Πρωτεΐνες - δομή

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Η οργάνωση των πρωτεϊνικών μορίων

Comments

Presentation Transcript

ποια δομή ...:

Πρωτεΐνες η οργάνωση των πρωτεϊνικών μορίων

ποια δομή ...:

αμινοξέα αποτελούνται από: ένα κεντρικό άτομο άνθρακα: C μία καρβοξυλομάδα : -COOH μία αμινομάδα : -NH 2 μία ομάδα διαφορετική για κάθε αμινοξύ : R τα αμινοξέα είναι αμφολύτες , έχουν δηλαδή διπλή συμπεριφορά (όξινη & βασική)

ποια δομή ...:

η δομή του αμινοξέος Τα αμινοξέα έχουν κοινά χαρακτηριστικά αμινομάδα Η ομάδα “R” διαφέρει σε κάθε αμινοξύ καρβοξυλομάδα “ Άλφα ” άνθρακας R

ποια δομή ...:

αμινοξύ αλανίνη Η ομάδα “R” της αλανίνης αμινομάδα    καρβοξυλομάδα

ποια δομή ...:

αμινοξύ κυστεΐνη Η ομάδα “R” της κυστεΐνης αμινομάδα    καρβοξυλομάδα

ποια δομή ...:

αμινοξύ λευκίνη Η ομάδα “R” της λευκίνης αμινομάδα    καρβοξυλομάδα

ποια δομή ...:

αμιμοξύ φαινυλαλανίνη αμινομάδα    καρβοξυλομάδα “ Άλφα ” άνθρακας Η ομάδα “R” της φαινυλαλανίνης

ποια δομή ...:

πρωτοταγής δομή Η μοναδική αλληλουχία των αμινοξέων στην πολυπεπτιδική αλυσίδα.

ποια δομή ...:

πρωτοταγής δομή

ποια δομή ...:

δευτεροταγής δομή Η ελικοειδής και η πτυχωτή μορφή της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που διαμορφώνεται με τη βοήθεια των δεσμών υδρογόνου.

ποια δομή ...:

δευτεροταγής δομή

ποια δομή ...:

τριτοταγής δομή Η αναδίπλωση της αλυσίδας στο χώρο καθορίζεται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλαγίων ομάδων R.

ποια δομή ...:

τριτοταγής δομή

ποια δομή ...:

τεταρτοταγής δομή Η συγκρότηση της πρωτεΐνης με περισσότερες από μία αλυσίδες

ποια δομή ...:

τα τέσσερα επίπεδα οργάνωσης πρωτοταγής ( αλληλουχία ) δευτεροταγής ( περιέλιξη ) τριτοταγής ( αναδίπλωση ) τεταρτοταγής ( συνδυασμός δύο ή περισσότερων αλυσίδων )

ποια δομή ...:

αναγνωρίστε τις δομές Α Β Γ Δ Ε Ζ

ποια δομή ...:

δομή και λειτουργία αν η δομή του μορίου αλλάξει, θα αλλάξει και η λειτουργία του ή θα γίνει μη λειτουργικό. μετουσίωση η βιολογική δράση του πρωτεϊνικού μορίου καθορίζεται από τη δομή του .

ποια δομή ...:

μετουσίωση πρωτεϊνών Η έκθεση μιας πρωτεΐνης σε αντίξοες συνθήκες θα προκαλέσει αποδιάταξη του μορίου και απώλεια της λειτουργικότητάς του. παράγοντες : θερμοκρασία, οξύτητα ( pH ), ένζυμα, ακτινοβολία , μηχανικά αίτια, αλάτι.

ποια δομή ...:

αναγέννηση πρωτεϊνών Μερικές πρωτεΐνες μπορούν να ανακτήσουν τη χωροδιάταξή τους όταν εξαλειφθεί ο παράγοντας μετουσίωσης ενώ άλλες όχι.

ποια δομή ...:

ποια δομή ... ...προκύπτει με τη δημιουργία δεσμών υδρογόνου; ...περιλαμβάνει συνδυασμό δύο ή περισσότερων πολυπεπτιδικών αλυσίδων; ...περιγράφει την αλληλουχία των αμινοξέων σε μία πολυπεπτιδική αλυσίδα; ...εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ομάδων R των αμινοξέων; δευτεροταγής τεταρτοταγής πρωτοταγής τριτοταγής

authorStream Live Help