Logowanie do bazy piśmiennictwa naukowego Polska Bibliografia Lekarska

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Efektywne przeszukiwanie baz literaturowych na przykładzie bazy POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA:

Efektywne przeszukiwanie baz literaturowych na przykładzie bazy POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA Dr n. o zdr . Joanna Gotlib joanna.gotlib@wum.edu.pl Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA:

POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA LOGOWANIE DO BAZY PBL

PowerPoint Presentation:

Wejście na stronę główną WUM www.wum.edu.pl

PowerPoint Presentation:

Link do Portalu SSL-VPN WUM

PowerPoint Presentation:

Logowanie do Portalu SSL-VPN WUM IDENTYFIKATOR: s012345 (numer albumu) HASŁO: 08001234567 (numer legitymacji) Zasady logowania się do SSL-VPN przedstawiono szczegółowo w module: Korzystanie z baz piśmiennictwa naukowego udostępnionych przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PowerPoint Presentation:

Dostęp do baz piśmiennictwa naukowego przez Portal SSL-VPN WUM

PowerPoint Presentation:

Bezpośredni, szybki dostęp do polskich i światowych baz piśmiennictwa naukowego

PowerPoint Presentation:

Dostęp do bazy POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA

PowerPoint Presentation:

STRONA GŁÓWNA BAZY BIBLIOGRAFICZNEJ POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA

UWAGA!:

UWAGA! BEZPŁATNY DOSTĘP DO BAZY POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA JEST MOŻLIWY WYŁĄCZNIE PRZEZ INTRANET WUM SSL-VPN WUM

UWAGA:

UWAGA WAŻNE !!! Wejście na stronę internetową Biblioteki WUM ze strony głównej WUM bez logowania się do Portalu SSL-VPN WUM uniemożliwia bezpłatne korzystanie z bazy POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA

PowerPoint Presentation:

Dziękuję joanna.gotlib@wum.edu.pl

authorStream Live Help