Powerpoint Els plàstics

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ELS PLÀSTICS

Slide 2: 

Els plàstics: definició Característiques Història ÍNDEX

ELS PLÀSTICS : 

ELS PLÀSTICS El plàstic és un material d’origen orgànic, flexible resistent,poc pesant i aïllant de l’electricitat i de la calor.És forma a partir de monòmers, que aquests provenen e matèries primeres comara el petroli, el carbó o el gas natural.

Slide 4: 

Són barats. Tenen baixa densitat. Impermeables. Aïllants tèrmics i elèctrics. Són resistents a la corrosió i a la intempèrie. Resisteixen davant l'acció de molts factors químics. Alguns es reciclen millor que altres que no son biodegradables ni fàcils de reciclar. Són fàcils de treballar. En alguns plàstics la seva combustió pot ser molt contaminant. CARACTERÍSTIQUES

HISTÒRIA : 

HISTÒRIA El primer plàstic artificial va ser la parkesina, un invent d'Alexander Parkes del 1862. Un dels primers plàstics més populars va ser la baquelita, descoberta i comercialitzada per Leo Hendrik Baekeland el 1907; era un tipus de plàstic barat, no inflamable i versàtil. Al llarg del segle XX, els plàstics van anar substituin materials molt utilitzats.

authorStream Live Help