Nutrients

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

FEM DE CUINERS : 

NUTRIENTS FEM DE CUINERS

Slide 2: 

NUTRIENTS GLÚCIDS LÍPIDS MINERALS PROTEINES VITAMINES

ELS NUTRIENTS : 

ELS NUTRIENTS - Son totes aquelles parts dels aliments que el nostre cos pot aprofitar. Els grups de nutrients principals són:els glúcids, els lípids, les proteines, les vitemines i els minerals.

GLÚCIDS : 

GLÚCIDS -Nutrients que proporcionen al cos l’energia d’us immediat.

LÍPIDS : 

LÍPIDS -Nutrients que proporcionen al cos energia de reserva.

MINERALS : 

MINERALS -Tenen un paper similar al de les vitamines a més d’ajudar a la formació i manteniment de l’esquelet.

VITAMINES : 

VITAMINES -Subtàncies imprescindibles pel bon funcionament de moltes activitats del cos.

PROTEïNES : 

PROTEïNES - Proteines:nutrients que proporcionen material de construcció pel cos.

Slide 9: 

ESPEREM QUE US HAGI AGRADAT FI

authorStream Live Help