Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть:

Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть Виконала: Рудь Людмила учениця 11-Г класу

Slide3:

Будь-який живий організм грає свою роль в екосистемі і представляється часткою харчового ланцюга, які складаються в харчові мережі. Якщо одна частинка такого ланцюга випадає, під загрозою знаходиться вся екосистема.

Slide4:

Скорочення видів тварин і рослин викликає деградацію екосистеми. Результат – опустелювання земель, скорочення продуктивності земельних угідь і, врешті, погіршення умов життя.

Slide5:

Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин.

Slide6:

Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування.

Slide7:

Всесвітній союз охорони природи виділяє сім основних факторів, що сприяють втраті біологічного різноманіття: Втрата та фрагментація природного середовища; Конкуренція з боку інвазивних видів; Забруднення навколишнього середовища;

Slide8:

Глобальні кліматичні зміни; Опустелювання; Зростання населення і надмірне споживання; Безрозсудне використання природних ресурсів.

Slide10:

Саме вони забезпечують умови, необхідні для зменшення шкідливого антропогенного впливу на біологічні об’єкти, сприяють збереженню цілісності екологічних систем, у яких можуть підтримуватись природні механізми відносин між біологічними видами, дуже потрібними для існування екосистем.

Найвідоміші заповідники світу::

Найвідоміші заповідники світу: Є ллоустоун, США

Slide12:

Плитвицькі озера, Хорватія

Slide13:

Сноудонія, Великобританія

Slide15:

Серенгеті, Танзанія

Slide16:

Фьордленд, Нова Зеландія

Slide17:

Банф, Канада

Slide18:

Для збереження біорізноманіття турбота про нього має стати невід’ємною складовою агрокомплексу, рибальства і лісівництва. Ці сектори безпосередньо залежні від біорізноманіття та безпосередньо на нього впливають.

Slide19:

Інформування всього суспільства про необхідність збереження біорізноманіття є кроком до збереження життя на нашій планеті вцілому. Відновлення екосистем, зазвичай, є набагато дорожчим, ніж захист, але й воно набуває дедалі більшої важливості в силу деградації великої кількості територій.

ДЕНЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ:

ДЕНЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ Щороку 22 травня увесь світ відзначає Міжнародний День біорізноманіття – це ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біоти, яка є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь-якої нації.

Slide21:

У 2000 році Генеральна Асамблея прийняла рішення заснувати це спеціальне свято, а відзначати його почали з 2001 року. Відзначається воно 22 травня, оскільки цього дня в 1992 році відбулося прийняття узгодженого тексту Конвенції про біологічне різноманіття.

Slide22:

Відзначення Міжнародного дня біорізноманіття сприяє підвищенню поінформованості про роль навколишнього світу для благополуччя людини та необхідності дій щодо його збереження.

ВИСНОВКИ::

ВИСНОВКИ: Дії людини часто спричиняють незворотні втрати у видовому різноманітті життя на Землі. Такі негативні тенденції за останні 50 років, виявилися глибшими, ніж у будь-коли в людській історії, і вони триватимуть далі, якщо не зупинити глобальну експлуатацію довкілля. Біо- і ландшафтне різноманіття забезпечує всі базові аспекти людського добробуту, наприклад, продуктами харчування та фізичним і психічним здоров’ям. Головними шляхами зупинки екологічної катастрофи є створення природоохоронних територій, турбота про довкілля з боку агрокомплексу, рибальства, лістицтва, звичайних громадян та ін.

Slide24:

Дякую за увагу!

authorStream Live Help