ניתוח תחבירי: מה עושים ואיך כותבים-מאת רותי בשרי

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

מצגת המדגימה ניתוח תחבירי של משפט מורכב

Comments

Presentation Transcript

הדגמת ניתוח תחבירי : 

הדגמת ניתוח תחבירי

ניתוח תחבירי של משפט : 

ניתוח תחבירי של משפט

Slide 3: 

יותר ויותר בני אדם קונים סחורות יקרות, וכך הם מפגינים שיש בידם אפשרויות כלכליות, הנתפסות כמדד להצלחה. איבר א איבר ב נושא נשוא נושא נשוא נשוא נושא נשוא פסוקית מושא פסוקית לוואי 1. מוצאים נשואים ונושאים יש ארבעה נשואים ומכאן שצריכות להיות שלוש מילות קישור 2. מוצאים את מילות הקישור 3. בודקים איפה החלוקה ההגיונית של המשפט לשניים ולפי מילת הקישור קובעים את סוג המשפט. מכיוון ש-ו החיבור מופיעה בין שני המשפטים, לפנינו משפט מחובר. 4. תוחמים את אברי המשפט המחובר ובודקים כל איבר כאילו הוא משפט עצמאי. פשוט מורכב וכך כותבים: סוג המשפט: מחובר איבר א: פשוט איבר ב: מורכב עם פסוקית מושא ובתוכה פסוקית לוואי. עכשיו בודקים את התפקיד התחבירי של המילים המודגשות: סחורות = מושא; אפשרויות כלכליות = נושא+לוואי

authorStream Live Help