Настройки на потребителския интерфейс на ОС

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ИТ 7. клас Настройки на потребителския интерфейс на операционната система ДШ

Slide 2: 

Настройка на системно време Настройка на резолюцията на монитора Настройка на честота на опресняване на монитора Промяна на фона на работния екран Промяна на изображението за защита на екрана Работа със звук Клавиатурна подредба Основни настройки на работната среда

Slide 3: 

Системно време

Slide 4: 

Резолюция на монотора

Slide 5: 

Честота на опресняване на монотора

Slide 6: 

Защита на екрана

Slide 7: 

Работен екран

Slide 8: 

Настройки на звук

Slide 9: 

Клавиатурна подредба

Slide 10: 

Клавиатурна подредба

Slide 11: 

Приятни занимания с настройките на компютъра!

authorStream Live Help