презентация опасностей

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Тема 1. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру.:

Тема 1. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру.

Лекція 1.1. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. :

Лекція 1.1. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті.

План:

План 1. Фізичні фактори небезпек 1.1.Мікроклімат виробничих приміщень (метеорологічні умови) 1.2. Дія вібрації, шуму, інфра- та ультразвуку на організм людини. 1.3. Види випромінювання, та їх вплив на людину. 1.4. Особливості впливу електричного струму на організм людини. 2. Хімічні фактори небезпеки. 3. Біологічні фактори небезпеки. 4. Психофізіологічні небезпеки.

1.1. Мікроклімат виробничих приміщень (метеорологічні умови):

1.1. Мікроклімат виробничих приміщень (метеорологічні умови) Мікроклімат приміщень - це клімат внутрішнього середовища цих приміщень, що визначаються діючою на організм людини сукупністю: температури, вологості, руху повітря, теплового випромінювання нагрітих поверхонь.

Оптимальні параметри мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину забезпечують відчуття теплового комфорту і створюють умови для високого рівня працездатності людини.:

Оптимальні параметри мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину забезпечують відчуття теплового комфорту і створюють умови для високого рівня працездатності людини. t - 18 - 22°С (при розумовій праці 23 - 25°С), відносна вологість повітря - 40 - 60%, атмосферний тиск -760 мм ртутного стовпа, швидкість руху повітря - 0,1 - 0,2 м/с.

1.2. Вібрація, шум, інфра- та ультразвук:

1.2. Вібрація, шум, інфра- та ультразвук Звуки – це коливання з частотою від 20 до 20 тис. Гц, передані через газоподібне середовище (сприймаються органами слуху людини) Інфразвуки – коливання з частотою нижче 20 Гц Ультразвуки - коливання з частотою вище 20 тис. Гц Вібрація - коливання твердих тіл, передані через тверді тіла

Шум – це хаотичне поєднання різних за частотою і силою звуків, що викликають неприємне відчуття, руйнуючи діють на органи слуху людини. :

Шум – це хаотичне поєднання різних за частотою і силою звуків, що викликають неприємне відчуття, руйнуючи діють на органи слуху людини. Допустимий рівень шуму на вулиці вдень – 50 дБ, вночі – 40 дБ. Допустимий рівень шуму в квартирі вдень – 40 дБ, вночі – 30 дБ. Норма виробничого шуму - до 85дБ. Шум з рівнем звукового тиску 110 дБ призводить до шумового сп'яніння. При рівні шуму понад 150 дБ лопаються барабанні перетинки. При силі шуму, що перевищує поріг у 155 дБ, людина гине.

1.3. Види випромінювання, та їх вплив на людину. :

1.3. Види випромінювання, та їх вплив на людину. Іонізуюче випромінювання (радіоактивність) - це будь-яке випромінювання, взаємодія якого із середовищем спричиняє виникнення електричних зарядів різних знаків. Електромагнітне випромінювання   — це процес утворення вільного електромагнітного поля, що випромінює заряджені частинки, які прискорено рухаються.

Ультрафіолетове випромінювання (УФВ). Природнім його джерелом є сонячне проміння. Штучними джерелами УФВ є електрозварювання, апаратура електрозв’язку, станції радіомовлення, газорозрядні лампи тощо. :

Ультрафіолетове випромінювання (УФВ) . Природнім його джерелом є сонячне проміння. Штучними джерелами УФВ є електрозварювання, апаратура електрозв’язку, станції радіомовлення, газорозрядні лампи тощо. Інфрачервоне випромінювання (ІЧВ). Його енергія при поглинанні викликає у речовини тепловий ефект. Природним джерелом ІЧВ є інфрачервона радіація сонця. Штучними його джерелами є будь-які поверхні, температура яких вища за температуру поверхні, яка підлягає опромінюванню. Лазерне випромінювання – це випромінювання, що здійснюється квантовими генераторами у межах оптичного спектру. Висока потужність лазерного випромінювання у поєднанні з високим ступенем направленості дозволяє одержати за допомогою фокусування світлові потоки величезної потужності.

