Les intel·ligències múltiples a l'aula de sisè

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Intel·ligència Lingüística

Slide 2:

Intel·ligència Lògico -Matemàtica Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: els números i les seves combinacions, experimentar, preguntar, resoldre problemes. Professions: matemàtics, científics, ingeniers , informàtics. ( Madame Curie)

Slide 3:

Intel·ligència Intrapersonal Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada sommiar , reflexionar, planificar, posar-se fites... Professions: psicòlegs, filòsofs, líders religiosos... Simon Freud, Buda ...

Capacitat per entendre i respondre de manera adequada als estat d’ànims temperaments, motivacions i desitjos de l’altre.:

Capacitat per entendre i respondre de manera adequada als estat d’ànims temperaments, motivacions i desitjos de l’altre . Intel·ligència Interpersonal Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada intercanviar idees, amb els seus companys i companyes, dirigir, organitzar, relacionar-se, manipular i mediar quan sorgeixen conflictes. Professions: Mestres, metges, polítics... (Nelson Mandela)

Slide 5:

Intel·ligència Musical Capacitat d´interpretar, composar. Sensibilitat per a la melodia, el rítme , l’ harmonia ... Sensibilitat envers al ritme, al to i al timbre. Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: cantar, xiular, entonar melodies amb la boca tancada, portar el ritme amb els peus... Professions: Músics, cantants, Stevie Wonder

Slide 6:

Capacitat per a comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell. Intel·ligència Naturalista Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència naturalista, els agrada: observar, classificar , categoritzar , gran interés pel món i els fenòmens naturals Professions : biòlegs, jardiners ecologistes, físics, químics,arqueòlegs (Charles Darwin)

Slide 7:

Intel·ligència Visual-espacial Capacitat per a percebre amb precisió el món visual i espacial . Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència Visual-espacial , els agrada: aprendre mitjançant imatges i fotografies , dissenyar , dibuixar , visualitzar , pensar amb imatges Professions: arquitectes, artistes, navegants, cirurgians, dibuixants. ( Picasso)

Slide 8:

Intel·ligència Cinestesicacorporal Capacitat per a controlar els moviments del propi cos i utilització d’objectes amb destresa Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència cinestesicacorporal , els agrada: ballar, córrer, saltar, tocar, construir, gesticular Professions: ballarins, esportistes, escultors, cirurgians, ballarí. ( Víctor Ullate)

Slide 9:

Intel·ligència Espiritual Intel·ligència existencial: capacitat per plantejar-se preguntes fonamentals sobre l’ésser humà, l’existència i Déu.

authorStream Live Help