RECTES I ANGLES

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

RECTES I ANGLES:

RECTES I ANGLES Unitat 2 3r Primària Curs 11-12

PowerPoint Presentation:

RECTA SEMIRECTA I SEGMENT Hem dibuixat una recta a la que anomenem r i hi hem marcat el punt P. Una recta no té ni principi ni final. El punt divideix la recta en dues parts. Cada part és una semirecta i el punt P n’és l’origen , el principi. En una altra recta hi hem marcat dos punts, el M i el N . La part de recta compresa entre els punts M i N és un segment . Els punts M i N són els extrems Semirectes P Origen Segment MN M N

PowerPoint Presentation:

Per tant un punt divideix una recta en dues semirectes. Aquest punt és l’origen de cada semirecta. Un segment és la part compresa entre dos punts. Aquests punts són els extrems del segment.

PowerPoint Presentation:

RECTES PARAL·LELES I RECTES SECANTS Els rastres dels avions que deixen al cel es tallen i per tant són rectes secants. Les cordes d’una guitarra no es toquen mai entre si per molt que les prolonguem. Són rectes paral·leles

PowerPoint Presentation:

Quan dues rectes es tallen formen quatre regions que anomenem angles. Si els quatre angles són iguals, les rectes secants que els formen s’anomenen perpendiculars i els angles que els formen són angles rectes (més endavant veurem els tipus d’angles) Rectes perpendiculars angle

PowerPoint Presentation:

Ja hem vist que quan dues rectes es tallen formen quatre regions que anomenem angles . Els elements d’un angle són els costats i el vèrtex Angle Vèrtex Costat Costat

PowerPoint Presentation:

TIPUS D’ANGLE Per diferenciar els tres tipus d’angle prendrem com a model dues rectes perpendiculars que formen, com hem dit, un angle recte. L’angle més petit que un angle recte s’anomena angle agut L’angle més gran que un angle recte s’anomena angle obtús Perpendicular Angle recte Angle agut Angle obtús

authorStream Live Help