Radó Péter: A jól kormányzott közoktatási rendszer

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Az Agóra Akadémián 2013. március 8-án tartott előadás

Comments

Presentation Transcript

A jól kormányzott közoktatási rendszer Agóra Akadémia 2013.03.08. :

A jól kormányzott közoktatási rendszer Agóra Akadémia 2013.03.08. Radó Péter

Tanulás:

Tanulás Egy metafora: az online kereskedelem előnye a nagyáruházakkal szemben („ the long tail ”) ( Chris Anderson, 2004 )

Tanulás:

Tanulás A pedagógiai „nagyáruház” és a tanulási igények növekvő sokfélesége

Pedagógusokkal szembeni elvárások:

Pedagógusokkal szembeni elvárások Nemzeti és intézményi nevelési célok interpretációjának képessége, a differenciált pedagógia teljes eszköztárának alkalmazására való képes-ség, a saját sztereotípiák és azokon alapuló elvárások tudatosítása, befo-gadó magatartás és tanítás, a tananyag multikulturális szellemű kon-struálása, a szocio-kulturális hátrányok tanulásra gyakorolt hatásának kompenzálása, SNI inkluzív pedagógia alkalmazása, az IKT alkalma-zásának és tanítási stratégiákba való integrálásának képessége, tantárgyi határok átlépésének képessége, másokkal való együttműködés képessége az iskolán belül és kívül, nem oktatási „szolgáltató” szerepek, ………. Reálisak-e az elvárásaink? Nem, mert az összes szakmai rutin felülírását igénylik Nem, mert az elvárások inflálódnak, fókuszálatlanok .

„School effectiveness enhancing factors” (Scheerens és mások, 2003.):

„ School effectiveness enhancing factors ” ( Scheerens és mások, 2003.) Teljesítmény orientáció és magas explicit elvárások Hatékony, pedagógiai munkára orientált iskolavezetés Tantestületen belüli konszenzus és kohézió A „tanterv” minősége, gazdag tanulási lehetőségek Iskolai klíma (szervezeti kultúra): rend és teljesítmény elvárások Intézményi értékelési potenciál: pedagógiai és szervezeti Szülők bevonódása (iskolai „politikák”, szülői elégedettség) Tantermi klíma (kapcsolatok, rend, tanulási kultúra, elégedettség) Tanulási idő hatékony kihasználása (iskola és tanterem) Strukturált tanítás Önálló tanulás („projektmódszer”) Differenciálás, inkluzív tanítás A tanulók előrehaladásának dokumentálása Megerősítés és visszajelzés (tanterem)

PowerPoint Presentation:

Az „egész iskola” megközelítés Magas tanulási eredményeket produkáló iskola = autonóm iskola

Iskola: szervezet vagy „intézmény? (Az „akkulturációs” kihívás):

Iskola: szervezet vagy „intézmény? (Az „akkulturációs” kihívás)

Alkalmazkodási kényszerek (Az intézményi kontextusok végtelen sokfélesége):

Alkalmazkodási kényszerek (Az intézményi kontextusok végtelen sokfélesége)

PowerPoint Presentation:

Rendszerkör- nyezet Intelligens funkcionális kormányzati alrendszerek

Intelligens (tanulóképes és adaptív) oktatás-irányítás Autonóm szereplőket összekapcsoló nyílt ter- vezési, konzultációs és döntési mechanizmusok:

Intelligens (tanulóképes és adaptív) oktatás-irányítás Autonóm szereplőket összekapcsoló nyílt ter- vezési, konzultációs és döntési mechanizmusok .

PowerPoint Presentation:

Az intelligens kormányzás (governance by objectives)

Közös célok (Tervezhetőek-e hosszú távú célok?):

Közös célok (Tervezhetőek-e hosszú távú célok?) A szocialista tervgazdálkodás logikája: 1958-1964 között megteremteni azt az oktatást ami felkészít engem arra, amit 2013-ben csinálok Nevelési célok általában: a tanuló „felkészítése” (életre, munkára, ...) vagy a tanuló alkalmazkodóképességének erősítése (egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése)

Oktatási célok: vissza az alapokhoz:

Oktatási célok: vissza az alapokhoz 19. század: a műveltség hozzáférhetővé tétele mindenki számára 20. század: a műveltség lehetőségének kanonizált tantárgyi tudássá silányulása (több idő + több tudás → több kirekesztés) 21. század: a releváns tudáshoz való hozzáférés lehetőségének meg-teremtése mindenki számára Írás Olvasás számolás alapkészségek kulcskompeten-ciák

Célok Az oktatás kormányzásának demokratizálása :

Célok Az oktatás kormányzásának demokratizálása „Minél többet tanítunk, annál kevesebbet tanul a gyerek” (Pasi Sahlberg)

PowerPoint Presentation:

Közös célok + Minőségértékelés + Fejlesztő beavatkozás = Teljesítmény-menedzsment

Előfeltétel: kétszintű, decentralizált, forrásmegosztáson alapuló normatív finanszírozás:

Előfeltétel: kétszintű, decentralizált, forrásmegosztáson alapuló normatív finanszírozás Intelligens finanszírozás

„Piacfelügyelet” (tankönyv, szakmai szolgáltatások, továbbképzés, ...) :

„Piacfelügyelet” (tankönyv, szakmai szolgáltatások, továbbképzés, ...) Egy példa

PowerPoint Presentation:

„Jó kormányzás kritériumok”

A rosszul kormányzott közoktatás Központosított bürokratikus irá- nyítás + Ehhez igazított rendszerkörnyezet + Alkalmazkodásra képtelen zárt iskola:

A rosszul kormányzott közoktatás Központosított bürokratikus irá- nyítás + Ehhez igazított rendszerkörnyezet + Alkalmazkodásra képtelen zárt iskola

authorStream Live Help