био магазин

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Много от тези сертифициращи организации имат по-високи критерии за био производство от това в Европейския съюз.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

г - - . . - : IMO ECOCERT SOHISCERT BCS BioAgriCert . - Е . З . . Fair Trade . Ю a .

authorStream Live Help