Κυτταρική αναπνοή

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Αερόβιος και αναερόβιος μεταβολισμός

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Αερόβιος και αναερόβιος μεταβολισμός Κυτταρική αναπνοή

Oξειδοαναγωγικές αντιδράσεις:

O ξειδοαναγωγικές αντιδράσεις Οι καταβολικές πορείες αποδίδουν ενέργεια εξαιτίας της μεταφοράς των ηλεκτρονίων. Κατά τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις μεταφέρονται ηλεκτρόνια από ένα αντιδρόν σε ένα άλλο μέσω οξείδωσης και αναγωγής .

Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις:

Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις Κατά την οξείδωση , ένα υπόστρωμα χάνει ηλεκτρόνια, ή αλλιώς οξειδώνεται. Κατά την αναγωγή , ένα υπόστρωμα κερδίζει ηλεκτρόνια, ή αλλιώς ανάγεται.

Κυτταρική αναπνοή:

Κυτταρική αναπνοή Αποτελεί την πιο εξέχουσα και αποδοτική (ενεργειακά) καταβολική πορεία. Χρησιμοποιεί οξυγόνο και οργανικά μόρια , όπως είναι η γλυκόζη. Αποδίδει ATP

οξείδωση - αναγωγή:

οξείδωση - αναγωγή Κατά τη διάρκεια της κυτταρικής αναπνοής C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Ενέργεια οξειδώνεται ανάγεται Η γλυκόζη οξειδώνεται και το οξυγόνο ανάγεται

τρία στάδια:

τρία στάδια Πραγματοποιείται σε τρία διαδοχικά στάδια: Γλυκόλυση : ένα μόριο γλυκόζης διασπάται σε δύο μόρια πυροσταφυλικού οξέος Κύκλος του Krebs : Ολοκληρώνεται η διάσπαση της γλυκόζης Οξειδωτική φωσφορυλίωση : παράγεται η κύρια ποσότητα ATP κατά τη λειτουργία της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων

διαγραμματική σύνοψη:

διαγραμματική σύνοψη

Η γλυκόλυση σχηματικά:

Η γλυκόλυση σχηματικά Εάν υπάρχει οξυγόνο ( αερόβιες συνθήκες ), τότε το πυροσταφυλικό οξύ εισέρχεται στον κύκλο του Krebs . Εάν δεν υπάρχει οξυγόνο ( αναερόβιες συνθήκες ), τότε το πυροσταφυλικό οξύ υφίσταται ζύμωση.

Πυροσταφυλικό οξύ:

Πυροσταφυλικό οξύ Είναι ο «κρίκος- κλειδ ί» στις διεργασίες καταβολισμού

Δομή μιτοχονδρίου:

Δομή μιτοχονδρίου O κύκλος του Krebs πραγματοποιείται στη μήτρα του μιτοχονδρίου

Συνώνυμοι όροι:

Συνώνυμοι όροι Κύκλος του Krebs Κύκλος του κιτρικού οξέος Κύκλος του τρικαρβοξυλικού οξέος (TCA cycle)

Όμως...:

Όμως... προτού ξεκινήσει ο κύκλος του Krebs, το πυροσταφυλικό οξύ πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε ακετυλο Co Α , το οποίο συνδέει τη γλυκόλυση με τον κύκλο του Krebs. ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ NADH + H + NAD + 2 3 1 CO 2 Ακετυλο -συνένζυμο Α πυροσταφυλικό ακετυλο coA S CoA C CH 3 O πρωτεΐνη μεταφοράς O – O O C C CH 3

ElectronTransport:

ElectronTransport μεταφορά ηλεκτρονίων

ο ρόλος του οξυγόνου:

ο ρόλος του οξυγόνου Το οξυγόνο είναι ο τελικός αποδέκτης των ηλεκτρονίων ½ O 2 + 2H + + 2e -  H 2 O Το οξυγόνο χρειάζεται μόνο στο τελευταίο βήμα της κυτταρικής αναπνοής !

αερόβια αναπνοή:

αερόβια αναπνοή C 6 H 12 O 6 + 6O 2 → 6CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP Ο κύκλος του Krebs και η μεταφορά των ηλεκτρονίων πραγματοποιούνται στα μιτοχόνδρια Ο κύκλος του Krebs και η μεταφορά των ηλεκτρονίων μεγιστοποιούν την αποδιδόμενη ενέργεια υπό μορφή ATP 38 ATP (αερόβια) vs. 2 ATP (ζύμωση)

Ενεργειακή απόδοση:

Ενεργειακή απόδοση μεταφορά ηλεκτρονίων διαμέσου μεμβράνης CYTOSOL 2 NADH 2 FADH 2 2 NADH 6 NADH 2 FADH 2 2 NADH Γλυκόλυση γλυκόζη 2 πυροστα - φυλικά 2 ακετυλο CoA κύκλος κιτρικού οξέος οξειδωτική φωσφορυλίωση : μεταφορά ηλεκτρονίων και χημειώσμωση ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ φωσφορυλίωση σε επίπεδο υποστρώματος οξειδωτική φωσφορυλίωση , εξαρτώμενη από τον τρόπο μεταφοράς ηλεκτρονίων από τα NADH του κυτταροπλάσματος μέγιστο ανά γλυκόζη περίπου 36 ή 38 ATP + 2 ATP + 2 ATP + περίπου 32 ή 34 ATP or φωσφορυλίωση σε επίπεδο υποστρώματος

Αλκοολική ζύμωση:

Αλκοολική ζύμωση

Γαλακτική ζύμωση:

Γαλακτική ζύμωση

αλκοολική ζύμωση:

αλκοολική ζύμωση C 6 H 12 O 6 → 2 CH 3 CH 2 OH + 2 CO 2 + 2 ATP γλυκόζη αιθυλική διοξείδιο αλκοόλη του άνθρακα Η Αλκοολική ζύμωση γίνεται στους μύκητες και μερικά βακτήρια και αποδίδει μόνο 2 ATP που παράγονται κατά τη γλυκολυτική πορεία

γαλακτική ζύμωση:

γαλακτική ζύμωση C 6 H 12 O 6 → 2 C 3 H 6 O 3 + 2 ATP γλυκόζη γαλακτικό οξύ Η Γαλακτική ζύμωση γίνεται στα ζωικά κύτταρα και ορισμένα βακτήρια και μύκητες και αποδίδει μόνο 2 ATP που παράγονται κατά τη γλυκολυτική πορεία.

Έλεγχος της κυτταρικής αναπνοής:

Έλεγχος της κυτταρικής αναπνοής γλυκόζη γλυκόλυση 6- φωσφορική φρουκτόζη φωσφοφρουκτοκινάση διφωσφορική φρουκτόζη -1,6 αναστέλλει Inhibits πυροσταφυλικό ATP ακέτυλο CoA κύκλος κιτρικού οξέος κιτρικό οξειδωτκή φωσφορυλίωση ενεργοποιεί AMP + – –

Καταβολισμός οργανικών μορίων:

Καταβολισμός οργανικών μορίων αμινοξέα σάκχαρα γλυκερόλη λιπαρά οξέα γλυκόλυση γλυκόζη γλυκεριναλδεΰδη -3- P πυροσταφυλικό ακέτυλο CoA NH 3 κύκλος κιτρικού οξέος οξειδωτική φωσφορυλίωση λίπη πρωτεΐνες υδατάνθρακες

authorStream Live Help