Сабо Людмила. Нова історія Луганського коледжу культури і мистецтв

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Сабо Людмила. Нова історія Луганського коледжу культури і мистецтв

Comments

Presentation Transcript

Слайд 34:

Людмила Сабо директор, викладач-методист НОВА ІСТОРІЯ ЛУГАНСЬКОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ: ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ

Слайд 34:

Історичні хроніки 1927 – організована профшкола малювання та живопису 1997 – на базі трьох установ : училища культури , музичного і художнього - створюється коледж культури і мистецтв 2011 – приєднання до Луганського державного інституту культури і мистецтв 2014 – переміщення Коледжу до м. Кремінна

Слайд 34:

Контингент на 1.06.2014 р. – 1107 ос іб за спеціальністю “Бібліотечна справа” – (4,5%) на 1.09.2016 р. за спеціальністю “ІБАС” – (18%) на 1.09.2017 р. за спеціальністю “ІБАС” – (23%) на 1.09.2018 р. за спеціальністю “ІБАС” – (22%) на 1.09.2019 р. за спеціальністю “ІБАС” – (11%)

Слайд 34:

« Музичне мистецтво » « Хореографія » « Бібліотечна справа» «Народна художня творчість » « Образотворче мистецтво » « Акторське мистецтво » « Естрадно - циркове мистецтво » « Художнє фотографування ». Освітній процес відновлено з 8 спеціальностей :

Слайд 34:

« Стратегія Зберігання»

Слайд 34:

Випуск 2015-2019 р.р . – 104 особи , з них : ВПО- 32 особи Фахівців з бібліотечної справи - 30 осіб Випуск

Слайд 34:

Результати вступних кампаній Зараховано на спеціальність «ІБАС» - 46 осіб Від загальної кількості зарахованих - 19 %.

Слайд 34:

Приміщення для занять з практичних дисциплін Хореографічна зала

Слайд 34:

Приміщення для занять з практичних дисциплін Майстерня художників

Слайд 34:

Приміщення для занять з практичних дисциплін Актова зала

Слайд 34:

Бібліотека 1 січня 2015року фонд бібліотеки -636 прим. електронних видань 1 вересня 2019 року загальний фонд бібліотеки - 3874 примірників.

Слайд 34:

Книжкові подарунки від актриси театру і кіно Римми Зюбіної 2015р., 2017р.

Слайд 34:

Книжкові подарунки від Теребовлянського училища культури березень 2015р.

Слайд 34:

Книжкові подарунки від Благодійного фонду “Бібліотечна країна” серпень 2017р.

Слайд 34:

Досягнення Обласний пленер-конкурс “Мальовнича Луганщина” 2016р.

Слайд 34:

Досягнення Всеукраїнський конкурс читців ім. О. Вишні 2017р. Зайняте 2 місце

Слайд 34:

Міжнародні конкурси, проєкти 2015 – Участь та перемога в українсько-литовському конкурсі малюнків «Здай кров заради життя» 2016-2019 – Участь в Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 2018-2019 - Участь у серіях семінарів з професійного розвитку викладачів ЗВО (Проект здійснюється Програмою ім.. Фулбрайта в Україні)

Слайд 34:

Міжнародні конкурси, проєкти 2019 - Участь у семінарі «Бачення та стратегічне планування інституційного розвитку ЗВО» в рамках проекту «Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку» (Проект здійснюється Програмою ім.. Фулбрайта в Україні)

Слайд 34:

SWOT аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Аналіз факторів внутрішнього середовища (ресурсів ) Сильні сторони ( S=Strengths ): Єдиний мистецький фаховий Коледж в Луганській області з багаторічними освітніми традиціями ; Професійний викладацький склад; Помірні ціни за навчання; Відсутність хабарів 100% складання ЗНО; Можливість навчатися в невеликих академічних групах

Слайд 34:

Сильні сторони ( S=Strengths ): Наявність освітніх програм, що відповідають попиту на ринку праці; Застосування елементів дуальної форми навчання; ОЦ «Донбас Україна»; Високі результати студентів у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах; Можливість творчого розвитку; Власна методика застосування інноваційних технологій викладання .

Слайд 34:

Слабкі сторони ( W=Weaknesses ): Відсутність власних приміщень; Відсутність власного гуртожитку ; Слабка МТБ; Недостатня інформованість населення про заклад освіти ; Обмежені канали зв ’ язку з окупованою територією ;

Слайд 34:

Слабкі сторони ( W=Weaknesses ): Недостатній рівень державного фінансування Складна комунікація між юридичною особою (академія) та відокремленим підрозділом ( коледж ); Маленьке приміщення бібліотеки та недостатня екземплярність фахової літератури .

Слайд 34:

Аналіз факторів зовнішнього середовища Можливості( O=Opportunities ): Розробка нових актуальних освітніх програм; Розвиток освітньої грантової діяльності; Співпраця з органами місцевого самоврядування та соціальними партнерами; Залучення партнерів з Донецької області для нового потоку студентів

Слайд 34:

Загрози( T=Threats ): Недостатній набір студентів у зв ’ язку з тим, що більшість великих міст Луганщини окуповано ; Можлива демографічна криза; Можлива зміна ситуації на ринку праці; Недостатньо розвинута інфраструктура м. Кремінна (відсутність театру, філармонія);

Слайд 34:

Місія Коледжу Забезпечення закладів культури Луганської та Донецької областей кваліфікованими кадрами галузі « Культура і мистецтво». Формування духовних цінностей, художнього смаку, розширення світогляду та виховання естетичної культури населення.

Слайд 34:

Візія Коледжу Кожен заклад культури та мистецтв Луганської та Донецької областей заповнений відвідувачами завдяки висококласним фахівцям-випускникам Коледжу; До 2030 р. реалізація потенціалу у підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до потреб місцевих громад .

Слайд 34:

Дякую за увагу !

authorStream Live Help