Νευρικό σύστημα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Περιγραφή του νευρικού συστήματος

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Νευρικό σύστημα

PowerPoint Presentation:

Το νευρικό κύτταρο κυτταρικό σώμα δενδρίτες , νευράξονας συνάψεις

PowerPoint Presentation:

Το νευρικό κύτταρο Η ανταπόκριση της νευρικής ίνας σε ένα ερέθισμα είναι άμεση ηρεμία διέγερση 2 msec οι διεγέρσεις και οι μεταβιβάσεις των διεγέρσεων βασίζονται σε ιδιότητες και λειτουργίες της κυτταρικής μεμβράνης των νευρικών κυττάρων Όταν το νευρικό κύτταρο δεν δέχεται ερέθισμα, στην κυτταρική του μεμβράνη επικρατεί ηλεκτρικό δυναμικό -70 mV το οποίο αποτελεί το δυναμικό ηρεμίας

PowerPoint Presentation:

Η αντλία K + - Na + Ο ρόλος της αντλίας K+ Na+ είναι να διατηρεί σταθερά χαμηλή τη συγκέντρωση Na+ στο εσωτερικό του κυττάρου. Όταν τα ιόντα μετακινούνται, οι συγκεντρώσεις μεταβάλλονται και η αντλία λειτουργεί περιοδικά για την επαναφορά των αρχικών συγκεντρώσεων Η αντλία K+ Na+ λειτουργεί κάθε 100000 νευρικά ερεθίσματα

PowerPoint Presentation:

Η νευρική ώση Δυναμικό ηρεμίας: η διαφορά δυναμικού που οφείλεται στην ενδοκυτταρική περίσσεια αρνητικών φορτίων σε σχέση με το εξωκυτταρικό περιβάλλον (-70 mV) πού οφείλεται: α) περίσσευμα αρνητικών φορτίων στο εσωτερικό του κυττάρου β) πόροι K + για τη διάχυση του K + στο εσωτερικό του κυττάρου γ) σε συνθήκες ηρεμίας η κυτταρική μεμβράνη δεν είναι διαπερατή για τα Na + δ ) η αντλία K + -Na + αντλεί ιόντα Na + από το εσωτερικό του κυττάρου προς τα έξω και ιόντα K + από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό του κυττάρου. Το 40% των αποθεμάτων ενέργειας δαπανώνται στην αντλία K + -Na + .

PowerPoint Presentation:

πώς δημιουργείται: η κυτταρική μεμβράνη αντιδρά σε ερέθισμα που προκαλεί εκπόλωση στην κατώφλοια τιμή των -40 mV οι κλειστοί πόροι Na + ανοίγουν απότομα και εισέρχονται Na + το δυναμικό μεταβάλλεται από -70 mV σε +30 mV αμέσως κλείνουν οι πόροι του Na + ανοίγουν οι κλειστοί πόροι το K + τα K + εξέρχονται (με διάχυση) και το δυναμικό επιστρέφει στα -70 mV μεταβολή δυναμικού από -70 mV σε +30 mV και πάλι -70 mV η νευρική ώση ακολουθεί το νόμο «όλο ή τίποτα» Η νευρική ώση

PowerPoint Presentation:

Αγωγή της νευρικής ώσης Σε ένα νευρώνα, η νευρική ώση ξεκινάει από το σώμα, στην αρχή του νευράξονα , και μεταφέρεται μόνο προς μία κατεύθυνση, από το σώμα προς τη σύναψη .

