Cercul parohial de cateheză - Crez art 3 - 15 ian 2013

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PAROHIA ANDREI MUREŞANU CAPELA SFÂNTUL IOSIF MARŢI 15 IANUARIE 2013:

PAROHIA ANDREI MUREŞANU CAPELA SFÂNTUL IOSIF MARŢI 15 IANUARIE 2013 ARTICOLUL 3 "ISUS CRISTOS S-A ZĂMISLIT DE LA SPIRITUL SFÂNT ŞI DIN MARIA FECIOARA ŞI S-A FĂCUT OM "

PowerPoint Presentation:

456. " Pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din Ceruri; s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om." SCOPUL ÎNTRUPĂRII – CBC 457. Cuvântul s-a făcut trup pentru a ne mântui împăcându-ne cu Dumnezeu : "Dumnezeu ne-a iubit şi ne-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre" (1 In 4, 10). CBC 458. Cuvântul s-a făcut trup pentru ca noi să cunoaştem astfel dragostea lui Dumnezeu. CBC 460. Cuvântul s-a făcut trup pentru a ne face "părtaşi ai firii dumnezeieşti"

PowerPoint Presentation:

Evenimentul unic şi cu totul singular al Întrupării Fiului lui Dumnezeu nu înseamnă că Isus Cristos este în parte Dumnezeu şi în parte om, şi nici rezultatul unui amestec confuz între divin şi uman. El s-a făcut cu adevărat om rămânând cu adevărat Dumnezeu . Isus Cristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat . Biserica a trebuit să apere acest adevăr de credinţă şi să-l clarifice de-a lungul primelor secole în faţa ereziilor care îl falsificau. CBC 464.

PowerPoint Presentation:

În 325, primul Conciliu ecumenic de la Niceea a mărturisit în Crezul său că Fiul lui Dumnezeu este "născut, iar nu creat, de o fiinţă (homousios, ''de aceeaşi substanţă'') cu Tatăl" şi l-a condamnat pe Arius care afirma că "Fiul lui Dumnezeu a ieşit din neant" şi "dintr-o altă substanţă decât Tatăl". Erezia nestoriană vedea în Cristos o persoană umană unită cu Persoana divină a Fiului lui Dumnezeu. Monofiziţii afirmau că natura umană încetase să existe ca atare în Cristos, fiind asumată de Persoana divină a Fiului lui Dumnezeu.

PowerPoint Presentation:

Urmând pe sfinţii Părinţi, învăţăm într-un cuget că trebuie mărturisit un singur şi acelaşi Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, El însuşi desăvârşit în Dumnezeirea sa şi desăvârşit în omenirea sa, Dumnezeu adevărat şi om adevărat (alcătuit) dintr-un suflet raţional şi dintr-un trup, de o fiinţă cu Tatăl întru dumnezeire şi de o fiinţă cu noi întru omenire, "asemenea nouă în toate, afară de păcat" (Evr 4, 15); născut din Tatăl înainte de veci după Dumnezeire şi în aceste vremuri din urmă, pentru noi şi pentru mântuirea noastră, s-a născut din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, după omenire. CALCEDON 451

PowerPoint Presentation:

470. Deoarece în unirea tainică a Întrupării "firea omenească a fost asumată şi nu nimicită", Biserica a ajuns de-a lungul secolelor să mărturisească deplina realitate a sufletului omenesc al lui Cristos, cu operaţiile lui de inteligenţă şi voinţă, şi a trupului lui omenesc . 476. Deoarece Cuvântul s-a făcut trup asumându-şi o adevărată fire omenească, trupul lui Cristos era delimitat. De aceea chipul omenesc al lui Isus poate fi "zugrăvit" (Gal 3, 1). La al şaptelea Conciliu ecumenic, Biserica a recunoscut ca legitim să fie reprezentat pe imagini sfinte.

