SANAT

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Sasnat üzerine felsefe

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Sanatın gücü Resim Yontu Mimarlık M üzik Ivan Dec.07 Çeviren : Onur Ayangil

Slide 2:

Sanat ve aşk insana verilen en büyük armağanlardır. Sanat, diğer iletişim biçimlerinde olduğu gibi, hem varılmak istenen ereği, hem de, önsezi ya da yaratanın dehasını yansıtır.

Slide 3:

Leonardo Da Vinci Sanat, insanın benliğini geliştirir, duygularını yüceltir ve yaşamda karşılaştığı incelikleri sezinleyebilmesi için onu eğitir. Sanat, insanın benliğini ve ruhunu esenliğe ve diriliğe kavuşturur. Çocuklar onları doğuran analarına göre neyse, sanat da onu yaratan sanatsal dehaya göre aynı konumdadır. Sanat birinin benliğini yüceltiyorsa, bu onun hayvansal düzeyden kurtulduğunu gösterir; bu ise, insan ruhunun özgürlüğüne kavuşması demektir ve gerçek yaşam keyfi budur.

Slide 4:

Salvador Dalí Bir şeyi güzel bir sanat yapıtı ya da kötü bir sanat yapıtı yapan nedir ? Bir şeyi basılı bir sayfa ya da güzel bir müzik parçası yapan nedir ? Sanat felsefesinin esas sorusu sanatın ne olduğu değil, niyetinin, işlevinin ve yaşamımızdaki öneminin ne olduğudur.

Slide 5:

Tolstoy’un sanat üzerine görüşleri : Biri bir şeyi üretirken çok etkileniyor ve ruhunda kıpırdanmalar oluşuyorsa, aynı türden etkilenmeleri üretilen o şeyi izleyenler de duyumsuyorsa, onları etkileyen bu şey sanattır. Etkilemenin derecesi, sanatın mükemmelliğinin ölçüsüdür. Etkileme ne denli güçlüyse, yapıt sanatsal açıdan o denli sanattır. Doğaldır ki, yapıtın izleyenlere aktardığı duyguların niteliği gibi öznel konuları dikkate almıyoruz. Sanatın etkileme gücü üç koşula bağlıdır : 1. Aktarılan duyguların özgünlüğü 2. Duyguların aktarılmasındaki açıklık 3. Sanatçının içtenliği Boticcelli

Slide 6:

Goya Sanat, sadece risk almayı bilenlerin keşfedebileceği, bilinmezler dünyasında bir serüvendir.

Slide 7:

Renoir Entelektüel, basit bir şeyi karmaşık biçimde anlatan kişi, sanatçı ise karmaşık bir şeyi basit biçimde anlatan kişidir.

Slide 8:

Pablo Picasso Sanat bir çok biçimde karşımıza çıkar : Resim, Yontu, Mimarlık, Fotoğraf, Müzik, vs.

Slide 9:

Van Gogh 1. Resim : Büyük sanatın gücü, bizi düşlere sürükleyen, doğal bakış açımızdan bizi söküp alan güçtür . Bu güçle bir karşılaştık mı, artık ne yüze, ne renge, ne göğe, ne de gövdeye aynı gözle bakarız . Yeni bir görüşe sahibizdir artık : duyumsadığımızca . Güzelliği görme ya da yoğun zevk alma, hatta şokla, acıyla, acımayla bazen de iğrenmeyle karşılaşma da bu gidişin bir parçasıdır . Sanki duygularımız ters dönmüş gibidir. . Dünyayı kavramamız değişmiştir tümüyle .

Slide 10:

Rembrant Güzellik duyguların tanrısallaşması ve ulvi gerçeğe ulaşmasıdır . Güzellik sayesinde yaşam düzeyi gelişir . Güzellik yüzeyseldir, ancak, ruh ve bedenin bütünleşmesiyle, tam anlamda güzellik elde edilir . Güzellik aynı zamanda karşı konulamaz bir silahtır, aldatıcı ve ayartıcı olabilir.Kurumları gücünden ettiği gibi, cemaatlerini de baştan çıkarır. .

Slide 11:

Michelangelo Merisi d a Caravaggio Kötülüğe karşı erdemin zaferini anlatan bu yapıtta zafer kazanan Davud, Caravaggio’nun gençliğidir. Elinde tuttuğu Goliath’ın kafası da gene kendinin yaşlılık halidir. Ama siz, hiç zafer kazanan birinin coşkudan bu denli uzak olduğunu hiç gördünüz mü? Bu Caravaggio’nun kendi içindeki savaşın bir resmidir aslında. Sanatçı kendine nefretle bakmaktadır.

Slide 12:

Klimt Yaratıcılık, içine doğduğu gibiyle türlü kısıtlamalar arasındaki sürtüşmeden doğar. Kısıtlamalar aynı nehir kıyısındaki setler gibi), içine doğduğu gibiyi değişik biçimlere doğru iteler. Sanatın oluşması için de bu sürtüşme gereklidir.

Slide 13:

Van Dyck Perspe ktif Perspe ktif , sanatçının iki boyutlu düzlemde derinlik yanılsamasını verdiği yöntemin adıdır . Yüzyıllar boyu sanatçılar üç boyutlu doğada gördüklerini tam olarak iki boyutlu düzleme geçirmenin yollarını aradılar . Buldukları yollardan biri, izlemciye göre, uzaktaki nesneleri yakındaki nesnelere göre daha küçük çizmek oldu .

