Допълнителни зад.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

2 9 4 7 3 5 15 8 6 1 1 15 15 15 15 15 15 15 Попълнете така, че квадратът да е магически. Пенка Илиева

Slide 2:

= = = = 9+ 11 13 15 17 2 4 6 8 2 Пенка Илиева

Slide 3:

15 10+5 6+9 17 8+9 10+7 11+6 3 Пенка Илиева

Slide 4:

11 -3 +6 -3 -2 +2 8 14 11 9 11 Пенка Илиева

Slide 5:

11 11 Събираемо Събираемо Сбор 9 2 11 9 8 5 8 9 11 0 0 2 2 7 4 3 0 20 1 10 12 12 12 20 1 5 Попълнете таблицата. Пенка Илиева

Slide 6:

6 Попълнете пирамидите. 2 9 0 20 8 2 1 13 7 4 5 20 11 9 10 3 11 9 Пенка Илиева

Slide 7:

Пенка Илиева 11- 3 8 2 6 4 8 3 9 5 7 7 Пресметнете.

Slide 8:

Пенка Илиева 8 Ина има 9 кърпички, а Сия – с 3 повече. Колко кърпички има Сия? 9 + 3 = 12 к.

Slide 9:

Пенка Илиева 9 Сборът на две числа е 20. Едното събираемо е 8. Колко е другото събираемо? 20 = 8 + 12

authorStream Live Help