PowerPoint Presentation:

Η σύναψη Στις συνάψεις, η νευρική ώση μεταδίδεται με τη βοήθεια των νευροδιαβιβαστών, ακετυλοχολίνη ή επινεφρίνη

PowerPoint Presentation:

Αντανακλαστικά Μυοτατικό αντανακλαστικό Αντανακλαστικό είναι η ταχύτατη και στερεότυπη αντίδραση μιας ακολουθίας κυττάρων σε ένα ερέθισμα

PowerPoint Presentation:

Δομή του Νευρικού Συστήματος Υπάρχουν πάνω από 100 δις νευρώνες στο ανθρώπινο σώμα και δεν αναπαράγονται. Σχηματίζουν: αλυσίδες (νευρικές οδοί) και ομαδοποιήσεις (εγκεφαλικά κέντρα) Το νευρικό σύστημα ελέγχει και ρυθμίζει τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων και μελών του σώματος. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ελέγχει τις συνειδητές λειτουργίες διατηρεί σταθερό το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού (ομοιόσταση) κεντρικό νευρικό σύστημα περιφερικά νεύρα εγκέφαλος νωτιαίος μυελός συμπαθητικό παρασυμπαθητικό λειτουργούν ανταγωνιστικά

PowerPoint Presentation:

περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ Κ Ν Σ αισθητήριοι υποδοχείς σκελετικοί μύες αισθητικοί νευρώνες κινητικοί νευρώνες η μεταφορά των εντολών του ΚΝΣ προς την περιφέρεια και των ερεθισμάτων από την περιφέρεια προς το ΚΝΣ γίνεται με τη μορφή νευρικών ώσεων Δομή του Νευρικού Συστήματος

PowerPoint Presentation:

ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περικλείεται από τη σπονδυλική στήλη. Εκτείνεται από τη βάση του εγκεφάλου μέχρι το δεύτερο οσφυϊκό σπόνδυλο. Λευκή ουσία Φαιά ουσία Ανοιχτόχρωμη περιοχή Βρίσκεται εξωτερικά και αποτελείται από εμμύελους άξονες των νευρικών ινών Γκρίζα περιοχή Περιβάλλεται από τη λευκή ουσία και αποτελείται από τα σώματα των νευρώνων. Το κεντρικό κανάλι (στο κέντρο της φαιάς ουσίας) και ο χώρος γύρω από το νωτιαίο μυελό περιέχουν εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Περιλαμβάνει : 1. Αυχενική μοίρα 2. Θωρακική μοίρα 3. Οσφυϊκή μοίρα 4. Ιερή μοίρα Δομή του Νευρικού Συστήματος

PowerPoint Presentation:

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ προμήκης μυελός γέφυρα μεσεγκέφαλος Περιλαμβάνει σημαντικά κέντρα όπως: ρύθμισης της αναπνοής ρύθμισης του καρδιακού ρυθμού ελέγχου ύπνου και εγρήγορσης Λαμβάνει πληροφορίες από αισθητήριους υποδοχείς μυών, τενόντων, αρθρώσεων και από κινητικά κέντρα των ημισφαιρίων. Συντονισμός των κινήσεων του σώματος Περιβάλλεται από τα ημισφαίρια. Θάλαμος : κέντρο διέλευσης όλων των ερεθισμάτων. Υποθάλαμος : κέντρα ομοιόστασης, συντονισμός δράσης συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού, ρύθμιση υπόφυσης. Υπόφυση : ρύθμιση και συντονισμός των ενδοκρινών αδένων. Στέλεχος Παρεγκεφαλίδα Διεγκέφαλος Η επιφάνειά τους εμφανίζει πτυχές (έλικες) που ξεχωρίζουν μεταξύ τους με τις αύλακες. Η επιμήκης αύλακα διαχωρίζει το αριστερό από το δεξιό ημισφαίριο. Ημισφαίρια Δομή του Νευρικού Συστήματος

PowerPoint Presentation:

Ο φλοιός του εγκεφάλου Διακρίνεται σε λοβούς: μετωπιαίος βρεγματικός κροταφικός ινιακός Κινητικό κέντρο του εγκεφάλου. Σχεδιασμός της εκτέλεσης εκούσιας κίνησης και συντονισμός των μυών για την κίνηση αυτή Σωματο -συναισθηματικοί χάρτες. Αντιπροσωπεύονται όλες οι περιοχές του σώματος Ακουστικά κέντρα. Επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών Οπτικά κέντρα. Επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών Δομή του Νευρικού Συστήματος

authorStream Live Help