Η οργάνωση της ύλης

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Από τα άτομα στους οργανισμούς

Comments

Presentation Transcript

η οργάνωση της ύλης:

από τα άτομα στους οργανισμούς η οργάνωση της ύλης 1

PowerPoint Presentation:

AT ΟΜΑ  MO ΡΙΑ  O ΡΓΑΝΙΔΙΑ επίπεδα μη ζωντανών όντων

PowerPoint Presentation:

ΚΥΤΤΑΡΑ η ζωή αρχίζει εδώ ΙΣΤΟΙ παρόμοια κύτταρα συνεργάζονται επίπεδα ζωής  

PowerPoint Presentation:

O ΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ O ΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Διαφορετικοί ιστοί συνεργάζονται Διαφορετικά όργανα συνεργάζονται   Ανώτερα επίπεδα ζωής

απλά και πολύπλοκα κύτταρα:

5 απλά και πολύπλοκα κύτταρα

τα πρώτα κύτταρα:

τα πρώτα κύτταρα Κύτταρα στα οποία απουσιάζει ένας οργανωμένος πυρήνας ή μεμβρανώδη οργανίδια Συμπεριλαμβάνονται βακτήρια Ο απλούστερος τύπος των κυττάρων Μοναδικό κυκλικό χρωμόσωμα

προκαρυωτικό κύτταρο:

προκαρυωτικό κύτταρο Το πυρηνοειδές ή πυρηνική περιοχή περιέχει το DNA Περιβάλλεται από κυτταρική μεμβράνη και κυτταρικό τοίχωμα ( πεπτιδογλυκάνη ) Περιέχει ριβοσώματα για να συνθέτει πρωτεΐνες

ευκαρυωτικό κύτταρο:

ευκαρυωτικό κύτταρο έχει πυρήνα και μεμβρανώδη οργανίδια συμπεριλαμβάνονται τα πρώτιστα, οι μύκητες, τα φυτικά και τα ζωικά κύτταρα είναι ο περισσότερο πολύπλοκος τύπος κυττάρων

η βασική δομή:

η βασική δομή Πυρήνας Πλασματική μεμβράνη Κυτταρόπλασμα με οργανίδια Παρουσιάζει 3 βασικές κυτταρικές δομές :

δύο βασικοί τύποι:

δύο βασικοί τύποι Φυτικό κύτταρο Ζωικό κύτταρο

authorStream Live Help