Cercul parohial de cateheza - articolul 4

Views:
 
     
 

Presentation Description

Tema intalnirii de marti, 29 ianuarie 2013, ora 17.30 la Capela Sf. Iosif, Parohia Andrei Muresanu Cluj-Napoca

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

“ISUS CRISTOS A PĂTIMIT SUB PONŢIU PILAT, S-A RĂSTIGNIT, A MURIT ŞI S-A ÎNGROPAT” PAROHIA ANDREI MURESANU CERCUL DE CATEHEZ Ă PAROHIAL

Care este importanţa misterului pascal al lui Isus? Misterul pascal al lui Isus care cuprinde pătimirea, moartea, învierea şi glorificarea sa, este în centrul credinţei creştine pentru că planul mântuitor al lui Dumnezeu s-a împlinit o dată pentru totdeauna prin moartea răscumpărătoare a Fiului său, Isus Cristos. [571-573]:

Care este importanţa misterului pascal al lui Isus? Misterul pascal al lui Isus care cuprinde pătimirea, moartea, învierea şi glorificarea sa, este în centrul credinţei creştine pentru că planul mântuitor al lui Dumnezeu s-a împlinit o dată pentru totdeauna prin moartea răscumpărătoare a Fiului său, Isus Cristos. [ 571-573 ]

Cu ce acuze a fost condamnat Isus? Unii conducători ai Israelului l-au acuzat pe Isus că acţionează împotriva legii, împotriva templului din Ierusalim şi îndeosebi împotriva credinţei în Dumnezeul unic, întrucât el se proclama Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta l-au predat lui Pilat ca să-l condamne la moarte. [574-576]:

Cu ce acuze a fost condamnat Isus? Unii conducători ai Israelului l-au acuzat pe Isus că acţionează împotriva legii, împotriva templului din Ierusalim şi îndeosebi împotriva credinţei în Dumnezeul unic, întrucât el se proclama Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta l-au predat lui Pilat ca să-l condamne la moarte. [ 574-576 ]

Cum s-a comportat Isus faţă de legea lui Israel? Isus nu a abolit legea dată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, ci a dus-o la împlinire dându-i interpretarea definitivă. Este legislatorul divin care pune în practică în mod integral această lege. În afară de aceasta, el, slujitorul credincios, oferă cu moartea sa ispăşitoare singura jertfă capabilă să răscumpere toate “greşelile din timpul primei alianţe” (Evr 9,15).  [577-582] [592]:

Cum s-a comportat Isus faţă de legea lui Israel? Isus nu a abolit legea dată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, ci a dus-o la împlinire dându-i interpretarea definitivă. Este legislatorul divin care pune în practică în mod integral această lege. În afară de aceasta, el, slujitorul credincios, oferă cu moartea sa ispăşitoare singura jertfă capabilă să răscumpere toate “greşelile din timpul primei alianţe” ( Evr 9,15). [ 577-582 ] [ 592 ]

Care a fost atitudinea lui Isus faţă de templul din Ierusalim? Isus a fost acuzat de ostilitate faţă de templu. Cu toate acestea, l-a venerat ca “locuinţă a Tatălui său” (In2,16) şi i-a dedicat o parte importantă din învăţătura sa. Dar a prezis şi distrugerea lui, în raport cu moartea sa, şi s-a prezentat el însuşi ca locuinţă definitivă a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor.  [583-586] [593].:

Care a fost atitudinea lui Isus faţă de templul din Ierusalim? Isus a fost acuzat de ostilitate faţă de templu. Cu toate acestea, l-a venerat ca “locuinţă a Tatălui său” ( In 2,16) şi i-a dedicat o parte importantă din învăţătura sa. Dar a prezis şi distrugerea lui, în raport cu moartea sa, şi s-a prezentat el însuşi ca locuinţă definitivă a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. [ 583-586 ] [ 593 ] .

