVE ME OUT Có 10 câu hỏi, mỗi câu đưa ra 1 từ nhưng thừa 1 chữ cái,bạn cần loại bỏ từ đó đi để được từ tiếng Anh đúng bằng cách click chuột vào chữ cái đó. Nếu bạn chọn đúng chữ cái đó biến mất, chọn sai chữ cái đó vẫn còn. Bạn chọn START để bắt đầu làm bài. START

Slide 16:

1 2 3 4 5 7 8 6 9 10 p l a e y c h i c a k e n d u r c k m u s i k c s c i e n z c e h i s t o e r y m a t h q s t i m e t a b l g e a r w t a n i m e a l

authorStream Live Help