Η δομή του DNA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

η δομή του DNA

η δομή του DNA:

η δομή του DNA

η δομή του DNA:

Linus Pauling 1940 Ανακαλύφθηκε η ελικοειδής δομή των πρωτεϊνών . η δομή του DNA

πουρίνες - πυριμιδίνες:

πουρίνες - πυριμιδίνες 1950 κανόνας Chargaff: Ίσες ποσότητες Αδενίνης και Θυμίνης και ίσες ποσότητες Γουανίνης και Κυτοσίνης A = T και G = C Erwin Chargaff Γιατί νομίζετε ότι οι βάσεις ταιριάζουν με αυτόν τον τρόπο; πουρίνη + πουρίνη = πολύ πλατειά πυριμιδίνη + πυριμιδίνη = πολύ στενά πουρίνη + πυριμιδίνη = απόλυτο ταίριασμα

το DNA και οι ακτίνες Χ:

Maurice Wilkins Rosalind Franklin Εικόνες ακτίνων Χ του DNA από την Franklin το 1951 το DNA και οι ακτίνες Χ

η διπλή έλικα του DNA:

James Watson Francis Crick 1953 Συγκεντρώνουν δεδομένα από προηγούμενες έρευνες για να κατασκευάσουν το μοντέλο διπλής έλικας του DNA η διπλή έλικα του DNA

δεξιόστροφη διπλή έλικα:

δεξιόστροφη διπλή έλικα το DNA δομείται από τέσσερα διαφορετικά νουκλεοτίδια Αδενίνη , Θυμίνη , Γουανίνη και Κυτοσίνη είναι μόριο δίκλωνο στο χώρο έχει τη μορφή δεξιόστοφης διπλής έλικας

το ζευγάρωμα των βάσεων:

“ Το ειδικό ζευγάρωμα των βάσεων που προτείναμε υποδηλώνει ένα πιθανό μηχανισμό αντιγραφής του γενετικού υλικού. ” Watson & Crick το ζευγάρωμα των βάσεων

πεντόζη αζωτούχος βάση φωσφορική ομάδα:

πεντόζη αζωτούχος βάση φωσφορική ομάδα αριθμούμε τους άνθρακες της πεντόζης ! OH CH 2 O 4  5  3  2  1  PO 4 Βάση N ριβόζη το νουκλεοτίδιο του DNA

προσανατολισμός του DNA :

προσανατολισμός του DNA τα νουκλεοτίδια κάθε αλυσίδας συνδέονται με 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικό δεσμό κάθε αλυσίδα παρουσιάζει 3  και 5  άκρα OH O 3  PO 4 βάση CH 2 O βάση O P O C O – O CH 2 1  2  4  5  1  2  3  3  4  5  5  ο σκελετός του DNA

Aντιπαράλληλες αλυσίδες:

A ντιπαράλληλες αλυσίδες Η κάθε αλυσίδα DNA έχει «προσανατολισμό» 5΄- 3΄ Οι συμπληρωματικές αλυσίδες του DNA είναι αντιπαράλληλες 3  5  5  3  φωσφορική ομάδα υδροξύλιο οι δύο αλυσίδες

τα νουκλεοτίδια συνδέονται:

τα νουκλεοτίδια συνδέονται …. ισχυροί ή ασθενείς δεσμοί ; 3  5  3  5  ομοιοπολικοί φωσφοδιεστερικοί δεσμοί Δεσμοί υδρογόνου οι δεσμοί στο DNA

Το ζευγάρωμα των βάσεων στο DNA:

Το ζευγάρωμα των βάσεων στο DNA Πουρίνες αδενίνη (A) , γουανίνη (G) Πυριμιδίνες θυμίνη (T) , κυτοσίνη (C) Ζευγάρωμα A : T 2 δεσμοί Η C : G 3 δεσμοί Η οι συμπληρωματικές βάσεις

Ερώτηση κατανόησης 1:

Ερώτηση κατανόησης 1 Δίνεται η παρακάτω αλυσίδα DNA : ACGAATCCGATATTCCCG-OH Ποιος είναι ο προσανατολισμός της αλυσίδας; Π όσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί υπάρχουν στο μόριο; 3’ 5’ 17 + 17 = 34

Ερώτηση κατανόησης 2:

Ερώτηση κατανόησης 2 Δίνεται τμήμα μιας αλυσίδας DNA κυττάρου: 5’ A C G T A G G C T T A C G G T A G 3’ Να βρείτε: τις τρεις πρώτες αζωτούχες βάσεις της συμπληρωματικής αλυσίδας. τον αριθμό των δεσμών υδρογόνου που συγκρατούν τις δύο αλυσίδες.

authorStream Live Help