Kodowanie danych z kwestionariusza do arkusza programu STATISTICA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kodowanie danych z kwestionariusza do arkusza programu STATISTICA:

Kodowanie danych z kwestionariusza do arkusza programu STATISTICA Dr hab. n. o zdr . Mariusz Panczyk Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kodowanie danych z kwestionariusza do arkusza programu STATISTICA:

KODY: 0 1 2 3 4

Kodowanie danych z kwestionariusza do arkusza programu STATISTICA:

KODY: 1 0

Kodowanie danych z kwestionariusza do arkusza programu STATISTICA:

Kodowanie danych z kwestionariusza do arkusza programu STATISTICA Dr hab. n. o zdr . Mariusz Panczyk Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

authorStream Live Help