1.4. Особливості впливу електричного струму на організм людини.:

1.4. Особливості впливу електричного струму на організм людини. Електричний струм – це впорядкований рух заряджених частинок у просторі. Проходячи через організм людини, електрострум чинить на нього термічну, електролітичну, механічну й біологічну дію.

Термічна дія струму проявляється опіками окремих ділянок тіла, нагріванням до високої температури органів, розташованих на шляху струму, викликаючи в них значні функціональні розлади. :

Термічна дія струму проявляється опіками окремих ділянок тіла, нагріванням до високої температури органів, розташованих на шляху струму, викликаючи в них значні функціональні розлади. Електролітична дія струму полягає у розкладанні органічної рідини, у тому числі й крові, порушенні її фізико-хімічного складу. Механічна дія струму призводить до розшарування, розриву тканин організму в результаті електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з клітинної рідини й крові. Біологічна дія струму проявляється роздратуванням і порушенням живих тканин організму, а також порушенням внутрішніх біологічних процесів.

2. Хімічні фактори небезпеки:

2. Хімічні фактори небезпеки Хімічні фактори небезпеки – це хімічні елементи, речовини та сполуки, які перебувають у різному агрегатному стані (твердому, рідкому та газоподібному), і при контакті з ними у людини можуть виникнути порушення здоров'я, травми, різні види захворювань як у момент зіткнення, так і через певний проміжок часу.

Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини підрозділяються на такі групи::

Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини підрозділяються на такі групи: 1. Токсичні речовини викликають отруєння всього організму людини або впливають на окремі системи (кровотворну, центральну нервову) чи викликають ураження окремих органів (печінки, нирок й ін.): чадний газ, селітра, концентровані розчини кислот, лугів й ін. 2. Подразнюючі речовини викликають подразнення слизових оболонок дихальних шляхів, очей, легенів, шкіри (наприклад, аміак, пари кислот, лугів). 3. Задушливі при вдиханні викликають ураження верхніх дихальних шляхів і легеневої тканини, приводять до набряку легенів (окис вуглецю, окис азоту).

Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини підрозділяються на такі групи::

Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини підрозділяються на такі групи: 4. Наркотичні впливають на центральну нервову систему (спирти, ароматичні вуглеводні, хлороформ). 5. Канцерогенні викликають злоякісні пухлини (ароматичні вуглеводні, циклічні аміни, азбест, хром й ін.). 6. Мутагенні приводять до порушення генетичного коду, зміни спадковості (радіоактивні речовини, свинець й ін.). 7. Такі, що впливають на репродуктивну функцію (радіоактивні речовини, ртуть, свинець). 8. Сенсибілізуючі викликають незвичайні, ненормальні реакції організму, діють як алергени (різні органічні розчинники, формалін, лаки на основі нітросполук).

За ступенем впливу на організм людини шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки::

За ступенем впливу на організм людини шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки: І  клас   — надзвичайно шкідливі (свинець, ртуть, чадний газ) ; ІІ  клас  — високошкідливі (соляна, сірчана кислота, бензол, хлор) ; ІІІ  клас — помірно шкідливі (метиловий спирт, оцтова кислота) ; ІV клас — малошкідливі (гас, бензин, аміак, ацетон) .

Залежно від практичного використання хімічні речовини можна поділити на::

Залежно від практичного використання хімічні речовини можна поділити на: сильнодіючі отруйні речовини, які використовуються у виробництві; отрутохімікати, що використовуються у сільському господарстві для боротьби з бур’янами, гризунами, комахами (гербіциди, пестициди, інсектициди); лікарські препарати; побутові хімічні речовини, які використовуються у якості харчових добавок, засобів санітарії, особистої гігієни, косметичних засобів; біологічні отрути: рослинні та тваринні, які містяться у рослинах і грибах, тваринах і комахах; хімічна зброя.

Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливої речовини:

Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливої речовини — це такий вміст її у природному середовищі, який не знижує працездатності та самопочуття людини, не шкодить здоров'ю у разі постійного контакту, а також не викликає небажаних (негативних) наслідків у нащадків.

3. Біологічні фактори небезпеки.:

3. Біологічні фактори небезпеки. Біологічні небезпечні й шкідливі фактори - це хвороботворні мікроорганізми (бактерії, віруси, спірохети, грибки, найпростіші рикетсії, фільтрівні віруси ) і продукти їх життєдіяльності (токсини), а також макроорганізми (тварини й рослини), які можуть завдати шкоди людині.

Мікроби, які викликають у людей, тварин і рослин різні хвороби, називають патогенними (хвороботворними), а хвороби, які вони викликають - інфекційними.:

Мікроби, які викликають у людей, тварин і рослин різні хвороби, називають патогенними (хвороботворними), а хвороби, які вони викликають - інфекційними. Всі інфекційні хвороби ділять на чотири основні групи: Кишкові інфекції (холера, бруцельоз, жовтяниця, ботулізм, дизентерія й ін.); Інфекції дихальних шляхів (грип, коклюш; дифтерія, кір, скарлатина…); Кров'яні інфекції (чума, СНІД, малярія, висипний тиф, туляремія та ін.); Хвороби зовнішніх покривів (гнійничкові, венеричні захво­рювання, короста та ін.).

4. Психофізіологічні небезпеки.:

4. Психофізіологічні небезпеки. Небезпечні фактори, що обумовлені особливостями фізіології та психології людини, називаються психофізіологічними . Психофізіологічні небезпеки у сучасному світі є чинниками цілісності чи розладу, стійкості чи дисгармонії, спокою чи тривоги, успіху чи невдач, фізичного та морального благополуччя життя людини.  

До психофізіологічних факторів небезпек відносяться::

До психофізіологічних факторів небезпек відносяться: недоліки органів відчуття (дефекти зору, слуху тощо); дефекти координації рухів (особливо складних рухів та операцій, прийомів тощо); підвищена емоційність ; втома (фізіологічна та психологічна); емоційні явища (конфліктні ситуації, душевні стреси, пов’язані з побутом, сім’єю, друзями, керівництвом); необережність (може призвести до ураження не лише окремої людини, а й усього колективу); відсутність мотивації до трудової діяльності (незацікавленість у досягненні цілей, невдоволення оплатою праці, монотонність праці, нецікава робота тощо); недостатність досвіду (поява імовірної помилки, невірні дії, побоювання зробити помилку посилюють імовірність нещасного випадку).

критичні психічні стани людини::

критичні психічні стани людини : Стрес - реакція організму на якесь горе, нещастя, несподіваний крах надій тощо.   Фрустрація – сильна мотивація досягти мети, але існує сильна перешкода (фізична – обмеження свободи; біологічна – старіння, хвороба і т. д.; моральна – норми і правила поведінки. Конфлікт – відрізняється від фрустрації тим, що у фрустрації перепони не підлягають обговоренню, а при конфлікті перепона може бути переборена, можна знайти шлях, компроміс і т. д.  Криза – це перепона, стан, проблема, від якої не втечеш, але і вирішити її за короткий час не можна. Транс – це стан, при якому втрачається панування волі над тілом. (можна викликати за допомогою алкоголю, наркотиків, звуків, йоги) Екстаз – стан, що піднімає тіло “до небес”, переповняє божественною енергією.

Емоційні реакції людини на небезпеку::

Емоційні реакції людини на небезпеку: тривога (неспокій ). почуття страху і його відтінки: боязні, переляку, жаху. панка .  Моббінг («війна» на робочому місці), тобто психічні розлади на виробництві.

authorStream Live Help