2. PubMed: wyszukiwanie FREE SEARCH TEXT

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

DZIĘKUJĘ:

Efektywne przeszukiwanie baz literaturowych na przykładzie bazy PubMed / M edline

DZIĘKUJĘ:

PUBMED/MEDLINE WYSZUKIWANIE ARTYKUŁÓW WEDŁUG DOWOLNYCH HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH

DZIĘKUJĘ:

Wyszukiwanie artykułów w bazie PubMed można zacząć od wpisania dowolnie wybranego hasła, np : nursing

DZIĘKUJĘ:

Wyniki takiego wyszukiwania nie są efektywne, ponieważ w bazie znaleziono 642178 artykułów związanych z hasłem: nursing

DZIĘKUJĘ:

Wyniki takiego wyszukiwania nie są efektywne, ponieważ w bazie znaleziono 142364 artykułów związanych z hasłem: physiotherapy

DZIĘKUJĘ:

Żeby zwiększyć skuteczność przeszukiwania bazy należy zastosować ograniczenia wyszukiwania: Additional filters

DZIĘKUJĘ:

Additional filters – możemy ograniczyć wyniki wyszukiwania według różnych kryteriów

DZIĘKUJĘ:

Zastosowanie ograniczenia wyszukiwania zredukowało liczbę szukanych artykułów zaledwie do 30744 pozycji

DZIĘKUJĘ:

Podczas wpisywania do bazy hasła: physiotherapy , automatycznie wyświetlają się hasła pomocnicze, uszczegóławiające wyszukiwanie

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do hasła: back pain physiotherapy ogranicza liczbę wyszukanych artykułów do 6381 , ale ten wynik też nie jest efektywny…

DZIĘKUJĘ:

Baza piśmiennictwa PubMed /MEDLINE Stosowanie operatorów logicznych: AND, OR, NOT

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do hasła: nursing students AND knowledge za pomocą operatora logicznego AND 5891 artykułów

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do hasła: nursing students AND knowledge AND cancer za pomocą operatora logicznego AND 212 artykułów

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do hasła: nursing students i knowledge i cancer ale bez słowa patients za pomocą operatora logicznego AND i NOT 162 artykułów

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do hasła: nursing students AND knowledge AND HPV za pomocą operatora logicznego AND 40 artykułów

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do hasła: Patients AND attitudes AND cancer za pomocą operatora logicznego AND 11 445 artykułów

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do artykułów, które mają linki do pełnych darmowych testów 2 766 artykułów

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do artykułów, które mają linki do pełnych darmowych testów Zmniejszyło liczbę artykułów z 11 445 do 2 766 artykułów

DZIĘKUJĘ:

1 2

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do artykułów w języku angielskim

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do artykułów w języku angielskim Ograniczenie wyszukiwania do artykułów, które mają linki do pełnych darmowych testów

DZIĘKUJĘ:

Ograniczenie wyszukiwania do artykułów, które mają linki do pełnych darmowych testów i są opublikowane w języku angielskim 2 689 artykułów

DZIĘKUJĘ:

DZIĘKUJĘ zakladdydaktyki@wum.edu.pl

authorStream Live Help