Bezpłatne bazy danych piśmiennictwa medycznego i naukowego

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

bazy danych, piśmiennictwo naukowe, piśmiennictwo medyczne

Comments

Presentation Transcript

Bezpłatne bazy danych piśmiennictwa medycznego i naukowego:

Bezpłatne bazy danych piśmiennictwa medycznego i naukowego dr n. farm. Mariusz Panczyk Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny mariusz.panczyk@wum.edu.pl

Znalezienie danych i ocena ich wiarygodności:

Znalezienie danych i ocena ich wiarygodności

Znalezienie danych i ocena ich wiarygodności:

Znalezienie danych i ocena ich wiarygodności badania pierwotne przeglądy systematyczne i meta-analizy wytyczne komputerowe systemy doradcze

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać? www.pubmed.com (dostęp bezpłatny)

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać? Specjalny filtr umożliwiający wyszukiwanie odpowiedzi na zadane pytanie kliniczne

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać? http://bmjupdates.mcmaster.ca/ (dostęp bezpłatny)

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać?:

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać? http://www.york.ac.uk/inst/crd/ (dostęp bezpłatny)

Gdzie szukać?:

Gdzie szukać?

Gdzie szukać?:

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać? http://www.cochrane.org/cochrane-reviews (dostęp bezpłatny)

Gdzie szukać?:

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać?:

Gdzie szukać? http://www.nice.org.uk/ (dostęp bezpłatny)

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać?:

Gdzie szukać?

Gdzie szukać?:

Gdzie szukać? http://guideline.gov/ (dostęp bezpłatny)

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać?:

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać? http://mp.pl/ (dostęp bezpłatny)

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać? http://mp.pl/ (dostęp bezpłatny)

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać? http://www.uptodate.com/index (dostęp bezpłatny)

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Gdzie szukać? :

Gdzie szukać?

Slide 41:

Dziękuję  dr n. farm. Mariusz Panczyk Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny mariusz.panczyk@wum.edu.pl

authorStream Live Help