Файлова структура

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Управление на файловата система : 

Управление на файловата система Windows EXPLORER

Файл : 

Файл Съвкупност от данни, съхранени под общо име върху носител на информация.

Основни характеристики на файла : 

Основни характеристики на файла Името - съответства на съдържанието или предназначението на файла; записано е с латински букви /до 255 символа/; Непозволени символи: \ / : * ? “ < > . | Разширението показва типа на файла, както и програмата с която е създаден файла Размер на файла - измерва се в В, КВ, МВ Дата и час на създаване /или на последна модификация/ Име на файла Разширение

СТАНДАРТНИ РАЗШИРЕНИЯ НА ФАЙЛОВЕ : 

СТАНДАРТНИ РАЗШИРЕНИЯ НА ФАЙЛОВЕ За изпълними файлове - .COM, .EXE, .BAT За системни файлове - .SYS, .INI, .CFG За текстова информация - . TXT, .DOC, .RTF За графични файлове - . BMP, .JPG , .GIF За звукови файлове - .WAV , .MID За музикални файлове - . MP3 За видеофайлове - .AVI , .MOV За архивирани файлове - .ZIP , .ARJ, .RAR За помощни файлове - . HLP

ЛОГИЧЕСКИ ИМЕНА НА УСТРОЙСТВАТА : 

ЛОГИЧЕСКИ ИМЕНА НА УСТРОЙСТВАТА А - ФДУ за дискети В - ФДУ за дискети C - твърд диск D - втори дял на твърд диск E - CD ROM

Дървовидна структура на дисковите носители : 

Дървовидна структура на дисковите носители

АДРЕС НА ФАЙЛ : 

АДРЕС НА ФАЙЛ Адресът фиксира мястото /папката/, където е записан файла - записва се пътя за достъп до него като се започва от главната папка. C:\Program files\AntiVirus\f-prot.exe

WINDOWS EXPLORER : 

WINDOWS EXPLORER Предназначение: Управление на файловата система на компютъра, както и изпълнение на основните операции с файлове и папки - копиране, преместване, преименуване, изтриване и др. Стартиране: Start  All Programs  Accesserios Windows Explorer От икона-препратка върху работната площ

РАЗГЛЕЖДАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ НА УСТРОЙСТВО ИЛИ ПАПКА : 

РАЗГЛЕЖДАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ НА УСТРОЙСТВО ИЛИ ПАПКА

ПРЕДСТАВЯНЕ и ПОДРЕДБА НА ОБЕКТИТЕ В ДЕСНИЯ ПАНЕЛ : 

ПРЕДСТАВЯНЕ и ПОДРЕДБА НА ОБЕКТИТЕ В ДЕСНИЯ ПАНЕЛ От меню View От меню View - команда Arrange Icons От лентата с инструменти

ИЗБИРАНЕ НА ОБЕКТ : 

ИЗБИРАНЕ НА ОБЕКТ На един обект - чрез щракване върху името му; На последователно разположени обекти - избира се първия обект - продължително се държи натиснат клавиш SHIFT - избира се последния обект от поредицата На произволно разположени обекти - избира се първия обект - продължително се държи натиснат клавиш CTRL - избират се произволните обекти

СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ и ДАННИ /чрез двойно щракване върху името на файла / : 

СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ и ДАННИ /чрез двойно щракване върху името на файла / І-ви вариант Windows разпознава с коя програма е създаден файла; Стартира съответната програма; В отворения прозорец се показва съдържанието на файла с данни. ІІ-ри вариант Windows не разпознава типа на файла; Отваря се прозорец Open with и потребителя избира с коя от инсталираните програми да се покаже съдържанието на файла с данни. І-ви вариант Windows разпознава с коя програма е създаден файла; Стартира съответната програма; В отворения прозорец се показва съдържанието на файла с данни. ІІ-ри вариант Windows не разпознава типа на файла; Отваря се прозорец Open with и потребителя избира с коя от инсталираните програми да се покаже съдържанието на файла с данни.

КОПИРАНЕ НА ОБЕКТИ : 

КОПИРАНЕ НА ОБЕКТИ Маркират се обектите, които ще се копират; Избира се команда COPY от: менюто Edit; Ctrl+C; Избира се устройството или папката в която ще се копират обектите; Избира се команда PASTE от: менюто Edit; Ctrl+V;

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ОБЕКТИ : 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ОБЕКТИ Маркират се обектите, които ще се преместват; Избира се команда CUT от: менюто Edit; Ctrl+X; Избира се устройството или папката в която ще се преместват обектите; Избира се команда PASTE от: менюто Edit; Ctrl+V;

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ : 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ Маркира се обекта /папката или файла/, който ще се преименува; Избира се команда RENAME от менюто FILE /или F2/; Около името на обекта се появява рамка и то е достъпно за промяна; Въвежда се новото име; Чрез клавиш ENTER се потвърждава преименуването.

ИЗТРИВАНЕ НА ОБЕКТИ : 

ИЗТРИВАНЕ НА ОБЕКТИ Маркира се обекта /папката или файла/, който ще се изтрива; Избира се команда DELETE: от менюто FILE; от клавиатурата; Появява се системно съобщение, което изисква потвърждаване на изтриването; При избор на бутон Yes, ако обекта е записан на дискета – той се изтрива безвъзвратно, а ако е на твърдия диск – той се премества в Recycle Bin /кошче за изтрити файлове /

authorStream Live Help