Pag-alala

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Pag-alala : 

Pag-alala Isang Taon Mula Nang Pagsalanta ng Ondoy

Slide 6: 

Ang Pagtatawag Para Lumikas

Slide 7: 

1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 12:00 AM 4:00 AM 5:00 AM

Slide 8: 

Ang Paghahanda Para Lumikas

Slide 10: 

Ang Pag-antay Sa mga Bangka

Slide 12: 

Sa Bubong

Slide 15: 

Sa Rooftop

Slide 17: 

Kinabukasan, Pagkaraan ng Baha

Slide 19: 

Ang Pagpila Para sa Relief

authorStream Live Help