Законадательство Украины об охране природы

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

законы Украины в области охраны природы для занятий по биологии

Comments

Presentation Transcript

Природоохоронне законодавство України:

Природоохоронне законодавство України Автор: Максим Голубцов 21ТС ОАДК ОНПУ Руководитель – Ольга Катана Одесса 2012

PowerPoint Presentation:

Збереження і поліпшення стану навколишнього природного середовища неможливе без збереження видового різноманіття організмів, які населяють нашу планету. Для цього потрібно всебічно вивчати видовий склад організмів різних регіонів Землі, приділяючи при цьому особливу увагу тим видам, яким загрожує зникнення.

PowerPoint Presentation:

З метою збереження видового різноманіття уряди різних країн (у тому числі й України) приєдналися до розробленої МСОП Всесвітньої стратегії охорони природи, її теоретичною базою є розуміння того, що кожен вид організмів є необхідним і унікальним компонентом біосфери. Методические материалы для студентов Одесского автомобильно- дорожного колледжа Сайт колледжа www.avtodor.at.ua Сайт преподавателя колледжа Ольги Катана www.oadk.at.ua Иволга сайт биологии и химии

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища":

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

PowerPoint Presentation:

Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також розроблюваними відповідно до нього земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

ЗАКОНИ УКРАЇНИ Про охорону навколишнього природного середовища Про охорону атмосферного повітря Про охорону земель Про державний контроль за використанням та охороною земель Про екологічну експертизу Про тваринний світ Про рослинний світ Про Червону книгу України Про захист рослин Про карантин рослин Про природно-заповідний фонд України

PowerPoint Presentation:

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки Про мисливське господарство та полювання Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Про питну воду та питне водопостачання Про відходи Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку Про поводження з радіоактивними відходами Про металобрухт Про об'єкти підвищеної небезпеки

PowerPoint Presentation:

Важливість охорони біологічного різноманіття підкреслює і ратифікована урядами різних країн (серед них і Україна) «Конвенція про охорону біологічного різноманіття», а також створена на її основі «Концепція збереження біологічного різноманіття України» (1997 р.).

КОДЕКСИ:

КОДЕКСИ Повітряний кодекс України Водний кодекс України Земельний кодекс України Лісовий кодекс України Кодекс України про надра

Червона книга України:

Червона книга Укра їни В Україні перше видання Червоної книги вийшло у 1980 році, а наступне - в 1994 (тварини) і 1996 (рослини і гриби) роках. Згідно з «Положенням про Червону книгу України», прийнятим Верховною Радою України 1992 року, Червона книга - це державний документ про сучасний стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їхнього збереження і науково обґрунтованого відтворення.

Екологічне законодавство України:

Екологічне законодавство України

Зелена книга України:

Зелена книга України Що таке Зелена книга України? Зелену книгу вперше у світі розробили фахівці України. До неї заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угруповання, які потребують особливого режиму їхнього використання. На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних угруповань. У ній представлено 126 рідкісних й типових рослинних угруповань, які потребують охорони.

PowerPoint Presentation:

Види, занесені до Червоної книги, охороняють і відновлюють різними способами, зокрема створенням різноманітних природоохоронних територій: заповідників, національних природних парків, заказників, пам'яток природи тощо.

PowerPoint Presentation:

В Україні нині функціонує 10 національних природних парків: Карпатський, Шацький, Азово-Сиваський, Вижницький, «Синевір», «Подільські Товтри», «Святі гори», «Яворівський», Деснянсько-Старогутський, «Сколівські Бескиди».

PowerPoint Presentation:

Заказники - природні території, створені для збереження і відтворення природних комплексів або окремих видів організмів. На їхній території наукову та інші види діяльності здійснюють з дотриманням вимог охорони довкілля.

Сайти з яких взята інформація:

Сайти з яких взята і нформація http://www.huntingukraine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=52 http://uk.wikipedia.org/wiki/Червона_книга_України http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12 http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=ru&newwindow=1&biw=1118&bih=752&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QiPyTvdwk_jhBLe23N4B&ved=0CCMQsAQ http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка

authorStream Live Help