tap viet 29 chu cai

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: phamkhacl (71 month(s) ago)

dễ th�i m� Bạn v�o http://tieuhoc.info l� c� b�i hướng dẫn bạn l�m ngay th�i

By: tuandm (80 month(s) ago)

Khong hieu cach lam powerpoint dc nhu the?

Presentation Transcript

Bộ mẫu chữ Tập viết :

http://tieuhoc.info Bộ mẫu chữ Tập viết Dùng để giảng dạy Tập viết Lớp 1 + 2 - ở Tiểu học

Bộ mẫu chữ Tập viết :

http://tieuhoc.info Bộ mẫu chữ Tập viết Dùng để giảng dạy Tập viết Lớp 1 + 2 - ở Tiểu học Đây là bộ chữ viết chuẩn theo quy định của BGD ban hành Nó hay ở điểm thầy cô có thể tải về làm tư liệu khi dạy đến con chữ gì thì thầy cô copy nó ra để làm trực quan giảng dạy. Hay nữa là các con chữ này dùng các hiệu ứng Power Point chứ khôngdùng Flash do vậy nó rất dễ để chèn vào giáo án. Mọi chi tiết và tìm các bản hay hơn thầy cô có thể vào http://tieuhoc.info Là có tất cả các mẫu chữ

Slide 3:

http://tieuhoc.info

Slide 4:

http://tieuhoc.info

Slide 5:

http://tieuhoc.info

Slide 6:

http://tieuhoc.info

Slide 7:

http://tieuhoc.info

Slide 8:

http://tieuhoc.info

Slide 9:

http://tieuhoc.info

Slide 10:

http://tieuhoc.info

Slide 11:

http://tieuhoc.info

Slide 12:

http://tieuhoc.info

Slide 13:

http://tieuhoc.info

Slide 14:

http://tieuhoc.info

Slide 15:

http://tieuhoc.info

Slide 16:

http://tieuhoc.info

Slide 17:

http://tieuhoc.info

Slide 18:

http://tieuhoc.info

Slide 19:

http://tieuhoc.info

Slide 20:

http://tieuhoc.info

Slide 21:

http://tieuhoc.info

Slide 22:

http://tieuhoc.info

Slide 23:

http://tieuhoc.info

Slide 24:

http://tieuhoc.info

Slide 25:

http://tieuhoc.info

Slide 26:

http://tieuhoc.info

Slide 27:

http://tieuhoc.info

Slide 28:

http://tieuhoc.info

Slide 29:

http://tieuhoc.info

Slide 30:

http://tieuhoc.info

Slide 31:

http://tieuhoc.info

authorStream Live Help