Από το κύτταρο στον οργανισμό

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Κύτταρα και ιστοί

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

A ΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤ ΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

πρέπει να αποφασίσει:

πρέπει να αποφασίσει

Η διαφοροποίηση:

Η διαφοροποίηση Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού, παρόλο που προέρχονται από ένα αρχικό κύτταρο, το ζυγωτό , με συνεχείς μιτωτικές διαιρέσεις, αποκτούν τελικά διαφορετικά μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει μετά την 8 η εβδομάδα της κύησης.

PowerPoint Presentation:

Ιστοί του ανθρώπινου σώματος Ιστοί Ομάδες κυττάρων, που είναι μορφολογικά όμοια & επιτελούν την ίδια λειτουργία Τέσσερα είδη Επιθηλιακός Ερειστικός Μυϊκός Νευρικός

PowerPoint Presentation:

Επιθηλιακός ιστός Βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές: να καλύπτει εξωτερικά το σώμα να επενδύει εσωτερικά διάφορες κοιλότητες να συνιστά αδένα (ενδοκρινή, εξωκρινή) Λειτουργίες Προστατεύει Απορροφά Φιλτράρει Εκκρίνει

PowerPoint Presentation:

χαρακτηριστικά Επιθηλιακού ιστού Κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους Μια ελεύθερη επιφάνεια Η κατώτατη επιφάνεια οριοθετείται από την παρουσία μιας βασικής μεμβράνης Δεν αιματώνεται Αναγεννάται εύκολα, εάν τρέφεται σωστά

PowerPoint Presentation:

μορφές Επιθηλιακού ιστού

Αδένες:

Τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού συνιστούν έναν αδένα , όταν μπορούν να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν είτε έξω από το σώμα είτε σε εσωτερικές κοιλότητές του (εξωκρινής) είτε κατευθείαν στο αίμα (ενδοκρινής) Αδένες

PowerPoint Presentation:

Ερειστικός ιστός Βρίσκεται παντού μέσα στο σώμα Περιλαμβάνει τους πιο άφθονους και ευρέως εξαπλωμένους ιστούς Λειτουργίες Συνδέει ιστούς μεταξύ τους Στηρίζει το σώμα Προσφέρει προστασία

PowerPoint Presentation:

χαρακτηριστικά Ερειστικού ιστού Ποικιλία στην αιμάτωση Ορισμένοι ιστοί αιματώνονται καλά Ορισμένοι έχουν φτωχή ή καθόλου αιμάτωση Μεσοκυττάρια ουσία Μη ζωντανό υλικό που περιβάλλει τα ζωντανά κύτταρα (π.χ. ινίδια κολλαγόνου & ελαστίνης)

PowerPoint Presentation:

μορφές Ερειστικού ιστού

PowerPoint Presentation:

Μυϊκός ιστός Αποτελείται από κύτταρα, τις μυϊκές ίνες, οι οποίες έχουν την ικανότητα να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις Τρεις τύποι Σκελετικός μυϊκός ιστός Μυϊκός ιστός της καρδιάς (μυοκάρδιο) Λείος μυϊκός ιστός

Τύποι Μυϊκού Ιστού:

Τύποι Μυϊκού Ιστού

PowerPoint Presentation:

Νευρικός Ιστός Νευρικά κύτταρα (ή νευρώνες): Παράγουν και μεταβιβάζουν ηλεκτρικά ερεθίσματα (νευρικές ώσεις) σε άλλα σημεία του σώματος Νευρογλοιακά κύτταρα Στηρίζουν Μονώνουν Τρέφουν

PowerPoint Presentation:

επίπεδα οργάνωσης

Συνοψίζοντας…:

Συνοψίζοντας…

authorStream Live Help