Slide 14:

Monet Sahne ışıkçısı nasıl bir aktöre spot ışıık yönlendiriyors, ressam da önemli bulduğu nesne ya da figürü daha aydınlık betimler.

Slide 15:

Gaugin Çeşitli renkler kullanmakla önemi, heyecanı vs. vurgulayabiliriz . Resmin bir bölümünü vurgulamak istersek orada farklı renk kullanırız .

Slide 16:

Işık ve gölgeyle sanatçı yapıtına derinlik katar . Figüre üçüncü boyut kazandırmak için bazen o figür ışık saçıyormuşçasına betimlenir. Bu ışık, çevreleyen gölgeyle birlikte resme boyut kazandırır .

Slide 17:

Rubens Aradığım gerçek ya da gerçek olmayan değil, daha çok, bilinçdışı olan, insan türüne özgü bu içgüdüsel gizemdir.

Slide 18:

Diego Rivera Büyük sanat yapıtlarının iki yüzü vardır, birincisi kendi çağı karşısındaki yüzü, diğeri gelecek ve sonsuzluk karşısındaki yüzü.

Slide 19:

“ Görsel sanatların üç biçimi vardır : Resim izlemek içindir , Yontunun çevresinde dolaşabilirsiniz , Mimarlığın ise, içinde dolaşabilirsiniz ” 2 . Yontu

Slide 20:

Rodin Yontu bir pozdan diğerine geçişi gösterir . Biçimin birinci pozdan ikinciye nasıl süzülüp geçtiğini ortaya koyar . Çalışmasında ne olduğunun bir bölümünü ve ne olması gerektiğinin de bir bölümünü görmekteyiz.

Slide 21:

Rodin

Slide 22:

Rodin Resim renklendirmeyi öğretir, yontu ise biçimlendirmeyi ve anatomiyi .

Slide 23:

Pieta Michelangelo

Slide 24:

David Michelangelo

Slide 25:

Musa Michelangelo

Bernini:

Bernini Resim şiirseldir, oysa yontu, daha mantıksal ve bilimsel olup, sizi yerçekimi konusunda kuşkuya düşürür.

Slide 27:

Chihuli Sanata bakış Işık Perspe ktif Devinim Renk Biçim Oran Sembolizma Çizgiler

Slide 28:

3 . Mimarlık Mimarlık donmuş bir müziktir.

Slide 29:

St. Catherine Sarayı St. Petersburg Tüm sanatlar içinde mimarlık en elle tutulur olan ve insan yaşamıyla en içiçe olanıdır. Yapıların içinde alış-veriş yapar, çalışır ya da eğleniriz. Bu nedenle yapının tasarımı tümüyle kullanım amacına bağlıdır.

Slide 30:

Gaudi Soylu yaşam, kişinin soylu kullanımı için soylu mimarlık gerektirir. Kültür yoksunluğunun sonu hep aynıdır : sefil bir uygarlık ve elikulağında bir çöküş.

Slide 31:

Gaudi

Slide 32:

Büyük katedrallerden edindiğimiz deneyim korkuyla karışık hayranlık olmuştur . Deneyimimiz bir çok sanat dalını aynı anda kapsar : M üzik , yontu , resim hatta uzaysal tasarım .

Slide 33:

Park Guëll Eski kültürler hep güzellik nitelemesiyle tanımlanırlar. Bunun nedeni güzellikten uzak olsalardı çoktan yok olmaları gerektiği savında yatar.

Slide 34:

Moscow

Slide 35:

Paris

Slide 36:

Santorini

Slide 37:

Sidney

Slide 38:

Washington

Slide 39:

Russia

Slide 40:

Vienna

Slide 41:

Coloseum- Rom a

Slide 42:

Johann Straus M üzik sanatlar içinde en zarifidir , çünkü sol beynin mantıksallığını sollayıp geçmiştir . M üzik kolaycacık gözyaşlarımızın akmasına neden olabilir. 4. M üzik

Slide 43:

Ludwig Van Beethoven Beethoven ’in en güzel ezgilerini yarattığı dönemler, en karanlık, en kederli, en sıkıntıda olduğu dönemlerdi. M üzik insanın yüreğinde kıvılcımlar çaktırır , kadınların göz pınarlarında yaşlar belirmesine neden olur .

Slide 44:

Antonín DVOŘÁK Johan Amadeus Mozart Anlatılamazı anlatmaya, sessizlikten sonra en yakın olan müziktir.

Slide 45:

Johann Sebastian Bach Peter Ilyitch Tchaikovsky The energy to classical music has a very positive impact on learning capacities and increases level of consciousness

Slide 46:

Chopin Puccini The exposure to classical music in childhood results in attraction to peace, truth and beauty,and aversion to violence.

Slide 47:

Müziksiz yaşam bir yanılgıdır .

Slide 48:

M üzik ruhu günlük kirinden arındırır .

Slide 49:

Bale sanatı Müzik dinleyip, bale izlemek varken niye psikoterapiye para vereceksiniz ki ?

Slide 50:

Güzelliğin özü değişmez , değişen sadece biçimidir . SON

authorStream Live Help