tussentijdse presentatie 2 helikopter

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ons model:

ingenieursproject: heliko Paloma Rabaey Tussentijdse presentatie 2 Project helikopter

Ons model:

inhoud Herhaling Correlatie Enkelvoudige lineaire regressie Meervoudige lineaire regressie Ons model

Ons model:

Vorige les Experiment Grootte effect: Hoofdeffecten Interactie-effecten Nieuw DOEL : experiment omzetten in model voor de valtijd

Ons model:

Correlatie Samenhang tussen twee grootheden Hier: lineair

Ons model:

Enkelvoudige lineaire regressie Werkelijke model: Schatting via regressievergelijking:   Respons Intercept R ichtingscoëfficiënt Factor Experimentele fout Voorspelde respons voor observatie i Schatting intercept Schatting helling W aarde van X voor observatie i

Ons model:

Meervoudige lineaire regressie Rekening houden met meerdere factoren   Voorspelde respons voor observatie i Geschat intercept Geschatte richtingscoëfficiënten Waarden van X voor observatie i

Ons model:

Meervoudige lineaire regressie Nauwkeurigheid benadering stijgt bij stijgende hoeveelheid gebruikte X-waarden Probleem: model wordt te complex Hoeveel de variatie in responswaarde Y bepaald wordt door alle gebruikte variabelen X   Y-waarden    

Ons model:

Ons model Hoeveel de variatie in responswaarde Y bepaald wordt door de gebruikte variabelen X Benadert R het beste wanneer zo hoog mogelijk P-waarde Hoe kleiner, hoe meer invloed op variatie Y-waarde, hoe beter  

Ons model:

Ons model Waarde voor regressie is niet heel hoog Regressievergelijking : Y = 0,656*A + 0,17*B + 0,3095*AB Gegevens voor de regressie 0,485177394 0,504727619 Gegevens voor de regressie 0,485177394 0,504727619 Factor Betekenis Coëfficiënt P-waarde A Hoofdeffect lengte van de vleugels 0,656 3,32E-11 B Hoofdeffect breedte van de vleugels 0,17 0,048176 AB Interactie-effect lengte en breedte 0,3095 0,000469

authorStream Live Help