Polígons

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ELS POLÍGONS : 

ELS POLÍGONS TERCER DE PRIMÀRIA

POLÍGONS : 

POLÍGONS Un polígon està format per una línia poligonal tancada i el seu interior. Els elements d'un polígon són: els costats, els vèrtex i els angles - Els costats són els segments que formen la línia poligonal - Els vèrtex són els punts on s'uneixen els costats - Els angles del polígon són els angles que formen els costats COSTAT ANGLE VÈRTEX

CLASSIFICACIÓ DELS POLÍGONS : 

CLASSIFICACIÓ DELS POLÍGONS Segons el nombre de costats, podem classificar els polígons en: Triangles (3 costats) Quadrilàters (4 costats) Pentàgons (5 costats) Hexàgons (6 costats) Triangle Quadrilàter Pentàgon Hexàgon

TRIANGLES (segons els costats) : 

TRIANGLES (segons els costats) Segons els seus costats podem classificar els triangles en: - Triangle equilàter: Els tres costats són iguals - Triangle Isòsceles: Dos costats iguals - Triangle escalè: Cap costat igual Equilater Isòsceles Escalè

PERÍMETRE D'UN POLÍGON : 

PERÍMETRE D'UN POLÍGON El perímetre d'un polígon es calcula sumant les longituds de tots els costats. P= AB+BC+CD+DA A B C D

EXEMPLE : 

EXEMPLE En un triangle, un costat mesura 4cm l'altre 6cm i l'altre 8cm. Quan mesura el perímetre? P=4 + 6 + 8 = 18 cm 4 cm 8 cm 6 cm

authorStream Live Help