A contrazis Isus credinţa Israelului în Dumnezeul unic şi mântuitor? Isus nu a contrazis niciodată credinţa într-un Dumnezeu unic, nici atunci când a înfăptuit opera divină prin excelenţă care a îndeplinit promisiunile mesianice şi l-a revelat ca egal cu Dumnezeu: iertarea păcatelor. Cererea lui Isus de a crede în el şi de a se converti ne permite să înţelegem neînţelegerea tragică a Sinedriului care l-a considerat pe Isus vrednic de moarte ca defăimător.  [587-591] [594].:

A contrazis Isus credinţa Israelului în Dumnezeul unic şi mântuitor? Isus nu a contrazis niciodată credinţa într-un Dumnezeu unic, nici atunci când a înfăptuit opera divină prin excelenţă care a îndeplinit promisiunile mesianice şi l-a revelat ca egal cu Dumnezeu: iertarea păcatelor. Cererea lui Isus de a crede în el şi de a se converti ne permite să înţelegem neînţelegerea tragică a Sinedriului care l-a considerat pe Isus vrednic de moarte ca defăimător. [ 587-591 ] [ 594 ] .

Cine este responsabil de moartea lui Isus? Pătimirea şi moartea lui Isus nu pot fi imputate fără deosebire nici tuturor evreilor care trăiau atunci, nici celorlalţi evrei veniţi după aceea în timp şi în spaţiu. Fiecare păcătos, adică fiecare om, este în mod real cauză şi instrument al suferinţelor Răscumpărătorului şi sunt vinovaţi mai grav cei care, mai ales dacă sunt creştini, recad mai des în păcat sau se complac în vicii. [595-598]:

Cine este responsabil de moartea lui Isus? Pătimirea şi moartea lui Isus nu pot fi imputate fără deosebire nici tuturor evreilor care trăiau atunci, nici celorlalţi evrei veniţi după aceea în timp şi în spaţiu. Fiecare păcătos, adică fiecare om, este în mod real cauză şi instrument al suferinţelor Răscumpărătorului şi sunt vinovaţi mai grav cei care, mai ales dacă sunt creştini, recad mai des în păcat sau se complac în vicii. [ 595-598 ]

De ce moartea lui Isus face parte din planul lui Dumnezeu? Pentru a-i reconcilia cu sine pe toţi oamenii, sortiţi morţii din cauza păcatului, Dumnezeu a luat iniţiativa iubitoare de a-l trimite pe Fiul său ca să se dea la moarte pentru păcătoşi. Vestită în Vechiul Testament, îndeosebi ca jertfă a slujitorului suferind, moartea lui Isus a avut loc “după Scripturi”. [599-605] [619]:

De ce moartea lui Isus face parte din planul lui Dumnezeu? Pentru a-i reconcilia cu sine pe toţi oamenii, sortiţi morţii din cauza păcatului, Dumnezeu a luat iniţiativa iubitoare de a-l trimite pe Fiul său ca să se dea la moarte pentru păcătoşi. Vestită în Vechiul Testament, îndeosebi ca jertfă a slujitorului suferind, moartea lui Isus a avut loc “după Scripturi”. [ 599-605 ] [ 619 ]

În ce mod s-a oferit Cristos pe sine însuşi Tatălui? Toată viaţa lui Cristos este oferire liberă Tatălui pentru a împlini planul său de mântuire. El îşi dă “viaţa sa ca răscumpărare pentru cei mulţi” (Mc 10,45) şi în felul acesta reconciliază toată omenirea cu Dumnezeu. Suferinţa şi moartea sa arată că umanitatea sa este instrumentul liber şi desăvârşit al iubirii divine care vrea mântuirea tuturor oamenilor. [606-609] [620]:

În ce mod s-a oferit Cristos pe sine însuşi Tatălui? Toată viaţa lui Cristos este oferire liberă Tatălui pentru a împlini planul său de mântuire. El îşi dă “viaţa sa ca răscumpărare pentru cei mulţi” ( Mc 10,45) şi în felul acesta reconciliază toată omenirea cu Dumnezeu. Suferinţa şi moartea sa arată că u m a nitatea sa este instrumentul liber şi desăvârşit al iubirii divine care vrea mântuirea tuturor oamenilor. [ 606-609 ] [ 620 ]

Cum se exprimă oferirea lui Isus la ultima Cină? La ultima Cină cu apostolii, în ajunul pătimirii, Isus anticipă, adică semnifică şi realizează dinainte oferirea voluntară de sine: “Acesta este trupul meu dăruit pentru voi”, “acesta este sângele meu, vărsat…” (Lc22,19-20). El instituie astfel în acelaşi timp Euharistia ca “memorial” (1Cor 11,25) al jertfei sale şi pe apostolii săi ca preoţi ai noii alianţe. [610-611] [621]:

