REČENIČNI DIJELOVI

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: krokikrokic1 (71 month(s) ago)

dobro i sažeto

Presentation Transcript

RECENICNI DIJELOVI : 

RECENICNI DIJELOVI

RECENICNI DIJELOVI : 

RECENICNI DIJELOVI PREDIKAT SUBJEKT OBJEKT PRILOŽNE OZNAKE ATRIBUT APOZICIJA

PREDIKAT : 

PREDIKAT PREDIKAT je temeljni recenicni dio Otvara mjesto ostalim recenicnim dijelovima Imenski predikat sastoji se od pomocnog glagola biti i neke neglagolske rijeci. Jezik je osnovno sredstvo sporazumijevanja medu ljudima. Glagolski predikat je izrecen glagolom. Jezik odzvanja u našim srcima.

SUBJEKT : 

SUBJEKT SUBJEKT je vršitelj radnje Odnosi se na obavijest koja je sadržana u predikatu Izrice se: imenicom, pridjevom, zamjenicom ili brojem u nominativu Ja govorim jezikom Hrvata. Tim jezikom pricao je moj djed i njegov djed i njegova djeda djed. Na tom sam jeziku izgovorila prvu rijec. (JA)

OBJEKT : 

OBJEKT - OBJEKT je dopuna glagolu kojim se izrice predmet glagolske radnje. IZRAVNI OBJEKT je objekt koji je izrecen imenskom rijecju u akuzativu ili genitivu koji se može zamijeniti akuzativom Pružimo djeci ljubav, sigurnost i razumijevanje. NEIZRAVNI OBJEKT je objekt koji stoji u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu Ponosim se svojim hrvatskim jezikom.

PRILOŽNE OZNAKE : 

PRILOŽNE OZNAKE

ATRIBUT : 

ATRIBUT ATRIBUT je rijec koja dopunjava znacenje imenice - PRIDJEVNI ATRIBUT je izrecen pridjevom, zamjenicom ili brojem Cujem žubor rijeka i njihanje teških klasova žita. - IMENSKI ATRIBUT izrecen je imenicom Cujem žubor rijeka i njihanje teških klasova žita.

APOZICIJA : 

APOZICIJA APOZICIJA je imenica koja pobliže odreduje drugu imenicu i s njom se slaže u padežu. Sastav je napisala ucenica ANA. Republika Hrvatska, clanica Vijeca Europe, štiti ljudska prava.

Slide 9: 

KRAJ Patricia Uroic

authorStream Live Help