PowerPoint Presentation:

CBC 484. Buna Vestire făcută Mariei inaugurează "plinirea timpului" (Gal 4, 4), adică împlinirea făgăduinţelor şi a pregătirilor. Maria este chemată să-l zămislească pe Acela în care va locui "în trup plinătatea dumnezeirii" (Col 2, 9). Răspunsul divin la întrebarea ei: "Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu cunosc bărbat?" (Lc 1, 34) este dat prin puterea Spiritului: “Spiritul Sfânt se va coborî peste tine" (Lc 1, 35).

PowerPoint Presentation:

CBC 488. "Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său" (Gal 4, 4), dar, pentru a-i "întocmi un trup", El a voit libera cooperare a unei făpturi. De aceea, din veşnicie Dumnezeu a ales să fie Mama Fiului său o fiică a lui Israel, o tânără evreică din Nazaretul Galileei, "o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria" (Lc 1, 26-27).

PowerPoint Presentation:

490. Pentru a fi Mama Mântuitorului, Maria "a fost înzestrată de Dumnezeu cu daruri vrednice de o asemenea menire". Îngerul Gabriel, în momentul Buneivestiri, o salută ca "plină de har" (Lc 1, 28). Într-adevăr, pentru a-şi putea da consimţământul liber al credinţei la vestirea chemării ei, trebuia să fie întru totul purtată de harul lui Dumnezeu. 491. De-a lungul secolelor Biserica a înţeles că Maria, "cea plină de har" de la Dumnezeu (Lc 1, 28), fusese răscumpărată încă de la zămislirea ei. Acest lucru îl mărturiseşte dogma Neprihănitei Zămisliri , proclamată de Papa Pius al IX-lea în 1854: Preafericita Fecioară Maria, încă din primul moment al zămislirii ei, printr-un har şi un privilegiu unic al lui Dumnezeu Atotputernicul, în vederea meritelor lui Isus Cristos, Mântuitorul neamului omenesc, a fost ferită de orice prihană a păcatului originar".

PowerPoint Presentation:

CBC 495. Numită în Evanghelii "Mama lui Isus" (In 2, 1; 19, 25), Maria este aclamată, la îndemnul Spiritului, încă înainte de naşterea Fiului ei, ca "Maica Domnului meu" (Lc 1, 43). Într-adevăr, cel pe care Maria l-a zămislit ca om de la Spiritul Sfânt şi care a devenit într-adevăr Fiul ei după trup nu este altul decât Fiul veşnic al Tatălui, a doua Persoană a Sfintei Treimi. Biserica mărturiseşte că Maria este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu ( Theotókos ).

PowerPoint Presentation:

496. Încă de la primele formulări ale credinţei, Biserica a mărturisit că Isus a fost zămislit numai prin puterea Spiritului Sfânt în sânul Fecioarei Maria, afirmând şi aspectul trupesc al acestui eveniment: Isus a fost zămislit fără sămânţă, "de la Spiritul Sfânt". 499. Aprofundarea credinţei în maternitatea virginală a făcut Biserica să mărturisească fecioria reală şi perpetuă a Mariei chiar la naşterea Fiului lui Dumnezeu făcut om. Într-adevăr, naşterea lui Cristos "nu a micşorat, ci a consfinţit integritatea feciorelnică" a Mamei sale. Liturghia Bisericii o celebrează pe Maria ca Aeiparthénos , "pururea Fecioara".

PowerPoint Presentation:

CBC 504. Isus este zămislit de la Sfântul Spirit în sânul Fecioarei Maria pentru că El este noul Adam care inaugurează noua creaţie: "Primul om ieşit din pământ este pământesc, însă cel de-al doilea om vine din cer" (1 Cor 15, 47). Firea omenească a lui Cristos este, încă de la zămislirea sa, plină de Spirit Sfânt, căci Dumnezeu "îi dă Spiritul fără măsură" (In 3, 34). Iar "din plinătatea lui", Capul omenirii răscumpărate, "noi toţi am primit har peste har" (In 1, 16).

authorStream Live Help