Cum se exprimă oferirea lui Isus la ultima Cină? La ultima Cină cu apostolii, în ajunul pătimirii, Isus anticipă, adică semnifică şi realizează dinainte oferirea voluntară de sine: “Acesta este trupul meu dăruit pentru voi”, “acesta este sângele meu, vărsat …” ( Lc 22,19-20). El instituie astfel în acelaşi timp Euharistia ca “memorial” ( 1Cor 11,25) al jertfei sale şi pe apostolii săi ca preoţi ai noii alianţe. [ 610-611 ] [ 621 ]

Ce se întâmplă la agonia din Grădina Ghetsemani? În pofida ororii pe care o aduce moartea în omenitatea toată sfântă a celui care este “autorul vieţii” (Fap3,15), voinţa umană a Fiului lui Dumnezeu aderă la voinţa Tatălui: pentru a ne mântui, Isus acceptă să poarte păcatele noastre în trupul său “făcându-se ascultător până la moarte” (Fil 2,8). [612]:

Ce se întâmplă la agonia din Grădina Ghetsemani? În pofida ororii pe care o aduce moartea în omenitatea toată sfântă a celui care este “autorul vieţii” ( Fap 3,15), voinţa umană a Fiului lui Dumnezeu aderă la voinţa Tatălui: pentru a ne mântui, Isus acceptă să poarte păcatele noastre în trupul său “făcându-se ascultător până la moarte” ( Fil 2,8). [ 612 ]

Care sunt efectele jertfei lui Cristos pe cruce? Isus şi-a oferit viaţa în mod liber ca jertfă de ispăşire, adică a reparat păcatele noastre cu ascultarea deplină a iubirii sale până la moarte. Această “iubire până la sfârşit” (In 13,1) a Fiului lui Dumnezeu reconciliază toată omenirea cu Tatăl. Deci sacrificiul pascal al lui Cristos îi răscumpără pe oameni în mod unic, perfect şi definitiv şi le deschide comuniunea cu Dumnezeu. [613-617] [622-623]:

Care sunt efectele jertfei lui Cristos p e cruce? Isus şi-a oferit viaţa în mod liber ca jertfă de ispăşire, adică a reparat păcatele noastre cu ascultarea deplină a iubirii sale până la moarte. Această “iubire până la sfârşit” ( In 13,1) a Fiului lui Dumnezeu reconciliază toată omenirea cu Tatăl. Deci sacrificiul pascal al lui Cristos îi răscumpără pe oameni în mod unic, perfect şi definitiv şi le deschide comuniunea cu Dumnezeu. [ 613-617 ] [ 622-623 ]

Pentru ce îi cheamă Isus pe discipolii săi să-şi ia crucea lor? Chemându-i pe discipolii săi “să-şi ia crucea şi să-l urmeze” (Mt 16,24), Isus vrea să-i asocieze la jertfa sa răscumpărătoare chiar pe aceia care îi sunt primii beneficiari. [618]:

Pentru ce îi cheamă Isus pe discipolii săi să-şi ia crucea lor? Chemându-i pe discipolii săi “să-şi ia crucea şi să-l urmeze” ( Mt 16,24), Isus vrea să-i asocieze la jertfa sa răscumpărătoare chiar pe aceia care îi sunt primii beneficiari. [ 618 ]

În ce condiţii era trupul lui Cristos în timp ce se afla în mormânt? Cristos a cunoscut o moarte adevărată şi o înmormântare adevărată. Însă puterea divină a ferit trupul său de putrezire.  [624-630]:

În ce condiţii era trupul lui Cristos în timp ce se afla în mormânt? Cristos a cunoscut o moarte adevărată şi o înmormântare adevărată. Însă puterea divină a ferit trupul său de putrezire. [ 624-630 ]

Următoarea întâlnire 12 februarie 2013, ora 17.30 ISUS CRISTOS A COBORÂT ÎN IAD, A TREIA ZI A ÎNVIAT DIN MORŢI, S-A SUIT LA CER, ŞADE LA DREAPTA LUI DUMNEZEU, TATĂL ATOTPUTERNICUL :

Urm ătoarea întâlnire 12 februarie 2013, ora 17.30 ISUS CRISTOS A COBORÂT ÎN IAD, A TREIA ZI A ÎNVIAT DIN MORŢI, S-A SUIT LA CER, ŞADE LA DREAPTA LUI DUMNEZEU, TATĂL ATOTPUTERNICUL

authorStream Live Help